Warsztaty dla techników dentystycznych

Sala S7, EXPO Krakównagłówek

09.00-16.00  |  WARSZTAT W1  |  Protezy całkowite metodą wlewową, czyli jak w prosty i szybki sposób usprawnić pracę w laboratorium                                                                            protetycznym

element
Prowadzący: tech. dent. Anita Kulesza, lic. tech. dent. Przemysław Grabowski
Współorganizatorzy: Zhermack Dental, Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych

Sponsor: ​​

element
Cel kursu:
 • przybliżenie technologii wykonywania protez akrylowych metodą wlewową z wykorzystaniem silikonów addycyjnych firmy Zhermack w puszce oraz bez puszki
 • uczestnik zostanie zapoznany z procedurami przygotowania wymodelowanej protezy w  wosku do puszkowania, przygotowania zębów akrylowych i modelu gipsowego oraz zamiany wosku na akryl.  Następnie wykona protezę całkowitą metodą wlewową z wykorzystaniem Villacrylu SP firmy Zhermack.
Uczestnik warsztatu wykona
 • protezę akrylową metodą wlewową z wykorzystaniem mas silikonowych

informacje praktyczne poniżej >>>
Stanowisko pracy:
 • przygotowany model wraz z wymodelowaną protezą całkowitą z ustawionymi zębami w wosku oraz niezbędnymi narzędziami potrzebnymi do zamiany wosku na akryl
 • wszystkie materiały pomocnicze oraz podstawowe potrzebne do wykonania pracy
 Uczestnik kursu powinien posiadać:
 • nożyk do wosku, skalpel
 • frezy oraz tarczkę do akrylu 
 Ze względu na wymogi BHP prosimy o posiadanie obuwia, maseczki i okularów ochronnych.

element
Ilość uczestników: 10 osób
Cena: 250 PLN


nagłówek

09.00-16.00  |  WARSZTAT W2  |  Szybkie, trwałe i precyzyjne spawanie konstrukcji metalowych prac protetycznych w osłonie argonu z                                                                              wykorzystaniem urządzenia LAMPERT PUK D5

element
WARSZTAT ODWOŁANY


Sala Budapeszt A, EXPO Krakównagłówek

09.00-16.00  |  WARSZTAT W3  |  Protezy acronowe w praktyce. Kurs wykonywania termoplastycznych protez acronowych w technologii wtrysku ​  

element
Prowadzący: tech. dent. Paweł Pasternak​
Współorganizatorzy: ROKO, Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych
Sponsor   ​

element
Cel kursu:
 • projektowanie protezy
 • blokowanie podcieni i odciążeń
 • modelowanie klamer i płyty
 • preparacja zębów
 • puszkowanie
 • wtrysk – pokaz
 • instalacja kanałów wlewowych
 • obróbka i polerowanie
Uczestnik warsztatu wykona:
 • termoplastyczną protezę acronową w technologii wtrysku

informacje praktyczne poniżej >>>
Stanowisko pracy:
 • materiały i urządzenia do wykonania protezy acronowej.
Uczestnik kursu powinien posiadać:
 • podstawowe narzędzia do modelowania wosku i obróbki mechanicznej protezy acronowej.
Ze względu na wymogi BHP prosimy o posiadanie obuwia, maseczki i okularów ochronnych.

Warsztaty praktyczne są przewidziane dla praktykujących techników dentystycznych, studentów zapraszamy do zapisów tylko i wyłącznie w razie wolnych miejsc od 1.03.2020.
element
Ilość uczestników: 10 osób
Cena: 280 PLN

nagłówek

10.00-16.00  I  WARSZTAT W4  I  Czas zamienić zwierak na artykulator – sprawdź, że to nie takie trudne

element
WARSZTAT ODWOŁANY