​Kurs medyczny

Funkcja i estetyka jako klucz do sukcesu
w procedurach stomatologicznych


Sala WIEDEŃ A

Termin:


Miejsce:


Ilość uczestników:


Cena:Zgłoszenia:


Współorganizator:
Kierownik naukowy:Kierownik organizacyjny:​Patronat naukowy: Patronat prasowy:


12 kwietnia 2019 (piątek), 10.00-17.00


EXPO Kraków, sala Wiedeń A


140 osób


590 złformularz on-line 


 


dr Thamer Theeb MSc. BDs. Dip. Jb.Anna Szymańska


 British Academy of Implantology and Restorative Dentistry      


       


Za udział w kursie przewidziano 6 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
​Kurs jest tłumaczony symultanicznie na język polski.
PROGRAM:10.00-11.30  |  Klucz do udanych i trwałych bezpośrednich uzupełnień estetycznych 

prowadzący: prof. Mona Ghoneim BDS, MSc, PhD (Kair, Egipt)

​o prowadzącym >>>

prof. Mona Ghoneim BDS, MSc, PhD (Kair, Egipt)

Profesor nadzwyczajny stomatologii odtwórczej Wydział stomatologii - Alexandria University Adiunkt, Katedra Stomatologii Zachowawczej Wydział Stomatologii - Uniwersytet Aleksandryjski Research Resident w Wydziale Protetyki School of Dentistry - University of Iowa Instructor, Katedra Stomatologii Zachowawczej Wydział Stomatologii - University of Alexandria Intern. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: Adiunkt - profesor nadzwyczajny, Wydział stomatologii - Beirut Arab University. EDUKACJA: (2006) Doktorat w dziedzinie stomatologii odtwórczej, Wydział stomatologii - Alexandria University (2001); tytuł magistra w stomatologii odtwórczej, Wydział stomatologii - Uniwersytet Aleksandryjski (1992); Bachelor Degree of Dental Medicine and Surgery Wydział Stomatologii - Alexandria University. NAGRODY: (2013) Amerykańska Akademia Stomatologii Kosmetycznej (AACD) (1992), Nagroda profesora Magdy Helali Wydział Diagnostyki, Radiologii i Periodontologii (1992); Profesor Evelyn Younan's Award, (1992) Nagroda wyróżnienia Egyptian Dental Union. Prof. Mona Ghoneim jest autorką wielu publikacji z zakresu stomatologii odtwórczej oraz znanym i cenionym wykładowcą.


 • koncepcja bioemulacji
 • optymalna estetyka i odtworzenie naturalnego koloru
 • kompozyty o strukturze optyczne
 • kompozyty o kolorach w skali kolorystycznej Vita i kompozyty „nieVitowskie”
 • różne metody techniki warstwowej i kiedy stosować poszczególne metody
 • postęp w rozwoju (ewolucja) systemów wiążących
 • jakie systemy wiążące stosować, a jakich należy unikać i dlaczego
 • zapobieganie brązowym liniom i nadwrażliwości.

11.30-13.00  |   Przeszczep bloków kostnych w strefie estetycznej: dlaczego i jak skutecznie przeszczepić allogeniczny blok kostny 

prowadzący: dr Hassan Maghaireh BDS MFDS RCS (Edynburg, UK) , MSc Implants (Manchester, UK)

​o prowadzącym >>>

dr Hassan Maghaireh BDS MFDS RCS (Edynburg, UK) , MSc Implants (Manchester, UK)

Hassan Maghaireh jest szefem komitetu naukowego w Brytyjskiej Akademii Implantologii i Stomatologii Odtwórczej (BAIRD). Ukończył pięcioletnie szkolenie w różnych oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w Wielkiej Brytanii, uzyskując członkostwo w Royal College of Surgeons w Edynburgu. Następnie uzyskał tytuł Clinical Masters w dziedzinie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie w Manchesterze, zdobywając nagrodę za najlepszą kliniczną prezentację w 2008 r. Dr Maghaireh prowadzi prywatną praktykę zajmująca sie implantologią w Leeds, a także pełni rolę mentora i honorowego nauczyciela klinicznego w dziedzinie implantologii na University of Manchester. Jest także mentorem i wykładowcą MSc Programme w dziedzinie stomatologii implantologicznej na University of UCLAN w Preston - w Wielkiej Brytanii.   Dr Hassan Maghaireh uczestniczy w pracach grupy ds. zdrowia jamy ustnej w ramach współpracy z grupą Cochrane, aktualizując i recenzjąc różne tematy związane z implantologią stomatologicznymi. Dr Hassan Maghaireh jest w redakcji Europejskiego Journal of Oral Implantology, jest również dyrektorem redakcyjnym Smile Dental Journal.

