Kurs medyczny


SESJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCATermin:


Miejsce:


Godz.:Cena:Współorganizator:
Kierownik naukowy:Kierownik organizacyjny:

​ZAPISY >>>
​​

7 kwietnia 2022, czwartek

EXPO Kraków, sala Wiedeń A


10.00-17.45570 PLN 
dr n. med. Joanna Słowik


Anna Szymańska​​​
Za udział w kursie przewidziano 7 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Sala Wiedeń A

TEMAT:

Leczenie stomatologiczne dzieci w czasach post Covid. 
Podczas sesji zostaną omówione następujące zagadnienia:
●      Prewencja próchnicy zębów: zabiegi profilaktyczne u dziecka i rodziców oraz celowana edukacja prozdrowotna. 
●      Dieta przeciwpróchnicowa i jej wpływ na ogólny dobrostan dzieci i rodziców.
●      Efektywne schematy postępowania w komunikacji z dzieckiem i rodzicami. 
●      Nowoczesne minimalnie inwazyjne techniki pracy. 
●      Sedacja wziewna jako standard leczenia dzieci niewspółpracujących.

10.00-11.00 | Meandry współczesnej stomatologii dziecięcej w Polsce.

Wykładowca: dr n. med. Joanna Słowik

​o prowadzącej >>>
dr n. med. Joanna Słowik

Adiunkt w Zakładzie Periodontologii, Profilaktyki i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej, od 2018 prowadzi praktykę lekarską skoncentrowaną na leczeniu dzieci z wykorzystaniem sedacji wziewnej. W latach 2005-2017 pięciokrotnie przebywała jako visiting adjunct professor na Uniwersytecie w Rochester, w Eastman Institute of Oral Health.

●      Jaka jest frekwencja i nasilenie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży w Polsce?
●      W jaki sposób przebiega próchnica u dzieci?
●      W jaki sposób lekarz stomatolog może osiągnąć optymalny stan zdrowia jamy ustnej u młodych pacjentów pozostających pod jego opieką?
●      Jak często powinno być przeprowadzone badanie stomatologiczne oraz zabiegi profilaktyczne w różnych grupach wiekowych?
●      Kto oprócz dzieci jest celem profilaktyki stomatologicznej?
●      Jakie zabiegi zaliczane są  do profilaktyki stomatologicznej?
●      Jak poradnictwo i edukacja wpływają na zwiększenie zachowań prozdrowotnych w zakresie jamy ustnej?
●      Czy stosowanie preparatów fluoru jest czynnikiem zapobiegającym próchnicy zębów?
●      Wyszukiwanie wiarygodnych i potwierdzonych naukowo źródeł informacji (w języku polskim i angielskim) na temat profilaktyki stomatologicznej i leczenia próchnicy zębów u dzieci. 


11.15-12.00 | Cukrzyca czy / i próchnica – jak leczyć, jak żyć? 

Wykładowca: dr hab. n. med. Magdalena Szopa, prof. UJ 

​o prowadzącej >>>
dr hab. n. med. Magdalena Szopa, prof. UJ

Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, od prawie 20 lat pracuje w Katedrze i Klinice Chorób Metabolicznych CMUJ i SU. Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD). Odbyte staże kliniczne i naukowe m.in. na Uniwersytecie w Cambridge, Edynburgu, czy Rochester. W codziennej praktyce zajmuje się pacjentami z cukrzycą o różnej etiologii, w tym z tzw. cukrzycą monogenową.12.00–13.00 |  Alternatywne techniki opracowywania ubytków próchnicowych u dzieci.

Wykładowca: lek. dent. Jadwiga Derdaś-Jóźwiak

o prowadzącej >>>
lek. dent. Jadwiga Derdaś-Jóźwiak

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie odbywa staż w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. W czasie studiów pracowała jako higienistka stomatologiczna w gabinecie ukierunkowanym na leczeniu stomatologicznym dzieci w znieczuleniu ogólnym.
Zastosowanie preparatu Brix 3000 do usuwania mas próchnicowych, dane z piśmiennictwa i doświadczenia własne.  

