Kurs medyczny

SESJA PEDODONCJA


Sedacja i znieczulenie ogólne w stomatologii dziecięcej w trybie  ambulatoryjnym. Prezentacja zaleceń
Sala WIEDEŃ A+B

Termin:


Miejsce:


Cena:
Współorganizator:

Kierownik naukowy:Kierownik organizacyjny:
Patronat Honorowy:


Patronat medialny: 

4 września 2020

EXPO Kraków, sala Wiedeń A+B


520 PLN


dr n. med. Michał SobczakAnna Szymańska


Za udział w kursie przewidziano 6 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.PROGRAM:nagłówek

10.00 - 10.45  I  Znieczulenie miejscowe w stomatologii dziecięcej

element

Prowadzący: dr n. med. Michał Sobczak

​o prowadzącym >>>


dr n. med. Michał SobczakUkończył studia stomatologiczne w 2000 roku na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, gdzie do 2007 roku pracował jako asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej. W tym czasie uzyskał specjalizację ze stomatologii dziecięcej (2005r), oraz obronił pracę doktorską  (2007r) poświęconą urazowym złamaniom koron stałych zębów siecznych u dzieci. W latach 2011/2012 ukończył curriculum implantologiczne na Uniwerystecie WJ Goethego we Frankfurcie n. Menem. W 2016 roku uzyskał tytuł Fellow of the International Association of Dental Traumatology (FIADT). Jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD). OD września 2016 roku jest redaktorem naczelnym Polskiej Stomatologii Dziecięcej, nowego kwartalnika współtworzonego i wydawanego przez wydawnictwo lekarskie PZWL. Jest autorem i współautorem publikacji oraz wystąpień na kongresach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii dziecięcej i traumatologii zębów. Jest także autorem i współautorem wielu szkoleń podyplomowych oraz programów edukacyjnych dla lekarzy dentystów z zakresu stomatologii dziecięcej.  Dr Michał Sobczak jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologów Dziecięcych (IAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Traumatologii Zębów (IADT) oraz Polskiego Towarzystwa Endodontynego (PTE). Od 2010 roku prowadzi Specjalistyczną Praktykę Dentystyczną w Warszawie.
element
 • czy należy wykonywać znieczulenie miejscowe u dzieci?
 • kiedy jest szansa na powodzenie wykonania znieczulenia miejscowego u dzieci?
 • jakie techniki znieczulenia miejscowego stosować u dzieci?
 • jakie leki miejscowo znieczulające są stosowane stomatologii dziecięcej?
 • maksymalne dawki zalecane leków miejscowo znieczulających u dzieci
 • powikłania znieczulenia miejscowego i jak im zapobiegać

nagłówek

10.45 - 11.30  I  Minimalna i umiarkowana sedacja w gabinecie stomatologicznym – od definicji do praktyki

