Warsztaty dla techników dentystycznych - sobota, 13 kwietnia 2019

EXPO Kraków, sala S4


10.00-16.00  |  WARSZTAT W6  |  VINTAGE PRO – rewolucja przez ewolucję – uzupełnienia metalowo-ceramiczne o estetyce i wyglądzie prac bezmetalowych – najnowsze osiągnięcia technologiczne ułatwiające codzienną pracę i doskonalące estetykę stałych uzupełnień protetycznych na metalu 

Prowadzący: tech. dent. Tomasz Dąbrowski, konsultant techniczny firmy Hol-Dental Depot, autoryzowany
trener Shofu
Kierownik naukowy: mgr Jan Wojciechowski, tech. dent. LCGI
Współorganizatorzy: Hol-Dental Depot Urszula Chudak, Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych
Sponsor: 

Zagadnienia:
Program warsztatu obejmuje wykonanie korony na górny siekacz centralny i pierwszy górny trzonowiec.
  • techniki nakładania ceramiki zapewniające minimalną liczbę wypaleń
  • anatomiczne odtworzenie kształtu – konturowanie
  • opracowanie powierzchni – makro- i mikrostruktury
  • techniki glazurowania i polerowania.

Uczestnik warsztatu wykona:
  • koronę siekacza centralnego od właściwego przygotowania modelu po efektywne polerowanie gotowego uzupełnienia
  • pierwszy górny trzonowiec.

Stanowisko pracy:
  • uczestnik otrzymuje model roboczy
  • struktury metalowe CrCo
  • materiały ceramiczne.

Uczestnika warsztatu prosi się o posiadanie podstawowych narzędzi do pracy z ceramiką i jego obróbki mechanicznej.
Ze względu na wymogi BHP prosimy także o posiadanie obuwia, maseczki i okularów ochronnych.


więcej >>>>
Warsztat praktyczny jest przewidziany dla praktykujących techników dentystycznych, studentów zapraszamy do
zapisów tylko i wyłącznie w razie wolnych miejsc od 1.04.2019.
Ilość uczestników: 10 osób 
Cena: 280 PLN

BRAK WOLNYCH MIEJSC NA WARSZTACIE.