Kurs medyczny dla higienistek i asystentek stomatologicznych

 

Sala BUDAPESZT B+C

Termin:


Miejsce:


Ilość uczestników:


Cena:

Zgłoszenia:Współorganizator:Komitet naukowy:
Sponsor:


Patronat prasowy:

13 kwietnia 2019 (sobota), 10.00-17.15


EXPO Kraków, sala Budapeszt B+C


160 osób


pełna cena: 320 PLN 
studenci/osoby uczące się: 220 PLN formularz on-line 

Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych 

dr n. zdr. Danuta Kaczmarska, Prezydent Stowarzyszenia Polskich Higienistek Stomatologicznych
Anna Szymańska, Esdent


     PROGRAM:10.00-10. 10  |  Wprowadzenie do kursu, powitanie gości i uczestników

Moderator: dr n. zdr. Danuta Kaczmarska, Prezydent SPHS

O prowadzącym>>>>

  Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku promocja zdrowia oraz rachunkowości  i zarządzania  na kierunku Zdrowie
  Publiczne. Doktoryzowała się na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu diagnostyki fizykalnej u pacjentów leczonych
  stomatologicznie. Od 1975 roku aktywnie pracuje w zawodzie i dla zawodu higienistki dentystycznej w Polsce. Autorka licznych
  publikacji o tematyce związanej z działalnością branży stomatologicznej. Założycielka stowarzyszeń zawodowych skupiających
  higienistki stomatologiczne, aktualnie autorka modernizowanych podstaw programowych i programów nauczania dla higienistek
  dyplomowanych i licencjonowanych oraz asystentek stomatologicznych. Nauczyciel zawodu dyplomowanych i licencjonowanych
  higienistek stomatologicznych, od 20 lat organizatorka kursów podyplomowych, członek PTS, PTSL, ADIA, EDHF i wielu innych.
​  Autorka programów kursów regulowanych nowymi przepisami i Polską Ramą Kwalifikacji.


Inna formuła kursu jest odpowiedzią na liczne postulaty uczestników dotychczasowych szkoleń. Polegać będzie na wprowadzeniu przez moderatora do każdego wykładu poprzez odniesienie go do kształcenia przeddyplomowego oraz możliwości wykorzystania wiedzy w praktyce klinicznej. Moderatorka jest  ekspertem MEN w zakresie tworzenia i aktualizacji programów nauczania do aktualnego rozporządzenia regulującego wykonywanie zawodu. Ponadto jest aktywnym członkiem EDHF i odniesie zasoby wiedzy i umiejętności absolwentów polskich szkół do kształcenia w UE. Zada dodatkowe pytania wykładowcom w imieniu słuchaczy w razie konieczności rozwinięcia zagadnień szczególnie ciekawych. Na koniec w krótkiej dyskusji podsumuje zawartość kursu.


10.10–11.00  |  Rola i miejsce higienistki dentystycznej we współczesnym systemie ochrony zdrowia

Wykładowca: dr. hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska – PUM Szczecin

O prowadzącym>>>>

  Absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim oddział dentystyki w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z roku 1975, początek pracy w 
​  higienie szkolnej Gryficach i WOZ w Niechorzu. Współpraca z TWP w zakresie organizacji akcji profilaktycznych i szkoleń. Od 1979 pracuje w       
  Katedrze i Zakładzie Protetyki PAM. Od 1996 doktor nauk medycznych a od 2013 dr hab.n med w dziedzinie protetyki. Specjalista I i II stopnia z
  protetyki. Opublikowała 8 monografii w wydaniach książkowych oraz 160 prac z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń czynnościowych stawów
  skroniowo-żuchwowych. Liczne funkcje w organizacjach zawodowych w tym prezes PTS w Szczecinie. Działa w strukturach samorządu
  lekarskiego od 1991 roku do chwili obecnej.

Najbardziej aktualnym tematem obecnie jest określenie roli higienistki dentystycznej w ubezpieczeniowym systemie opieki zdrowotnej. Aby zapewnić skuteczną opiekę stomatologiczną społeczeństwu, konieczne jest jednoczesne prowadzenie działań profilaktycznych, leczenie i rehabilitacja schorzeń narządu żucia. Tylko doskonale zorganizowana praca lekarzy dentystów i współpraca z zespołem stomatologicznym może uczynić to trudne zadanie możliwym do realizacji.

Higienistka dentystyczna to zawód ceniony na świecie, a w Polsce wciąż niedoceniany, to  samodzielne stanowisko pracy zarówno w świadczeniach klinicznych jak i społecznych. Higienistka (higieniści-mężczyźni to ok. 0,5 % całej populacji) doskonale współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania wszelkiego typu świadczeń stomatologicznych z zakresu: profilaktyki, ortodontycji, periodontologii i pedodoncji. Posiada ponadto wiedzę i umiejętności na 4 do 6 poziomu PRK dla świadczenia usług profilaktyki stomatologicznej w szkołach i przedszkolach w zakresie realizacji programów profilaktycznych. Wykładowca przedstawi  problemy z organizacją opieki nad pacjentem stomatologicznym w obecnym stanie epidemiologii chorób jamy ustnej i zadania w tym zakresie, jakie powinna pełnić higienistka dentystyczna w ubezpieczeniowym systemie opieki zdrowotnej.


