Warsztaty praktyczne dla higienistek i asystentek stomatologicznych oraz nauczycieli szkół medycznych


Sala BUDAPESZT A

Termin:


Miejsce:


Ilość uczestników:


Cena:    Zgłoszenia:Współorganizator:Komitet naukowy: 
Sponsor:Patronat medialny:
13 marca 2020 (piątek)


EXPO Kraków, sala Budapeszt A


30 osób / warsztatWybrany warsztat


Cena


Warsztat 1 - 4


160 PLN / warsztat

Warsztat 1 - 4 

110 PLN / warsztat - niższa cena w pakiecie
z
kursem całodniowym 14.03.2020

Warsztat 1 - 4


110 PLN / warsztat - pod warunkiem wykupienia
uczestnictwa w trzech lub czterech warsztatach łącznieformularz on-line 

Polskie Stowarzyszenie Higienistek Dentystycznych 

dr n. zdr. Danuta Kaczmarska, Prezydent PSHD
mgr Anna Szymańska, Esdent


   ​   


PROGRAM:10.00 - 11.30  I  Warsztat I - Higienizacja dzieci w wieku przedszkolnym, fluoryzacja, praca w zespole i techniki pracy grupowej

Prowadzący: dr n. med. Paulina Radoma

​o prowadzącym>>>>

 dr n. med. Paulina Radoma


Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na kierunku Filozofia - specjalność komunikacja społeczna oraz Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kier. higiena dentystyczna. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, a celem pracy doktorskiej była ocena udziału czynników klinicznych związanych z przewlekłym stresem w regulacji wydzielania kortyzolu, amylazy ślinowej i immunoglobuliny IgA w ślinie, na podstawie klinicznego badania psychiatrycznego i stomatologicznego oraz analiz biochemicznych śliny. Autorka publikacji w zakresu profilaktyki dentystycznej, współautorka „Vademecum asysty dentystycznej. Profilaktyka w gabinecie”, posiada wieloletnie doświadczenie w roli prelegentki na licznych kursach, konferencjach oraz sympozjach organizowanych dla zespołów stomatologicznych.

Prowadzący warsztat w części teoretycznej przedstawi aktualne rozwiązania praktyczne dotyczące tematu pod kątem realizacji zapisów ustawy o opiece szkolnej. Z własnych doświadczeń nauczy: „Jak edukować, aby najmłodsze pokolenie ukształtować prozdrowotnie? - Schemat postępowania jest elementem zadań zawodowych higienistek dentystycznych niezależnie od poziomu nauczania. Praktyczne metody są mało znane nawet dla nauczycieli szkół medycznych. Czas to przypomnieć i nauczyć nowego podejścia do takich zadań.
 

11.45 - 13.15  I  Warsztat II - Higienizacja osób z upośledzeniami fizycznymi, główne problemy, dobór środków i akcesoriów, metodyka, współpraca                              w zespole

Prowadzący: dr n. zdr. Danuta Kaczmarska

​o prowadzącym>>>>

dr n. zdr. Danuta Kaczmarska


Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku promocja zdrowia oraz rachunkowości  i zarządzania  na kierunku Zdrowie Publiczne. Doktoryzowała się na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu diagnostyki fizykalnej u pacjentów leczonych stomatologicznie. Od 1975 roku aktywnie pracuje w zawodzie i dla zawodu higienistki dentystycznej w Polsce. Autorka licznych publikacji o tematyce związanej z działalnością branży stomatologicznej. Założycielka stowarzyszeń zawodowych skupiających higienistki stomatologiczne, aktualnie autorka modernizowanych podstaw programowych i programów nauczania dla higienistek dyplomowanych i licencjonowanych oraz asystentek stomatologicznych. Nauczyciel zawodu dyplomowanych i licencjonowanych higienistek stomatologicznych, od 20 lat organizatorka kursów podyplomowych, członek PSHD, PTS, PTSL, ADIA, EDHF i wielu innych. Autorka programów kursów regulowanych nowymi przepisami i Polską Ramą Kwalifikacji. Inicjatorka zmian w branży odnośnie zakresu zadań zawodowych higienistek dentystycznych i uznawania kwalifikacji.


W trakcie warsztatu w części teoretycznej przedstawione zostaną 3 niepełnosprawności, prowadzący przedstawi metody pracy indywidualnej z pacjentem z ograniczoną zdolnością do samodzielnej higienizacji. Ograniczenia ruchowe, pacjenci leżący oraz z przyczynami wewnętrznymi jak przyjmowanie leków działających szkodliwie na jamę ustną. Praktyczne zademonstruje środki usprawniające pracę z takim pacjentem, wsparcie farmakologiczne i dobór środków do higieny. Współpracę z opiekunem i asystą w zespole.


13.30 - 15.00  I  Warsztat III - Tymczasowe szyny zgryzowe, korony i mosty, funkcje, materiały, wykonanie w gabinecie

Prowadzący: dr n. med. Anna Kowalska-Baron​

o prowadzącym>>>>

dr n. med. Anna Kowalska-Baron​
15.15 - 16.45  I  Warsztat IV - Higienizacja pacjentów leczonych implantologicznie, program wizyt

Prowadzący: dr hig. dent. Andrea Butera

​o prowadzącym>>>>

dr hig. dent. Andrea Butera