Dla lekarzy dentystów

 • SESJA ENDODONTYCZNA | Quo vadis - Endodoncjo. Trudne wybory, które podejmujemy każdego dnia. Czyli, co wpływa na nasz wybór narzędzi, procedur pracy po ostateczną odbudowę.

  • 11 kwietnia 2024
  • 600 zł do 29.02
  • EXPO Kraków, sala Wiedeń
  • 6 punktów edukacyjnych
  • Kierownik naukowy:  dr n. med. Wojciech Wilkoński
  • Kierownik organizacyjny:  mgr Anna Szymańska
  ZAPISZ SIE NA SZKOLENIE Warunki uczestnictwa / regulamin
  • Współorganizator: Logo_ESDENT_BASE.png
  • PROGRAM

   Czwartek 11.04.2024
   EXPO Kraków
   • 10:00 - 12:00
    sala Wiedeń

    Gadżetomania… czyli, „Hory Pjoter i szuflada naiwności II”.

    • Czy nowe znaczy lepsze?
    • Krytyczna analiza narzędzi endodontycznych, urządzeń do wspomagania irygacji oraz metod i materiałów do obturacji w oparciu o badania naukowe.
    • Dowody naukowe, a doświadczenie kliniczne.
    • Proces podejmowania decyzji.
    • Szuflada naiwności, czyli narzędzia/gadżety, które się nie sprawdziły.
   • 12:00 - 13:00
    sala Praga

    Przerwa obiadowa

   • 13:00 - 15:30
    sala Wiedeń

    Wytyczne i procedury kliniczne dotyczące licówek.

    Wytyczne kliniczne dotyczące przygotowania licówek to specjalny wykład przygotowany jako „stomatologiczna książka kucharska” złożona z najbardziej przydatnych procedur pracy opartych na dowodach naukowych. Porusza najczęściej zadawane pytania, oraz podaje pewne przepisy i algorytmy związane z przygotowaniem zębów pod licówki ceramiczne, takie jak: licówki bez preparacji, projekty preparacji, protokoły kliniczne i dobór wierteł, optymalna grubość, marginesy i wiele innych ważnych tematów.

   • 15:30 - 16:00
    sala Praga

    Przerwa kawowa

   • 16:00 - 17:30
    sala Wiedeń

    Kanały typu C, Radix Ento i paramolaris, odbudowa zębów leczonych kanałowo.

    Strefa niebezpieczna definicja i jej występowanie

    • Pierwsze wzmianki w piśmiennictwie i badacze kanałów typu C.
    • Klasyfikacje kanałów typu C wg Meltona i Fana. Histologiczny mechanizm powstawaniu anatomii typu C. Kliniczna częstość występowania kanałów typu C z uwzględnieniem rasy i obszaru geograficznego Symetria kanałów typu C. Częstość występowania anatomii typu C w poszczególnych grupach zębowych szczęki i żuchwy.
    • Cechy radiologiczne ,czyli jak sobie poradzić z diagnostyka kanałów typu C bez posiadania CBCT.
    • Strefa niebezpieczna w kanałach typu C. Specyfika instrumentacji kanałów typu C Irygacja systemu korzeniowego typu C. Obturacja kanałów tupu C. Odbudowa postendodontyczna kanałów typu C. Kanały typu C, a zabiegi ME.

    Prezentacja przypadków z kanałami typu C

    • Radix entomolaris i paramolaris definicja. Częstość występowania RE, RP w zależność od obszaru geograficznego i rasy. Klasyfikacje RE i RP. Cechy charakterystyczne dla RE, RP.
    • Diagnostyka radiologiczna RE, RP z uwzględnieniem metody SLOB.
    • Dostęp. Instrumentacja.
    • Prezentacja własnych przodków RE, RP.
    • Obudowa zębów po leczeniu endodontycznym.
    • Krytyczne spojrzenie na badania i przegląd piśmiennictwa na temat odbudów postendoodntycznych. Wytyczne ESE na temat obudowy zębów po leczeniu endodontycznym.
    • Co wybrać włókno, wkład lany czy anker ? I dlaczego.

     Kilka słów o module sprężystości i jego roli w odbudowie postendodontycznej 

    • Coronal sealing i jego wpływ na sukces endodontyczny.
 • SESJA CHIRURGICZNA | "Oczy szeroko otwarte na problem”. Jak nie przegapić istotnych symptomów chorób ogólnoustrojowych, które wpływają na planowanie i sposób leczenia pacjentów stomatologicznych.

