To wyjątkowe wydarzenie, gdyż dentyści stanowią tylko około 25% ogólnej liczby lekarzy zrzeszanych przez izbę dwojga zawodów: lekarza i lekarza dentysty. Po raz pierwszy na czele Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie staje właśnie lekarz dentysta. W skali kraju taka sytuacja miała miejsce tylko dwa razy. 

Organizatorzy Targów KRAKDENT® składają serdeczne gratulacje i życzą pomyślności w realizacji zadań na nowo powierzonym stanowisku!