Warsztaty praktyczne dla higienistek i asystentek stomatologicznych


Sala Budapeszt A

Termin:


Miejsce:


Ilość uczestników:


Cena:    Współorganizator:Komitet naukowy: 
Patronat medialny:
Sponsor:Rejestracja >>

8 kwietnia 2022, piątek


EXPO Kraków, sala Budapeszt A


36 osób / warsztat Warsztat  


Cena

Warsztat
od 1 do 4

170 PLN / za 1 warsztat

Warsztat
od 1 do 4 

120 PLN / za 1 warsztat - pod warunkiem wykupienia kursu całodniowego 9.04.2022
Warsztat
od 1 do 4
120 PLN / za 1 warsztat - pod warunkiem
wykupienia uczestnictwa
w trzech lub czterech warsztatach łącznie


Polskie Stowarzyszenie Higienistek Dentystycznych 

dr n. zdr. Danuta Kaczmarska, Prezydent PSHD


​DOSTĘPNA WKRÓTCE!
Za udział w warsztacie przewidziano 2 punkty PSHD.


2 punkty za każdy warsztat.PROGRAM:10.00-11.30 I Warsztat I - Higienizacja dzieci w wieku przedszkolnym, fluoryzacja, praca w zespole i techniki pracy grupowej

Prowadzący: dr n. med. Paulina Radoma

​o prowadzącym>>>>

 dr n. med. Paulina Radoma


Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na kierunku Filozofia - specjalność komunikacja społeczna oraz Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kier. higiena dentystyczna. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, a celem pracy doktorskiej była ocena udziału czynników klinicznych związanych z przewlekłym stresem w regulacji wydzielania kortyzolu, amylazy ślinowej i immunoglobuliny IgA w ślinie, na podstawie klinicznego badania psychiatrycznego i stomatologicznego oraz analiz biochemicznych śliny. Autorka publikacji w zakresu profilaktyki dentystycznej, współautorka „Vademecum asysty dentystycznej. Profilaktyka w gabinecie”, posiada wieloletnie doświadczenie w roli prelegentki na licznych kursach, konferencjach oraz sympozjach organizowanych dla zespołów stomatologicznych.


Prowadzący warsztat w części teoretycznej przedstawi aktualne rozwiązania praktyczne dotyczące tematu pod kątem realizacji zapisów ustawy o opiece szkolnej. Z własnych doświadczeń nauczy: „Jak edukować, aby najmłodsze pokolenie ukształtować prozdrowotnie? - Schemat postępowania jest elementem zadań zawodowych higienistek dentystycznych niezależnie od poziomu nauczania. Praktyczne metody są mało znane nawet dla nauczycieli szkół medycznych. Czas to przypomnieć i nauczyć nowego podejścia do takich zadań.


11.45-13.15 I Warsztat II - Higienizacja osób z upośledzeniami fizycznymi, główne problemy, dobór środków i akcesoriów, metodyka, współpraca w zespole

Prowadzący: dr n. zdr. Danuta Kaczmarska

​o prowadzącym>>>>

dr n. zdr. Danuta Kaczmarska


Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku promocja zdrowia oraz rachunkowości  i zarządzania  na kierunku Zdrowie Publiczne. Doktoryzowała się na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu diagnostyki fizykalnej u pacjentów leczonych stomatologicznie. Od 1975 roku aktywnie pracuje w zawodzie i dla zawodu higienistki dentystycznej w Polsce. Autorka licznych publikacji o tematyce związanej z działalnością branży stomatologicznej. Założycielka stowarzyszeń zawodowych skupiających higienistki stomatologiczne, aktualnie autorka modernizowanych podstaw programowych i programów nauczania dla higienistek dyplomowanych i licencjonowanych oraz asystentek stomatologicznych. Nauczyciel zawodu dyplomowanych i licencjonowanych higienistek stomatologicznych, od 20 lat organizatorka kursów podyplomowych, członek PSHD, PTS, PTSL, ADIA, EDHF i wielu innych. Autorka programów kursów regulowanych nowymi przepisami i Polską Ramą Kwalifikacji. Inicjatorka zmian w branży odnośnie zakresu zadań zawodowych higienistek dentystycznych i uznawania kwalifikacji.
W trakcie warsztatu w części teoretycznej przedstawione zostaną 3 niepełnosprawności, prowadzący przedstawi metody pracy indywidualnej z pacjentem z ograniczoną zdolnością do samodzielnej higienizacji. Ograniczenia ruchowe, pacjenci leżący oraz z przyczynami wewnętrznymi jak przyjmowanie leków działających szkodliwie na jamę ustną. Praktyczne zademonstruje środki usprawniające pracę z takim pacjentem, wsparcie farmakologiczne i dobór środków do higieny. Współpracę z opiekunem i asystą w zespole.


13.30-15.00 I Warsztat III - Higienistka w praktyce klinicznej: kontrola infekcji przy zabiegach usuwania złogów nazębnych i polerowania koron zębów 

Prowadzący: mgr Ilona Rowińska

o prowadzącym>>>>

mgr Ilona Rowińska

Absolwentka Szkoły Policealnej Medycznej, gdzie uzyskała Dyplom Higienistki Stomatologicznej oraz absolwentka Akademii Bydgoskiej, w której uzyskała tytuł magistra w aspekcie edukatora i promotora zdrowia. Cenne doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni periodontologicznej i chorób błon śluzowych jamy ustnej. W pracy wyróżnia się perfekcją i zaangażowaniem oraz systematycznie zdobywa nowe kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w renomowanych kursach i szkoleniach. Zajmuje się ponadto indywidualnym coaching`iem higieny jamy ustnej oraz zabiegami profilaktycznymi w tym zakresie.15.15-16.45 I Warsztat IV - Higienizacja pacjentów leczonych implantologicznie, program wizyt

Prowadzący: Andrea Dotti

​o prowadzącym>>>>

Andrea Dotti

W nowoczesnej stomatologii rola higienistki/sty stomatologicznej/ego jest nadal kluczowa. Wykładowca omówi nowoczesną profilaktykę, która  ma obecnie możliwość realizacji zadań za pomocą najbardziej wyrafinowanych technik charakteryzujących się miniinwazyjnością i wysoką skutecznością. I tak np.; terapia implantologiczna pomaga rozwiązać bardziej złożone przypadki poprzez rehabilitację uśmiechów pacjentów zgodnie z kanonami estetycznymi i morfologicznymi. Zachowane w równowadze między ryzykiem i korzyściami, tkanki twarde i tkanki przyzębia są długookresowymi gwarantami udanego leczenia.

więcej >>>
Dlatego przy planowaniu idealnej procedury postępowa klinicznego w implantacji, ważna jest dodatkowa pozycja oprócz motywacji pacjenta, ustalania wskaźników dla przyzębia, klasyfikacji recesji, morfologii brodawek,  także wyposażenie pacjenta we wszystkie pomoce do profesjonalnej domowej higieny jamy ustnej. Ważne jest zatem nakreślenie, zgodnie z dowodami naukowymi, właściwego planu leczenia, który może zaoferować pacjentowi wyłącznie korzyści wynikające z terapii. Ochraniając go przed niepożądanymi ryzykiem związanym z nieprawidłową odpowiedzią tkanek przyzębnia i osiągając pełny sukces terapeutyczny. Pokazane i omówione będą wybrane protokoły z profilaktyki i recoll  zapobiegające  powikłaniom po leczeniu.