11.00–11.40  |  Anestezja w zabiegach profilaktycznych i leczniczych

Wykładowca: dr. n. med. Aneta Olszewska – UM Poznań

O prowadzącym>>>>

    Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1999r.)
      - W 2006r. uzyskała tytuł specjalisty stomatologii dziecięcej
      - W 2010r. obroniła rozprawę doktorską nt. nadwrażliwości zębiny u młodych pacjentów
      - Od 2005r. pracownik Uniwersytetu Medycznego  w Poznaniu (Klinika Stomatologii Dziecięcej, obecnie 
      - Klinika Wad Rozwojowych Twarzy)
      - Kierownik Poradni Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny
      - Specjalistycznej w Poznaniu
      - Od 2006r. prowadzi specjalistyczną praktykę stomatologiczną w Poznaniu

Obszar zainteresowań: walka z lękiem i bólem w stomatologii dziecięcej, interdyscyplinarne leczenie wad rozwojowych u dzieci,
zastosowanie laserów w stomatologii

Członek Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), Academy of Laser Dentistry (ALD)

Tematem wykładu będzie :
- walka z bólem i lękiem w gabinecie stomatologicznym
- skuteczne i bezpieczne znieczulenia miejscowe
- leki stosowane do znieczuleń
- reakcje niepożądane, powikłania miejscowe i ogólne
- postępowanie w przypadku wystąpienia powikłań
- techniki wykonywania znieczuleń do zabiegów11.40-12.00  |  Przerwa12.00-12.45  |  Diagnostyka laserowa w profilaktyce chorób, zastosowanie lasera w periimplantitis

Wykładowca: dr. n. med. Aneta Olszewska – UM Poznań

O prowadzącym>>>>

    Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1999r.)
      - W 2006r. uzyskała tytuł specjalisty stomatologii dziecięcej
      - W 2010r. obroniła rozprawę doktorską nt. nadwrażliwości zębiny u młodych pacjentów
      - Od 2005r. pracownik Uniwersytetu Medycznego  w Poznaniu (Klinika Stomatologii Dziecięcej, obecnie 
      - Klinika Wad Rozwojowych Twarzy)

      - Kierownik Poradni Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny
      - Specjalistycznej w Poznaniu
      - Od 2006r. prowadzi specjalistyczną praktykę stomatologiczną w Poznaniu

Obszar zainteresowań: walka z lękiem i bólem w stomatologii dziecięcej, interdyscyplinarne leczenie wad rozwojowych u dzieci,
zastosowanie laserów w stomatologii


Członek Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), Academy of Laser Dentistry (ALD)
Tematyka wykładu to:
- laser jako narzędzie pracy higienistki stomatologicznej
- diagnostyka laserowa próchnicy
- zastosowanie lasera diodowego 405 nm do diagnostyki
pęknięć szkliwa, złamańkoron zębów oraz hipo i demineralizacji tkanek zęba
- laser 405 nm jako narzędzie do edukacji pacjenta
(kontrola oczyszczania zębów, obecności osadów i złogów nazębnych poddziąsłowych)
- ocena zmian na błonie śluzowej
- zastosowanie lasera w periimplantitis

12.45-13.45  |  Holistyczne podejście do pacjenta - zabieg marketingowy czy profesjonalizm na miarę XXI wieku? 

Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Baron

O prowadzącym>>>>

Profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie oraz profesor gościnny wielu uczelni m.in. Uniwersytetu Opolskiego, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Universität für Musik w Wiedniu. Członek Zespołu Edukacji Medialnej przy Polskiej Akademii Nauk. Członek wielu rad naukowych i programowych. Autor ponad 50 publikacji na temat terapii, psychoterapii, coachingu, terapii dźwiękiem oraz jej zastosowania w różnych dziedzinach medycyny. Recenzent wielu publikacji naukowych. Światowej sławy trener i szkoleniowiec w zakresie komunikacji interpersonalnej. Audytor programu przyjazna przychodnia i dyrektor wielu placówek.  Coach, terapeuta i audytor, twórca wielu strategii rozwoju placówek rządowych. Wykładowca na kursach podyplomowych. International Certified Coach ICC, International Certified Business Coach ICC, certyfikowany arteterapeuta, certyfikowany terapeuta dźwiękiem, terapeuta ACT, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wiceprzewodniczący Sekcji Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Audytor ISO 9001. Od 2005 roku Dyrektor Zarządzający Dr Baron® Centrum Stomatologii Estetycznej w Opolu. A także dyrygent, kompozytor i organista.
Wykład dnia !
 