element

Prowadzący: dr hab. n. med. Marzena Zielińska

​o prowadzącym >>>

dr hab. n. med. Marzena Zielińska
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 • 1979-1985 studia medyczne na wydziale lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • 1985- dyplom ukończenia studiów na wydziale lekarskim, tytuł lekarza medycyny
 • 1987-1993 – asystent na Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej Szpitala im. Janusza Korczaka we Wrocławiu
 • 1989 – specjalizacja I stopnia z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • 1993 – specjalizacja II stopnia z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • 1993-1997- studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 • 1997 – tytuł doktora nauk medycznych
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena bezpieczeństwa i skuteczności morfiny podawanej metodą PCA-Analgezji Sterowanej przez Pacjenta w terapii bólu pooperacyjnego u dzieci”
 • 1998 – do chwili obecnej- adiunkt w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • 2002-2012 –ordynator Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej SPSK nr1 we Wrocławiu
 • 2012 – do chwili obecnej- kierownik Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 • 2018 – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych
Główne obszary zawodowych zainteresowań:
 1. Ból ostry w populacji pediatrycznej,
 2. Sepsa i wstrząs septyczny u dzieci
 3. Bezpieczeństwo procedur anestezjologicznych w populacji pediatrycznej
Praca w towarzystwach naukowych:
Aktywny członek następujących organizacji i stowarzyszeń:
 • Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii- Sekcja Pediatryczna Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • European Society of Anaesthesiology (ESA)
 • European Society for Paediatric Anaesthesiology (ESPA)
 2012 - 2016 – członek zarządu ESPA (European Society for Paediatric Anaesthesiology).
element
 • co oznacza termin sedacja i analgoesedacja?
 • w jakim celu stosuje się analgosedację?
 • klasyfikacja i definicje różnych poziomów sedacji /analgo-sedacji: minimalna, umiarkowana, głęboka
 • wymagania sprzętowe i lekowe
 • wymagania personalne
 • niezbędna dokumentacja
 • kwalifikacja i przygotowanie dziecka do analgosedacji
 • najczęstsze powikłania i czynniki ryzyka ich wystąpienia
 • farmakoterapia - najczęściej stosowane leki w analgosedacji u dzieci

nagłówek

11.30 - 12.15  I  Znieczulenie ogólne: kwalifikacja, wymogi formalne, organizacja zespołu medycznego

element
Prowadzący: dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska

o prowadzącym >>>
dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii                                  
Specjalista medycyny ratunkowej           
Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuOdbyłam liczne szkolenia krajowe i zagraniczne, w tym Dyplom F.E.E.A  (Foundation of European Education of Anaesthesiology), dyplom szkolenia międzynarodowego TEMPUS w Irlandii. W 2007 roku jako Visiting Professor Assistant odbyłam staż w Pennsylvania State University, Hershey Medical Centre, Department of Anesthesiology w USA. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w którym pełnię aktualnie funkcję skarbnika, European Society of Anaesthesiology (ESA) oraz European Society of Paediatric Anesthesiology (ESPA). Od roku 2011 pełnię funkcję Prezesa Sekcji Pediatrycznej PTAIT. Moje doświadczenia naukowe i zawodowe związane są z farmakologią i jej wpływem na różne etapy życia dzieci, głównie w kontekście znieczulenia jak i zaawansowanych metod leczenia w oddziale intensywnej terapii. Zwieńczeniem tych prac są zarówno publikacje krajowe jak i zagraniczne, mające w dużym stopniu wpływ na poprawę jakości i bezpieczeństwa leczonych dzieci. Poza pracą zawodową interesuję się muzyką klasyczną i jazzem, byłam członkiem Chóru Akademii Medycznej w Poznaniu jak i posiadam umiejętność gry na akordeonie. Poza tym dużo uwielbiam podróże, krajoznawcze jak i koncertowe, oraz film, teatr i literaturę.


element
 • definicja i rodzaje znieczulenia ogólnego
 • ocena stanu dziecka przed znieczuleniem
 • zasady kwalifikacji i dyskwalifikacji dzieci do znieczulenia
 • wymagania przeprowadzenia znieczulenia - zespół medyczny, leki, sala, sprzęt
 • jakość i bezpieczeństwo znieczulenia

nagłówek

12.15 - 13.00  I  Sedacja i znieczulenie dziecka wysokiego ryzyka w stomatologicznej praktyce ambulatoryjnej

