Dr n. med. Magdalena Piskórz

piskorz.png

Dr n. med. Magdalena Piskórz

Firma: Kavo

O Prelegencie:

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Adiunkt w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie. Prowadzi również szkolenia podyplomowe w zakresie diagnostyki obrazowej dla lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji z zakresu protetyki i chirurgii stomatologicznej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2019 roku za pracę pod tytułem: „Analiza porównawcza ryzyka wystąpienia osteoporozy szacowanego za pomocą kalkulatora FRAX i stanu kości żuchwy na podstawie zdjęć pantomograficznych”. Autorka i współautorka 32 prac naukowych i 36 doniesień zjazdowych z zakresu diagnostyki obrazowej. Członek European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology. Recenzent prac naukowych w krajowych czasopismach naukowych z listy Ministerstwo Edukacji i Nauki.