Dla techników dentystycznych

UWAGA!


Warsztat W4 odbędzię się na ul. Nawojki 4, Kraków, CIAPdent.
Warsztat W8 odbędzię się w EXPO Kraków, sala S4.


Pozostałe warsztaty odbywają się w Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej im. S. Leszczyńskiej w Krakowie, ul. Zamoyskiego 58.