Kurs medyczny dla higienistek i asystentek stomatologicznychSala Wiedeń A+B

Termin:


Miejsce:


Cena promocyjna do 28.02.2022:


Cena regularna od 1.03.2022:Współorganizator:
Komitet naukowy:Patronat medialny:
Sponsor:


Rejestracja >>>


9 kwietnia 2022, sobota


EXPO Kraków, sala Wiedeń A+B


pełna cena: 280 PLN

studenci/osoby uczące się: 180 PLN*


* wymagane potwierdzenie uprawnień do zniżki wg Warunków uczestnictwapełna cena: 340 PLN
studenci/osoby uczące się: 240 PLN*


* wymagane potwierdzenie uprawnień do zniżki wg Warunków uczestnictwa


Polskie Stowarzyszenie Higienistek Dentystycznych 

dr n. zdr. Danuta Kaczmarska, Prezydent PSHD


 
DOSTĘPNA WKRÓTCE!


    PROGRAM:nagłówek

10.00-11.15 I Pandemia COVID-19. Aktualizacja procedur postępowania w gabinecie dentystycznym w nowej strategii działań profilaktycznych

element
Prowadzący: dr Danuta Broncel-Czekaj

o prowadzącym >>>


dr Danuta Broncel-CzekajAbsolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Przewodnicząca Zespołu ds. pielegniarek zatrudnionych w sterylizacji w OIPiP w Katowicach. 
Kierownik Centralnej Sterylizatorni Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp z o.o. Pielęgniarka z 35-letnim doświadczeniem zawodowym. Od 2000 roku zajmuje się profesjonalną dekontaminacją wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych, a od 2010 roku prowadzi szkolenia w formie kursów kwalifikacyjnych dla osób  pracujących lub przygotowujących się do pracy w centralnych sterylizatorniach oraz dla kierowników centralnych sterylizatorni lub osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych lub innych zakładach świadczących usugi na rzecz podmiotów leczniczych. Autorka podstawy programowej kształcenia techników sterylizacji medycznej.

element

1.    SARS-CoV-2

2.    COVID-19

3.    Działania profilaktyczne wobec personelu i pacjentów.

4.    Zasady segregacji pacjentów w praktyce.

5.    Procedury i standardy w gabinecie dentystycznym z zakresu ochrony epidemiologicznej.

6.    Dobór preparatów dezynfekcyjnych.

7.    Dekontaminacja gabinetu dentystycznego.

8.    Dekontaminacja narzędzi.


nagłówek

11.15-12.30 I Erozja szkliwa w świetle najnowszych badań i protokołów profesjonalnej higienizacji

element
Prowadzący: Andrea Dotti 

o prowadzącym >>>

Andrea Dotti

element
Streszczenie:
1.   Wprowadzenie do tematu erozji szkliwa
2.   Podejście chemiczne i technologiczne do profilaktyki erozji
3.   Higienizacja, opis przypadków medycznych z protokołami klinicznymi i zaleceniami domowymi
4.   Kontrola erozji i monitorowanie przebiegu


więcej >>>
Oprócz technik zachowania szkliwa zostaną ogólnie omówione wybrane protokoły profilaktyki , oraz metody terapii ozonem w fazie przedzabiegowej, aby uniknąć powikłań pozabiegowych. Kontrola erozji i minimalnie szkodliwe interwencje w zadaniach zawodowych higienisty dentystycznego.
nagłówek

12.30-13.30 I Estetyka i wskazania lecznicze do wybielania zębów i możliwe powikłania po zabiegach wykonywanych w gabinecie i samodzielnie przez pacjenta 