 • wymagania dotyczące przeprowadzenia zabiegów implantologicznych w strefie estetycznej
 • kiedy przeprowadzać sterowaną regenerację kości, kiedy potrzebujemy przeszczepu kostnego
 • stosowanie allogenicznych bloków kostnych jako ważnej i dobrze udokumentowanej alternatywy dla autogennych
  bloków kostnych
 • work flow w zabiegach implantologicznych w strefie estetycznej. 

​      więcej >>>>>>

Umieszczenie implantu w prawidłowym czterowymiarowym położeniu oraz w idealnej pozycji protetycznej jest uważane za jeden z kluczowych aspektów długoterminowej stabilizacji kości i tkanek miękkich w implantologii. Niedopuszczalne jest umieszczanie implantu doprzedsionkowo z wierzchołkiem skierowanym w kierunku podniebiennym w celu osiągnięcia wysokiej stabilizacji  pierwotnej w przypadkach z niedostateczną objętością kości, ponieważ prowadzi to do nieprawidłowej architektury i przekonturowania korony protetycznej, jak również prowadzi do zaburzenia minimalnej grubości blaszki przedsionkowej i recesji dziąseł. Dlatego w przypadkach znacznych ubytków kostnych, takich jak defekty jednościenne, a nawet defekty dwuścienne ze znacznym ubytkiem mezjalno-dystalnym wykonanie augmentacji kości przed implantacją jest niezbędnym warunkiem prawidłowego umieszczenia implantu w celu uzyskania zadowalającego efektu estetycznego oraz prawidłowego efektu funkcjonalnego, zarówno krótko- jak i długoterminowego. Obecnie stosuje się różne rodzaje materiałów wykorzystywanych do augmentacji kości. Autogenne bloki kostne pobrane z miejsc zewnątrzustnych lub wewnątrzustnych uznawano tradycyjnie za złoty standard, jednak bloki allogeniczne są obecnie uważane przez szeroką grupę klinicystów za ważną i dobrze udokumentowaną alternatywę, która oferuje porównywalne wyniki przy zminimalizowaniu powikłań, inwazyjności zabiegu i ryzyka dla naszych pacjentów.

Podczas tego wykładu dr Maghaireh przedstawi kliniczny przebieg pracy z różnymi typami allogenicznych bloków kostnych, które stosuje od ponad pięciu lat w swojej praktyce w Leeds w Wielkiej Brytanii. Przedstawi także kliniczne wskazówki i zalecenia dotyczące przeszczepów kostnych, a także omówi zalety i potencjalne wady oraz wskazania i przeciwwskazania do stosowanie różnych typów bloków allogenicznych. 13.00-14.00  |  Lunch14.00-15.30  |  Minimalnie inwazyjne techniki pracy stosowane w interdyscyplinarnych zabiegach estetycznych

dr Thamer Theeb MSc. BDs. Dip. Jb. (Amman, Jordania)

​o prowadzącym >>>
dr Thamer Theeb MSc. BDs. Dip. Jb. (Amman, Jordania)

