Dla techników dentystycznych i specjalistów ds. techniki dentystycznej

UWAGA!


Warsztat W6 odbędzię się w EXPO Kraków, w sali S4.


Pozostałe warsztaty W1-W5 odbywają się poza terenem targów.  

Adres: Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiejw Krakowie, ul. Zamoyskiego 58.