element

Prowadzący: dr n. med Anna Dojs


o prowadzącym >>>


dr n. med Anna Dojs


Absolwentka z 1979 roku Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w 1982 uzyskała tytuł specjalisty I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej, a w 1995 zdała Egzamin specjalizacyjny II stopnia z zakresu periodontologii. Pracuje w specjalistycznej praktyce prywatnej w Gorzowie Wielkopolskim. Kieruje grupą współpracowników oraz naucza zawodu. Prowadzi pacjentów wymagających szczególnej wiedzy specjalistycznej. Dla zwiększenia możliwości leczniczych korzysta z zabiegów fizykalnych, do których uzyskuje certyfikat m.in. uprawniający do klinicznej aplikacji pól magnetycznych za pomocą aparatu Viofor JPS. Pisze artykuły w czasopismach branżowych, prowadzi kursy i szkolenia, kształci w szkole policealnej. Jest członkiem wielu organizacji skupiających lekarzy stomatologów w kraju i poza granicą Polski.
element
Wybielanie zębów jest jednym z najczęściej stosowanych zabiegów w stomatologii estetycznej. Białe zęby mogą zwiększać poczucie komfortu i pewności siebie wyleczonych już stomatologicznie  pacjentów. Spotykamy jednak coraz więcej reklam gabinetów kosmetycznych i innych ofert poza kontrolą stomatologiczną, oferujących wybielanie zębów. Wykładowca przedstawi własne argumenty, obserwacje kliniczne oraz podkreśli wagę wykonywania tych zabiegów przez lekarza stomatologa lub profesjonalną higienistkę pod nadzorem lekarza stomatologa. Podkreślone będą zagrożenia, waga wstępnego badania lekarskiego przedmiotowego i podmiotowego oraz konieczność zachowania czujności onkologicznej. Wykład ma na celu zaprezentowanie różnych technik zabiegów wybielania zębów wraz ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania oraz praktyczne wskazówki do ich bezpiecznego stosowania. Omówione będą zdarzające się  powikłania towarzyszące tym zabiegom oraz przekazane wskazówki dotyczące edukacji pacjenta przed i po zabiegu wybielania zębów. Przytoczone będą aspekty prawne i etyczne tych procedur.13.30-14.30 I Przerwa obiadowanagłówek

14.30-15.00 I Znaczenie kształcenia podyplomowego dla podniesienia kwalifikacji medycznych w świetle aktualnych przepisów. Formy i zakres kształcenia. Specjalizacje w zawodzie higienistki dentystycznej, Znak Jakości Zawodowej Higienistki Dentystycznej

element

Prowadzący: dr n. zdr. Danuta Kaczmarska

o prowadzącym>>>>

dr n. zdr. Danuta Kaczmarska

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku promocja zdrowia oraz rachunkowości  i zarządzania  na kierunku Zdrowie Publiczne. Doktoryzowała się na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu diagnostyki fizykalnej u pacjentów leczonych stomatologicznie. Od 1975 roku aktywnie pracuje w zawodzie i dla zawodu higienistki dentystycznej w Polsce. Autorka licznych publikacji o tematyce związanej z działalnością branży stomatologicznej. Założycielka stowarzyszeń zawodowych skupiających higienistki stomatologiczne, aktualnie autorka modernizowanych podstaw programowych i programów nauczania dla higienistek dyplomowanych i licencjonowanych oraz asystentek stomatologicznych. Nauczyciel zawodu dyplomowanych i licencjonowanych higienistek stomatologicznych, od 20 lat organizatorka kursów podyplomowych, członek PSHD, PTS, PTSL, ADIA, EDHF i wielu innych. Autorka programów kursów regulowanych nowymi przepisami i Polską Ramą Kwalifikacji. Inicjatorka zmian w branży odnośnie zakresu zadań zawodowych higienistek dentystycznych i uznawania kwalifikacji.

element
W ostatnim roku nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących wykonywania zawodów medycznych jak i konieczności dostosowywania się do rynku pracy. Otwarcie na UE powoduje nowe możliwości i wyzwania. Wiemy, że nie każdy kurs i szkolenie może być uznany jako „podniesienie kwalifikacji”. Ilość osób z dyplomami higienistki stomatologicznej, które ukończyły szkoły (szczególnie te o niskim poziomie kształcenia) przez ostatnie 5 lat jest nieadekwatna do potrzeb, powoduje to dla absolwentów problemy z podjęciem pracy. Zajrzymy w system kształcenia kadr medycznych. Ponadto jest obserwowana konieczność specjalizacji w zawodzie, jakie dziedziny i formy kształcenia zostaną uznane zależy od inicjatyw i starań naszego środowiska. ZJZHD jest to nowa inicjatywa PSHD.


nagłówek

15.00-16.00 I Podtrzymywanie efektów w leczeniu implanto-protetycznym – recoll, protokoły i dokumentacja badań kontrolnych

