31.03.2020

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii, zamknięcie granic państwa, lawinowo rosnąca liczba osób  zarażonych koronawirusem, dramatyczne informacje płynące z USA, Włoch, Hiszpani, Francji oraz ogłoszenie 24 marca przez polski rząd nowych, jeszcze bardziej restrykcyjnych obostrzeń i zakazów oraz wprowadzanie kolejnych – to wszystko sprawia, że prawdopodobieństwo zrealizowania Targów KRAKDENT® w maju stało się niemożliwe. Dlatego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Wasze, Waszych pracowników i uczestników targów, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu terminu Targów KRAKDENT®. Nowy termin to 3-5 września br.
Pełen komunikat TUTAJ


03.03.2020

Mając na uwadze duże ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19), w związku z aktualnymi zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 2 marca 2020 r. oraz po konsultacjach z Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, który dzisiaj (3 marca br.) wydał opinię odnośnie organizacji Targów KRAKDENT® oraz wojewódzkim Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu terminu Targów KRAKDENT®.  Planowany nowy termin to 28-30 maja br.

Targi KRAKDENT® są największą imprezą stomatologiczną w Polsce i gromadzą ponad 15 tysięcy gości z całego świata, w tym m.in. wystawców z Włoch, Niemiec i Francji. W obliczu obostrzeń Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących udziału w wydarzeniach gości z zagranicy oraz rekomendacji „odwołania wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne” zawartej w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 2 marca 2020 r., a także w związku z apelem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, który zaleca „organizatorom wszelkich wydarzeń gromadzących licznych uczestników ich odwołanie” podjęliśmy trudną decyzję o przeniesieniu terminu Targów na 28-30  maja 2020 r. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że o przeniesienie wydarzenia apelowała znaczna część wystawców.

Bezpieczeństwo wystawców i gości jest naszym priorytetem. Jeszcze tydzień temu nic nie wskazywało na to, że będziemy zmuszeni do podjęcia takiej decyzji. W obliczu okoliczności, które są od nas niezależne, sytuacja stała się na tyle poważna, że decyzja o przesunięciu terminu Targów jest najlepszym z możliwych rozwiązań.

Przeniesienie Targów KRAKDENT® wiąże się z licznymi niedogodnościami - zarówno dla zwiedzających, jak i wystawców. Przygotowania organizacyjne do tegorocznej edycji Targów były już właściwie zakończone. Tym bardziej chcemy podziękować za liczne głosy zrozumienia i wsparcia w obliczu aktualnej sytuacji.

Przepraszamy za związane z tym niedogodności, jednak w obliczu realnego zagrożenia zdrowia publicznego, a przede wszystkim oficjalnych zaleceń jest to jedyna możliwa decyzja.25.02.2020

Targi w Krakowie bardzo poważnie podchodzą do sytuacji związanej z zachorowaniami na koronawirusa na świecie, a w szczególności w krajach europejskich. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i śledzimy komunikaty udostępniane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz agendy rządowe.

Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników targów ma dla nas najwyższy priorytet. Dlatego, zdając sobie sprawę ze skali potencjalnego zagrożenia, wdrażamy na Targach Stomatologicznych KRAKDENT® szereg zabezpieczeń i zapewnimy najwyższy standard higieny.

Jak wiadomo, w zahamowaniu rozprzestrzeniania się koronowirusa może pomóc odpowiedzialne podejście do zalecanych przez WHO i GIS środków ostrożności oraz stosowanie się do - szczególnych w tej sytuacji - zasad higieny. Dlatego w czasie targów podniesiemy standardy opieki medycznej poszerzając skład dyżurnego zespołu medycznego. Zgodnie z zaleceniem służb sanitarnych podejmujemy dodatkowe działania dotyczące utrzymania czystości obiektu, toalety zostaną doposażone w dozowniki z płynem myjącym o wysokich parametrach dezynfekujących i bakteriobójczych. Dodatkowo we wszystkich toaletach oraz w lobby, punktach gastronomicznych oraz przy salach seminaryjnych będą rozstawione specjalne standy z płynami do dezynfekcji dłoni. W toaletach zostaną wywieszone w dwóch językach szczegółowe instrukcje WHO o sposobie mycia rąk. Wszystkie klamki, poręcze i uchwyty będą systematycznie czyszczone specjalnymi płynami dezynfekującymi.

W celu minimalizacji kontaktów z osobami narażonymi na kontakt z zakażonymi wirusem, poprosiliśmy wystawców z terenu Chin i Korei o rezygnację z udziału w targach. Nasza prośba spotkała się z dużym zrozumieniem, za co jesteśmy tym firmom ogromnie wdzięczni. Dla wszystkich jest również rzeczą oczywistą, że nie przyjadą wystawcy z terenów objętych kwarantanną. 

Jednocześnie pragniemy zdementować nieprawdziwe informacje: prócz wystawców z Chin i Korei, których poprosiliśmy o powstrzymanie się od przyjazdu do Krakowa, żadna firma nie zrezygnowała z obecności na targach. Wszystkie sesje naukowe i szkolenia będą się odbywały zgodnie z planem. Obecność potwierdziły również zorganizowane grupy stomatologów ze Słowacji i Ukrainy.

Wierzymy w odpowiedzialność i rozsądek uczestników targów, w ich racjonalne zachowanie i nie uleganie panice, o co również apelował GIS.