  • 12 kwietnia 2024
  • 680 zł do 29.02
  • EXPO Kraków, sala Wiedeń A
  • 6 punktów edukacyjnych
  • Kierownik naukowy:  dr hab. n. med. Mariusz Szuta, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • Kierownik organizacyjny:  mgr Anna Szymańska
  ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE Warunki uczestnictwa / regulamin
  • Współorganizator: Logo_ESDENT_BASE.png
  • PROGRAM

   Piątek 12.04.2024
   EXPO Kraków, sala Wiedeń A
   • 10:00 - 12:00
    sala Wiedeń A

    Czujność onkologiczna, czyli słowo o tym, jak nie przeoczyć raka w jamie ustnej…

    • Definicja czujności onkologicznej. Epidemiologia nowotworów jamy ustnej w Polsce i na świecie.
    • Etiopatogeneza raka błony śluzowej jamy ustnej Zaburzenia potencjalnie złośliwe błony śluzowej jamy ustnej.
    • Wczesne i późne objawy nowotworów jamy ustnej Diagnostyka w chorobie nowotworowej zlokalizowanej w jamie ustnej.
    • Prawidłowe pobieranie wycinków do badania histopatologicznego Interpretacja wyniku badania histopatologicznego w chorobie nowotworowej w jamie ustnej.
    • Leczenie chorych z rakiem jamy ustnej Rokowanie Profilaktyka onkologiczna w stomatologii.
    • Rola stomatologa pierwszego kontaktu w rozpoznawaniu i leczeniu chorych z rakiem jamy ustnej.
    • Najczęstsze błędy w czujności onkologicznej Opieka stomatologiczna nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu skojarzonym nowotworów. Prezentacja przypadków chorych.
   • 12:00 - 13:00
    sala Praga

    Przerwa obiadowa

   • 13:00 - 14:00
    sala Wiedeń A

    Jak patrzeć, aby nie przegapić ważnych szczegółów w badaniach radiologicznych. Czyli co widzi radiolog, a co lekarz dentysta ogólnie praktykujący?

    • Tomografia CBCT jako narzędzie planowania zabiegów chirurgicznych. Topografia kanału nerwu zębodołowego – czyli jak uniknąć powikłań przy ekstrakcji ósemek. Jak odróżnić na Tomografii zmiany zapalne od nowotworowych? Czyli czy leczyć kanałowo, obserwować, a może kierować do chirurga.
    • Najczęściej występujące w badaniach radiologicznych patologie w obszarze kostnym szczęki i żuchwy. Co z tym zrobić jak już znajdziemy? Złamania i urazy w obrębie twarzoczaszki? Leczenie chirurgiczne czy zachowawcze?
    • Stawy skroniowo - żuchwowe – czy warto znać ich anatomie i najczęstsze patologie?
    • Czy pantomogram to już przeżytek czy jednak nadal całkiem dobre narzędzie diagnostyczne w codziennej praktyce?
    • Zatoki szczękowe i jama nosowa? Czyli obszar laryngologów czy także lekarzy dentystów.
    • Jak prawidłowo wykonać i jak dobrze opisać badania radiologiczne we własnym gabinecie?
   • 14:00 - 15:00
    sala Wiedeń A

    Pacjent z chorobami naczyń w gabinecie stomatologicznym. Najnowsze trendy w chirurgii naczyniowej, które wpływają na codzienną pracę lekarza dentysty. Farmakoterapia, algorytmy postępowania.

    • Nowoczesne terapie w chirurgii naczyniowej, jaki mogą mieć wpływ na postępowanie stomatologiczne.
    • Sten, stegraft, stengraft branchowany co to jest i dlaczego powinniśmy znać różnice, wskazania do sanacji jamy ustnej.
    • Profilaktyka antybiotykowa i antybiotykoterapia u pacjenta z współistniejącymi chorobami naczyń w gabinecie stomatologicznym.
    • Strategie farmakoterapii pacjentów z chorobami naczyń a leczenie stomatologiczne.
   • 15:00 - 15:15

    Przerwa

   • 15:15 - 16:15
    sala Wiedeń A

    Czego nie widzi chirurg, a widzi endodonta.

    • Zabiegi w jamie ustnej z pogranicza chirurgi i endodoncji.
    • Tradycyjne zabiegi resekcyjne kontra mikrochirurgia endodontyczna.
    • Diagnostyka mikroskopowa przed i śródzabiegowa w zabiegach resekcyjnych.
    • Krytyczne etapy w zabiegach mikrochirurgi endodontycznej.
    • Zastosowanie technik cyfrowych w mikrochirurgii endodontycznej.
    • Techniki pozwalające na zachowanie architektury wyrostka zębodołowego w mikrochirurgii endodontycznej.
   • 16:15 - 17:30
    sala Wiedeń A

    Estetyczna góra, funkcjonalny „dół”. Przegląd przypadków kompleksowych.

    Jak konsekwentnie realizowany protokół diagnostyki i planowania wsparty nowoczesna technologia cyfrowa pozwala osiągnąć przewidywalne i powtarzalne oraz stabilne rezultaty kompleksowego zespołowego leczenia. Komunikacja chirurga i protetyka razem w parze do pełnego sukcesu.

 • SESJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | Różne spojrzenia na podstawowe problemy w stomatologicznym leczeniu dzieci od leczenia zmian próchnicowych po schemat podejmowania decyzji w leczeniu nagłych przypadków.

  • 13 kwietnia 2024
  • 750 zł do 29.02
  • EXPO Kraków, sala Wiedeń
  • 6 punktów edukacyjnych
  • sesja tłumaczona symultanicznie z j. angielskiego
  • Kierownik naukowy:  prof. dr Katrin Bekes DDS, PhD, MME, Head of Department of Paediatric Dentist Medical University of Vienna, President of the German Society of Paediatric Dentistry, Vice President of the Austrian Society of Paediatric Dentistry
  • Kierownik organizacyjny:  mgr Anna Szymańska
  ZAPISZ SIE NA SZKOLENIE Warunki uczestnictwa / regulamin
  • Współorganizator: Logo_ESDENT_BASE.png
  • PROGRAM

   Sobota 13.04.2024
   sala Wiedeń
   • 10:00 - 12:00
    sala Wiedeń

    Próchnica wczesnodziecięca – znajdź swój cel i działaj szybko.

    Próchnicę zębów u dzieci w wieku przedszkolnym na przestrzeni lat opisywano wieloma terminami i przypisywano jej różne etiologie. Profilaktyka trzeciorzędowa próchnicy wczesnodziecięcej (ECC) może obejmować zarówno nieinwazyjne, jak i inwazyjne postępowanie zapobiegawcze w przypadku ubytków zębiny. Podczas tego wykładu przeanalizujemy podejścia profilaktyczne i postępowanie odtwórcze, aby zapobiec dalszemu niszczeniu zębów, bólowi lub odsłonięciu miazgi. Jak możemy zatrzymać zmiany ECC? Jak możemy uniknąć zakażenia krzyżowego? Jakie są czynniki ryzyka? W przeciwieństwie do leczenia dorosłych, stomatologia dziecięca musi uwzględniać takie czynniki, jak wiek, rozwój poznawczy, odczuwanie i umiejętność opisywania bólu, współpraca dziecka i rodziców, rodzaj leczenia itp. Wszystkie te czynniki odgrywają ważną rolę w leczeniu bólu.

   • 12:00 - 13:00

    Przerwa obiadowa

   • 13:00 - 15:00
    sala Wiedeń

    Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH). Jak diagnozować i leczyć dzieci z problemem "kredowych" zębów.

    Hipomeralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) jest chorobą często spotykaną na całym świecie. Definiuje się ją jako hipomineralizację pochodzenia ogólnoustrojowego od jednego do czterech stałych pierwszych zębów trzonowych, często połączoną z zajętymi siekaczami. W zależności od ciężkości schorzenie to może wiązać się z powikłaniami stomatologicznymi, takimi jak szybkie ścieranie się, utrata szkliwa, zwiększona podatność na próchnicę, utrata wypełnień, a przede wszystkim silna nadwrażliwość, często skutkująca poważnym dyskomfortem. Chore dzieci należy zdiagnozować jak najwcześniej i należy im zaproponować leczenie odpowiednie do zaawansowania choroby.

    Celem wykładu jest zwrócenie uwagi na różne aspekty związane z MIH, od jego etiologii, diagnozy i klasyfikacji po aktualne możliwości leczenia.

   • 15:00 - 15:30

    Przerwa

   • 15:30 - 17:30
    sala Wiedeń

    Nagłe przypadki w stomatologii dziecięcej.

    Celem tego wykładu jest przedstawienie przeglądu najczęstszych nagłych sytuacji stomatologicznych, z którymi możemy się spotkać podczas naszej codziennej praktyki, a także przedstawienie kroków, które należy wykonać, aby rozwiązać problem i uzyskać najlepszy możliwy wynik. Stomatolodzy dziecięcy czy lekarze dentyści ogólni, spotykają się codziennie z różnymi sytuacjami klinicznymi. Ważne jest, aby dentysta posiadał wiedzę niezbędną do podejmowania szybkich decyzji, szczególnie w przypadku dzieci. Ból i lęk pacjenta należy leczyć na wczesnym etapie.

    Dlatego też współpraca pacjenta jest niezbędna do przeprowadzenia leczenia stomatologicznego niezależnie od tego, czy pacjent jest dzieckiem, nastolatkiem czy osobą dorosłą. Naszym głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości leczenia stomatologicznego. Większość nagłych przypadków ma charakter endodontyczny lub urazowy.

    Diagnozowanie różnych sytuacji klinicznych, ich natychmiastowe rozróżnienie i określenie stopnia pilności leczenia jest sprawą najwyższej wagi. Dzięki nabytej wiedzy lekarz szybko postawi trafną diagnozę, zapanuje nad bólem, wykona odpowiednią procedurę terapeutyczną: zastosuje odpowiednie leczenie lub przepisze receptę.