element

Prowadzący: dr n. med. Tomasz Grotowski

o prowadzącym>>>>

dr n. med. Tomasz Grotowski


Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z 1981 roku. W kolejnych latach 1982 1985 pracował jako asystent w Zakładzie i Katedrze Protetyki PAM. Od 1985 roku na stałe mieszka we Włoszech. Tam w 1986 r. uzyskał tytuł  „Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria” na Uniwersytecie w Palermo, oraz wpis do Księgi Lekarzy Włoskich. Od 1989 do 1997 r. dyrektor sanitarny w prywatnej klinice Salus-Oris w Palermo. Od 1998 r. do chwili obecnej wykonuje wolny zawód lekarza stomatologa w 3 ośrodkach: Palermo, Aosta, Szczecin. Pracuje jako praktyk protetyk i implantolog. Działa w środowisku jako członek 13 organizacji między innymi takich jak: ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), AIRI (Associazione Italiana Ricerca Implantologica), AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica), AISI (Accademia Italiana di Stomatologia Implantoprotesica), ACOI (The American College of Oral Implantology), ASO (The American Society of Osseointegration) oraz FDI (Federation Dentaire Internationale) czy ICOI (The International Congress of Oral Implantologists). Członek Honorowy OSIS (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej), Active Member AAIP (The American Academy of Implant Prosthodontics). Autor kilkudziesięciu publikacji w Polsce, Francji, Rosji i we Włoszech z zakresu protetyki i implantologii, w tym książki pt. Atlas Wszczepów Dentystycznych (wyd. Bellona, Warszawa 1992). Od 2005 roku zajmuje się szkoleniami lekarzy w Polsce prowadząc kursy autorskie z zakresu implantologii mało-inwazyjnej.
element
Wykładowca podzieli się wiedzą i własnym doświadczeniem na temat przygotowania pacjentów do leczenia rehabilitującego jamę ustną za pomocą implantów i innych uzupełnień, przedstawi swoje  oczekiwania odnośnie współpracy w gabinecie specjalistycznym. Omówi ciekawe przypadki  postępowania klinicznego, rolę członków zespołu i zalecenia pozabiegowe. Przedstawi niezbędną dokumentację takich zabiegów.

więcej >>>
A także:

1.      Rys historyczny rozwoju implantologii w Polsce, kryteria sukcesu implantacji dawniej i dziś
2.      Znaczenie budowy podłoża kostnego w stabilizacji wszczepów dentystycznych
3.      Przygotowanie sali zabiegowej do zabiegu implantacji
4.      Diagnostyka i planowanie w implantoterapii, schemat postępowania
5.      Błędy i problemy – czy można ich uniknąć
6.      Przypadki kliniczne w obserwacji wieloletniej
7.      Niepowodzenia implantacji i ich koszt biologiczny


nagłówek

16.00-17.00 I Kobiety ciężarne i dzieci w profilaktyce i leczeniu, aktualne problemy i metody ich rozwiązywania w praktyce lekarza pedodonty

element

Prowadzący: lek. stom. Magdalena Szewczyk

o prowadzącym>>>>


lek. stom. Magdalena Szewczyk


Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej z 1986 roku, gdzie przez kolejne lata pracowała na stanowisku asystenta w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej PAM, a później w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Szczecinie. Uzyskała specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej oraz specjalizację II stopnia ze stomatologii dziecięcej. Jest członkiem PTS, PTSD, PASD. Prowadzi specjalistyczny gabinet stomatologiczny, o profilu stomatologia ogólna i dziecięca, nieprzerwanie od 1991 roku. Jest opiekunem młodych lekarzy w trakcie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego oraz przyszłych asystentek i higienistek w trakcie praktyk zawodowych. Z pasji do nauczania ukończyła studia podyplomowe na kierunku dydaktyka medyczna w PUM, a dla zapewnienia pełnego rozwoju swojej praktyki zawodowej również studia podyplomowe na kierunku nowoczesne zarządzanie w służbie zdrowia w WSAP w Szczecinie. Jest egzaminatorem zawodowym dla kwalifikacji asystentki i higienistki stomatologicznej i technika dentystycznego.

element
Marzec jest miesiącem zdrowia jamy ustnej, w tym roku obchodzonym pod hasłem „Zdążyć  przed próchnicą”. Temat wykładu wpisuje się w zaplanowany na kilka lat projekt, który ma objąć działaniami edukacyjnymi rodziców i opiekunów dzieci do 3 r.ż., a także lekarzy, pielęgniarki i położne. Kobieta w ciąży jest szczególnie zainteresowana swoim zdrowiem, ale również zdrowiem i rozwojem oczekiwanego dziecka. Podkreślimy rolę członków zespołu stomatologicznego, którzy mają niepowtarzalną możliwość aby ciągle przekonywać przyszłych rodziców o obowiązku dbania o stan zdrowia swojej jamy ustnej, jak i malutkiego dziecka oraz przekonać do jak najwcześniejszej wizyty w gabinecie dentystycznym. Wykładowca omówi, na przykładach z własnej praktyki lekarza pedodonty co może zapewnić dzieciństwo bez próchnicy. Podzieli się swoimi długoletnimi doświadczeniami dotyczącymi praktycznych aspektów opieki stomatologicznej nad małymi dziećmi, w szczególności wczesnej profilaktyki próchnicy.17.00-17.15 I Podsumowanie kursu, dyskusja