element
Prowadzący: dr n. med. Marcin Rawicz

​o prowadzącym >>>
dr n. med. Marcin Rawicz

Dr n med. Marcin Rawicz specjalizował się w anestezjologii pediatrycznej w Instytucie Matki i Dziecka. Od 1991 do 2012 roku kierował oddziałem Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Okołooperacyjnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W latach 2012-2017 pełnił funkcję lekarza naczelnego Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika. Obecnie na emeryturze.
W czasie swojej pracy zawodowej dr Rawicz opublikował 92 prace naukowe (w tym pierwszą polską publikację na temat zastosowania nCPAP u noworodków), wśród nich rozdziały do podstawowych podręczników z zakresu swojej specjalności.  Od 1996 roku był we władzach Europejskiej Federacji Towarzystw Anestezjologii Pediatrycznej (FEAPA). W 2009 roku przewodniczył założycielskiemu kongresowi Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii Dziecięcej (European Society for Paediatric Anaesthesiology) – ESPA, po którym objął pierwszą prezesurę Towarzystwa (2009-2011).  W roku 2013 został wybrany członkiem honorowym ESPA. Jest również członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, jak również  Towarzystwa Anestezjologów Pediatrycznych Wielkiej Brytanii i Irlandii (The Association  of Paediatric Anaesthetists of Great Britain and Ireland – APAGBI), najstarszego naukowego towarzystwa międzynarodowego w swojej specjalności.
Od 1995 roku do chwili obecnej członek Rady Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

element

13.00-14.00  I  Przerwa obiadowa

nagłówek

14.00 - 14.45 ​ I  Dokumentacja medyczna i wymagania edukacyjne dla personelu medycznego uczestniczącego w zabiegach sedacji

element
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich

​o prowadzącym >>>
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich

Specjalista stomatologii dziecięcej. Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego oraz członek Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant wojewódzki ds. stomatologii dziecięcej. Zastępca redaktora naczelnego European Journal of Paediatric Dentistry oraz Polskiej Stomatologii Dziecięcej. Członek komitetu redakcyjnego 5 zagranicznych czasopism naukowych; autor i współautor ponad 220 prac opublikowanych w kraju i za granicą. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie stomatologii dziecięcej; członek założyciel oraz Prezes Elekt Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej; członek Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; członek International Association of Paediatric Dentistry oraz American Dental Association; członek Komisji Kształcenia Medycznego OIL w Gdańsku. Doświadczony wykładowca konferencji polskich i międzynarodowych; od 2001 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną.

element


nagłówek

14.45 - 15.30  I  Aspekty psychostomatologii w trakcie sedacji płytkiej

element
Prowadzący: dr n. med. Agnieszka Wal-Adamczak

o prowadzącym >>>


dr n. med. Agnieszka Wal-Adamczak


Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1996), specjalista I stopnia stomatologii ogólnej oraz specjalista stomatologii dziecięcej. W 2007 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, która dotyczyła analizy zmian w układzie stomatognatycznym u dzieci z wrodzoną cytomegalią. Od 2000 roku pracuje we własnej praktyce stomatologicznej zajmując się stomatologią dziecięcą, stomatologią zachowawczą, endodoncją i stomatologią estetyczną. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu stomatologii dziecięcej i zachowawczej dla lekarzy stomatologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Członek EAPD (European Akademy of Pediatric Dentistry), współzałożyciel PASD (Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej), członek Sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy PTBB (Polskiego Towarzystwa Badania Bólu).
element
 • organizacja pracy gabinetu przy przyjmowaniu dzieci
 • prawidłowa komunikacja pomiędzy lekarzem i małym pacjentem
 • zmniejszanie dyskomfortu dzieci w trakcie zabiegów stomatologicznych z wykorzystaniem N20
 • kształtowanie postawy dziecka

nagłówek

15.30 - 17.00  I  Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

element
Prowadzący: lek. med. Danuta Rozentalska

​o prowadzącym >>>
lek. med. Danuta Rozentalska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Lekarz medycyny, specjalista anestezjologii intensywnej terapii. Mieszka i pracuje w Warszawie. Od 2008 roku instruktor BLS/AED Polskiej/Europejskiej Rady Resuscytacji. Prowadzi kursy, wykłady i szkolenia w zakresie anestezjologii, intensywnej terapii i I pomocy.

element
 • omdlenia, reakcje alergiczne, przedawkowanie leków miejscowo znieczulających
 • rozpoznanie i postępowanie w stanach nagłych
 • niezbędne wyposażenie oraz umiejętności zespołu stomatologicznego

nagłówek

17.00 - 17.30  I  Dyskusja