Misja Gospodarcza ze Słowacji na Targach KRAKDENT® 2024

14.05.2024

Od 2009 r. w targach uczestniczy Misja Gospodarcza ze Słowacji. Dzięki współpracy ze Słowacką i Czeską izbą lekarską co rok KRAKDENT® odwiedzają lekarze dentyści z tych krajów.

Podczas tegorocznej edycji w EXPO Kraków w spotkaniu z Grażyną Grabowską, prezes Targów w Krakowie oraz Beatą Simon, Project Manager Targów KRAKDENT®, uczestniczyła delegacja Słowackiej Izby Dentystycznej Slovenská komora zubných lekárov - SKZL), którą reprezentowali: MUDr. Igor Moravčík, jej prezydent, MUDr. Peter Kukolík, wiceprezydent, MUDr. Martin Kotulič, członek SKZL, oraz MDDr. Martin Šimo, prezydent regionalnej izby w Trnawie. W spotkaniu wzięli także udział prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie lek. dent. Robert Stępień, przewodniczący Komisji Stomatologicznej lek.dent. Dariusz Kościelniak, wiceprzewodnicząca Komisji Stomatologicznej lek. dent. Agata Dutka-Szmigiel oraz prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej Piotr Cebulski.