Holistyczne podejście do pacjenta- zabieg marketingowy czy profesjonalizm na miarę XXI wieku
Wykładowca przedstawi nowatorskie  podejście do leczenia i opieki nad pacjentem w gabinetach dentystycznych. Podczas wykładu przekaże wiedzę psychologiczną (np. poziomy neurologiczne Diltsa, etos pracy i zaangażowanie w pracę, kanały komunikacyjne - jak je rozpoznać), ale także poruszy takie tematy, jak: wypalenie zawodowe - jak go uniknąć, jak dobrze zarządzić konfliktem
oraz pokaże wiele rozwiązań praktycznych w opiece nad pacjentem. Zwróci także uwagę na zagadnienie szczęścia w pracy i związanej z tym jakości pracy oraz ceny. Holizm, a w zasadzie holistyczne podejście do przebiegu leczenia, zakłada  takie  podejście do pacjenta, o którym pisał Hipokrates: „by leczyć ludzkie ciało, konieczna jest wiedza o całości zjawisk”. Co składa się na ten proces? Jak zadbać o dobrostan Pacjenta? O tym wszystkim uczestnicy usłyszą podczas niecodziennego wykładu prof. Piotra Barona.    13.45-14.45  |  Lunch14.45-15.40  |  Stres związany z częstą zmianą pracy, skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem

Wykładowca: dr Teresa Sławińska – UJ Kraków

O prowadzącym>>>>


Pracownik naukowy Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Mediów
ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
•  psychologia społeczna i psychologia stosunków międzyludzkich,
•  zarządzanie w przedsiębiorstwie prasowym we Francji,
•  komunikowanie o zdrowiu.
WYBRANE PUBLIKACJE
2010. Kształcenie lekarzy stomatologów i farmaceutów w zakresie skutecznej komunikacji z pacjentem [w:] Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia, red. B. Jacennik, Vizja Warszawa: Press&IT.
2007. Mały poradnik skutecznej komunikacji [w:] Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Szanse - wizerunek - korzyści, red. A. Hess. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Stres związany z częstą zmianą pracy, skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem
Wykładowca  przedstawi prezentację na temat bardzo częstego zjawiska jak stres w pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stresu spowodowanego częstą zmianą pracy w zawodzie higienistki dentystycznej. Każdy pracownik ma swój indywidualny poziom odporności na stres, który zależy od jego doświadczeń i typu osobowości. Zostaną one zaprezentowane i omówione. Zmiana pracy może być traktowana przez pracownika jako sytuacja trudna, która wyzwala stan wzmożonej aktywizacji i obciąża lub przeciąża system regulacji zachowania. Pojawia się frustracja, z którą pracownik radzi sobie na różne sposoby, również niekonstruktywnie. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem.

15.40-16.20  |  Zastosowanie laserów w leczeniu błony śluzowej

Wykładowca: dr n. med. Renata Samulak-Zielińska – PUM Szczecin

O prowadzącym >>>>

  Absolwentka  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W 2004 r. ukończyła Wydział lekarsko- 
  dentystyczny. W 2007r. Obroniła pracę doktorską i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.  Kontynuowała 
  specjalizację i w 2013r. Uzyskała tytuł specjalisty z periodontologii. Od 2009r. jest pracownikiem naukowo-
  dydaktycznym w Zakładzie Periodontologii PUM, gdzie pracuje pod kierownictwem dr hab.n.med. Elżbiety
  Dembowskiej. Zajmuje się kompleksowym leczeniem zapaleń przyzębia, implantologią i laseroterapią. 

W wykładzie przedstawione zostaną najczęściej występujące schorzenia błony śluzowej, w leczeniu których możliwe jest wykorzystanie laserów o dużej mocy: erbowych, diodowych i dwutlenko-węglowych oraz laserów biostymulacyjnych. Przedstawione zostaną procedury umożliwiająceuzyskanie optymalnych rezultatów leczenia oraz zasady bezpiecznego posługiwania się laserami.16.20-17.00 Rozpoznawanie choroby dziąseł nie wywołanej przez biofilm nazębny – nowa klasyfikacja chorób przyzębia

Wykładowca: lek. dent. Mariusz Suwała – PUM Szczecin

O prowadzącym>>>>

  Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  Wydziału lekarsko-stomatologicznego  z roku 2011
  roku. Lekarz praktyk ​w gabinecie wielospecjalistycznym. Od 2017 roku pracownik naukowy i wykładowca w Zakładzie
  Periodontologii PUM. W 2018 rokuuzyskał tytuł specjalisty z periodontologii. W swojej pracy zawodowej zajmuje się na
  kompleksowym leczeniem pacjentów z zapaleniemprzyzębia, zastosowaniem laseroterapii oraz leczeniem chorób błony
​  śluzowej jamy ustnej. Prywatnie miłośnik najnowszych technologii.Na wykładzie omówiona zostanie najnowsza klasyfikacja chorób przyzębia w aspekcie prawidłowego rozpoznania stadium choroby
i komunikacji z lekarzem periodontologiem. ​Ponadto przedstawione zostaną najczęstsze występujące aktualnie niezwiązane z płytką
nazębną zapalenia dziąseł, oraz metody pomocy doraźnej pacjentom jak i ich metody leczenia. Omówiona zostanie faza III współpracy
​tzw. podtrzymywanie efektów leczenia.17.00-17.15  |  Dyskusja, upominki