Thamer Theeb jest dentystą, specjalizującym się w protetyce i stomatologii estetycznej. Jest członiem Jordanian Board of Prosthodontics, Jordan medical council. Kwalifikacje akademickie: uzyskał tytuł MSc. (Master of Science)/magister Fixed and Removable Prosthodontics, University of Jordan. Uzyskał tytuł BDs University of Jordan. 2012 – 2013 President of the Jordanian Implant Dentistry Commission, Generalny Sekretarz British Academy of Implant and Cosmetic Dentistry. Prowadzi prywatną klinikę w Ammanie - Jordanii. Prowadzi wykłady z zakresu stomatologii estetycznej. Jest konsultantem w zakresie procedur kosmetycznych w Rijadzie - Arabii Saudyjskiej. Wykonuje pełen zakres zabiegów z zakresu stomatologii estetycznej, problemów z TMJ, implantologii i procedury regeneracji kości. Członkostwo: - Współpracownik World Clinical Laser Institute - wykładowca , University of Jordan 2010-2011. - Amerykańska Akademia Implantologii Stomatologicznej (AAID) - Amerykańska Akademia Stomatologii Kosmetycznej (AACD) - Europejskie Towarzystwo Stomatologii Kosmetycznej (ESCD) - Jordańskie Towarzystwo Protetyki Stomatologicznej - Jordan Dental Association Nagrody: Najlepsze miejsce: I Love My Dentist Award 2011, 3rd Estetyczna Stomatologia MENA Awards.
 • leczenie zachowawcze stosowane do kompleksowych rehabilitacji jamy ustnej
 • znaczenie zachowania szkliwa i jego wpływ na sukces leczenia
 • konserwatywne podejście do rehabilitacji estetycznej krok po kroku
 • wybór między różnymi rodzajami ceramiki
 • zabiegi podejmowane w celu pełnej rehabilitacji jamy ustnej
 • uzupełnienia pośrednie w ramach działań klinicznych.

15.30-17.00  |  Instrumenty wspomagające wykonywanie uzupełnień bezpośrednich i pośrednich w odcinku bocznym 

prowadzący: dr Gianfranco Politano DDM, MSc (Rzym, Włochy)

​o prowadzącym >>>
​dr Gianfranco Politano DDM, MSc (Rzym, Włochy)

Gianfranco Politano urodził się w Crotone we Włoszech w 1971 roku. Uzyskał tytuł lekarza stomatologii na uniwersytecie w Modenie we Włoszech. Jest członkiem założycielem Bio-Emulation Group, wraz z dr P. Bazosem i dr J. T. Guadixem. Ponadto jest aktywnym członkiem włoskiego stowarzyszenia stomatologii zachowawczej (SIDOC) i "Warm gutta-percha club". Wielokrotnie gościł na różnych uniwersytetach prowadząc wykłady ze stomatologii estetycznej oraz właściwości optycznych naturalnych tkanek zęba. Ponadto współpracuje z kilkoma uniwersytetami w zakresie badań nad technikami odbudowy techniką adhezyjną i biomechaniki zębów. Gianfranco Politano mieszka i pracuje w Rzymie. Do jego głównych zainteresowań należy stomatologia zachowawcza i endodoncja. Prowadził wykłady w różnych krajach i opublikował kilka artykułów na temat adhezyjnych uzupełnień bezpośrednich i pośrednich.

 • jak zrobić dobrej jakości odbudowy adhezyjne
 • jak przejść z kompleksowej odbudowy bezpośredniej do prostej odbudowy pośredniej
 • jakie są najważniejsze czynniki wypływające na wykonanie wysokiej jakości odbudowy. 

       więcej >>>>
Kiedy pracujemy w rejonie zębów bocznych, problemy związane z odbudową są inne w porównaniu z rejonem zębów przednich. Stomatologia adhezyjna nie zawsze jest tak prosta, jak wiele wykładów chce nam to pokazać, wymaga dużej wiedzy i precyzji oraz zastosowania sztywnego protokołu, stosowanego zgodnie ze znanymi nam dowodami naukowymi. Musimy wziąć pod uwagę wiele czynników, aby uzyskać "dobrą jakość" odbudów adhezyjnych. Przeanalizujemy każdy krok, który musi znać lekarz, aby uzyskać bezproblemowe odbudowy adhezyjne. W ten sposób uczestnicy będą gotowi zmienić swój "punkt widzenia" na temat bezpośrednich i pośrednich uzupełnień w odcinku bocznym. Podczas wykładu zaprezentowany zostanie prosty sposób myślenia i projektowania pośrednich uzupełnień w odcinku bocznym i wszystkich etapów wymaganych do ich wykonania i cementowania.
Omówione zostaną granice i charakterystyka uzupełnień bezpośrednich i pośrednich, a na koniec pokazane nowe podejscie do obudów bezpośrednich
“Technika tri_laminarna”. Prosta metoda, aby zawsze mieć doskonałą estetykę.


17.00  |  Zakończenie kursu