13.00-14.00 I Przerwa obiadowa

14.00-15.15 | Budowanie „przymierza” w pracy z małoletnim pacjentem. 

Wykładowca: mgr Milena Maryon–Nowak

o prowadzącej >>>

mgr Milena Maryon–Nowak


Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 807). Ukończyła z wyróżnieniem Psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Całościowe Szkolenie Podyplomowe przygotowujące do Certyfikatu Psychoterapeuty w podejściu systemowo–psychodynamicznym, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Posiada duże doświadczenie kliniczne, poszerzane ustawicznie od szesnastu lat. Od czternastu lat zawodowo prowadzi psychoterapię indywidualną oraz różne formy terapii i pracy grupowej. Pracuje w podejściu systemowo–psychodynamicznym.●      Nawiązanie kontaktu z rodzicami/opiekunami.
●      Wokół stereotypów na temat wizyty u stomatologa - mity i schematy dotyczące "wizyty u dentysty".
●      Budowanie relacji z dzieckiem (zasoby vs trudności, strategie działania).
●      (Współ)praca z trudnym pacjentem?
●      Przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji z pacjentami po traumach.
●      Z dbałością o siebie - plan samoopieki specjalisty.

15.15–16.00 | Efektywne schematy postępowania w komunikacji z dzieckiem i rodzicami.  

Wykładowca: dr n. med. Joanna Słowik

​o prowadzącej >>>

dr n. med. Joanna Słowik

Adiunkt w Zakładzie Periodontologii, Profilaktyki i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej, od 2018 prowadzi praktykę lekarską skoncentrowaną na leczeniu dzieci z wykorzystaniem sedacji wziewnej. W latach 2005-2017 pięciokrotnie przebywała jako visiting adjunct professor na Uniwersytecie w Rochester, w Eastman Institute of Oral Health.


  • W jaki sposób komunikować się z pacjentem dzieckiem i jego opiekunami? 
  • W jaki sposób powinna przebiegać wizyta stomatologiczna pierwsze i kolejne?
  • Syndrom trzeciej wizyty.

16.00–16.15 | Gotowe scenariusze wizyt zależnie od wieku pacjenta oraz nastawienia dziecka i rodziców? Przykłady z praktyki.

Wykładowca: lek. dent. Jadwiga Derdaś-Jóźwiak

​o prowadzącej >>>

lek. dent. Jadwiga Derdaś-Jóźwiak

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie odbywa staż w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. W czasie studiów pracowała jako higienistka stomatologiczna w gabinecie ukierunkowanym na leczeniu stomatologicznym dzieci w znieczuleniu ogólnym.16.15–17.30 | Sedacja wziewna u małych dzieci z wysokimi potrzebami leczniczymi i małą akceptacją dla zabiegów medycznych.

Wykładowca: dr n. med. Joanna Słowik

​o prowadzącej >>>

dr n. med. Joanna Słowik

Adiunkt w Zakładzie Periodontologii, Profilaktyki i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej, od 2018 prowadzi praktykę lekarską skoncentrowaną na leczeniu dzieci z wykorzystaniem sedacji wziewnej. W latach 2005-2017 pięciokrotnie przebywała jako visiting adjunct professor na Uniwersytecie w Rochester, w Eastman Institute of Oral Health.


  • Schemat kwalifikacji pacjentów. 
  • Schemat opieki okołozabiegowej i po zabiegowej. 
  • Profilaktyka próchnicy zębów po leczeniu próchnicy zębów w znieczuleniu ogólnym.

17.30–17.45 | Demonstracja przypadków własnych. 

Wykładowca: lek. dent. Jadwiga Derdaś-Jóźwiak

​o prowadzącej >>>

lek. dent. Jadwiga Derdaś-Jóźwiak

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie odbywa staż w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. W czasie studiów pracowała jako higienistka stomatologiczna w gabinecie ukierunkowanym na leczeniu stomatologicznym dzieci w znieczuleniu ogólnym.
17.45 I Koniec sesji