Wystawco, skorzystaj z ulgi na udział w targach!

02.03.2023

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystać z ulgi na udział w targach w ramach Pakietu Polski Ład. Ulga może zostać wykorzystana ze względu na planowane cele, które firma może osiągnąć dzięki udziałowi w targach. Co to oznacza w praktyce?

Ulga dotyczy firm produkcyjnych, które ponoszą koszty w związku z rozszerzaniem się rynków i rosnącą sprzedażą produktów. Aby skorzystać z ulgi na ekspansję, nie trzeba podejmować działalności badawczo-rozwojowej, ulga dotyczy bowiem wszystkich podatników, którzy ponoszą wydatki związane z promocją swojego produktu.

Firmy, które postanowią wziąć udział w targach, mogą teraz podwójnie odliczyć m.in. koszty uczestnictwa w targach (zakup biletów lotniczych, koszty zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników uczestniczących w targach) oraz koszty zakupu przestrzeni reklamowych (koszty powierzchni, zabudowy, aranżacji stoiska) i dzięki temu zapłacić znacznie niższy podatek dochodowy. Do wydatków, którym może podlegać ulga na ekspansję można zaliczyć również koszty przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów, promocji w social mediach oraz reklam telewizyjnych i internetowych.

 

ulga-na-udzial-w-targach


Co należy zrobić, by skorzystać z ulgi na ekspansję?

Warunkiem, który należy spełnić, by skorzystać z ulgi na ekspansję, jest wykazanie zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów lub udowodnienie, że nowe, nieoferowane wcześniej produkty (na obecnym lub nowym rynku) przynoszą przychody. Zwiększone przychody ze sprzedaży muszą nastąpić w ciągu 2 lat następujących po roku poniesienia wydatku.

Odliczeniu może podlegać do 1 mln zł w danym roku podatkowym, co oznacza, że przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić do 190 tys. zł rocznie. Przedsiębiorstwo płacąc podatek dochodowy w wysokości 19%, ponosząc wydatek wynoszący 1000 zł na udział w targach, będzie mogło zapłacić niższy podatek o 380 zł.

Ulga podatkowa na ekspansję i rozwój biznesu jest realną korzyścią dla przedsiębiorstw planujących udział w targach. Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem targów na rok 2023 i udziału w planowanych wydarzeniach.

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2469). Uregulowania wprowadzone w:

  • art. 26gb ustawy o podatku od os fizycznych
  • art. 18eb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych