dla lekarzy

 • SESJA ENDODONCJA | Endodoncja przyszłości, czy teraźniejszość? - praktyczne nowości, mikrochirurgia, regeneracja tkanek, zastosowanie laserów.

  • 30 marca 2023
  • Cena: 640 zł
  • EXPO Kraków, sala Wiedeń A
  • 6 punktów edukacyjnych
  • Kierownik naukowy:  dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska, Zakład Endodoncji, Katedra Stomatologii i Endodoncji UM w Łodzi
  • Kierownik organizacyjny:  mgr Anna Szymańska
  • Współorganizator: Logo_ESDENT_BASE.png
  • PROGRAM

   Czwartek 30.03.2023
   EXPO Kraków
   • 10:00 - 11:30
    sala Wiedeń A

    Współczesne koncepcje diagnostyki i leczenia endodontycznego w praktyce klinicznej.

    Leczenie endodontyczne stanowi ważny element w planowaniu kompleksowego leczenia pacjenta, stąd jego przewidywalność i stabilność ma bardzo istotne znaczenie. Współczesne koncepcje i rozwiązania stosowane w pracy klinicznej z zastosowaniem nowych metod, materiałów i instrumentów dają podstawy przewidywalnej nowoczesnej endodoncji. Jej założenia obejmują minimalną utratę tkanek zęba, zastosowanie biologicznie aktywnych materiałów oraz opracowanie kanałów narzędziami o zmodyfikowanych stopach i kształtach. Niniejszy wykład jest przeglądem najnowszych trendów w leczeniu endodontycznym chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych z uwzględnieniem wybranych nowatorskich technik zabiegowych. Zostaną przedstawione metody komputerowego planowania i diagnostyki (CBCT, drukowanie 3D, programy dla wizualizacji anatomii kanałów) oraz nowe rozwiązania systemowe do irygacji, instrumentacji i wypełniania jam zęba.

    Wykład obejmie przegląd wybranych klinicznych aspektów leczenia endodontycznego ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

    Na czym polega endodoncja minimalnie inwazyjna?
    - Jaki jest obecnie polecany protokół leczenia biologicznego?
    - Co oznacza koncepcja „Endolight”?
    - Nowoczesna diagnostyka i planowanie leczenia kanałowego w świetle nowych prób klasyfikacji skomplikowanej anatomii kanałów korzeniowych.
    - Wykorzystanie i charakterystyka materiałów biologicznie czynnych w endodontycznych procedurach klinicznych.
    - Rozwiązania systemowe w irygacji i instrumentacji - metalurgia narzędzi, instrumenty ultradźwiękowe i płukanie w praktyce.
    - Na ciepło czy na zimno? Nowe trendy w wypełnianiu kanałów korzeniowych.

   • 11:30 - 12:30
    sala Wiedeń A

    Trzecie życie zęba, czyli jak możemy wydłużyć przetrwanie naturalnego zęba metodami mikrochirurgii endodontycznej.

    Współczesne leczenie endodontyczne z dojścia przez koronę zęba, odznacza się wysokim odsetkiem sukcesu, jednakże skomplikowane warunki anatomiczne lub determinanty odbudowy protetycznej mogą uniemożliwić uzyskanie sukcesu terapeutycznego. W wielu przypadkach, gdy powtórne leczenie jest nie skuteczne lub technicznie niewykonalne jedyną metodą na zachowanie naturalnego zęba jest mikrochirurgia endodontyczna. Współczesna mikrochirurgia endodontyczna nie ogranicza się do zabiegów resekcji wierzchołka korzenia, lecz jest ukierunkowana na leczenie procesów zapalnych w przestrzeni okołokorzeniowej zębów martwych. Zastosowanie technik mikrochirurgicznych pozwala na znaczne obniżenie radykalności zabiegów.

   • 12:30 - 13:30
    sala Praga

    Przerwa obiadowa

   • 13:30 - 15:30
    sala Wiedeń A

    Fibryna bogatopłytkowa jako istotny element w różnych rodzajach zabiegów mikrochirurgii endodontycznej, chirurgii i medycynie estetycznej.

   • 15:30 - 17:00
    sala Wiedeń A

    Laser w gabinecie stomatologicznym - zbędny gadżet, czy przyszłe "must have" nowoczesnego leczenia?

    Podstawy działania lasera Erbowego - omówienie najczęstszych trudności i przyczyn porażek w leczeniu endodontycznym - nowe możliwości wynikające z zastosowania lasera Erbowego - zastosowanie techniki LessPrepEndo w leczeniu kanałowym.

 • SESJA CHIRURGIA | Błędy i problemy w leczeniu chirurgicznym i periodontologicznym. Prawa pacjenta w kontekście wizyty w gabinecie stomatologicznym. Najczęstsze problemy prawne lekarzy dentystów - jak sobie z tym poradzić.

  • 31 marca 2023
  • Cena: 680 zł
  • EXPO Kraków, sala Wiedeń A
  • 7 punktów edukacyjnych
  • Kierownik naukowy:  dr hab. n. med. Mariusz Szuta, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • Kierownik organizacyjny:  mgr Anna Szymańska
  • Współorganizator: Logo_ESDENT_BASE.png
  • PROGRAM

   Piątek 31.03.2023
   EXPO Kraków, sala Wiedeń A
   • 10:00 - 12:00
    sala Wiedeń A

    Błędy w leczeniu krwawień poekstrakcyjnych. Błędy w leczeniu ropni zębopochodnych.

    Błędy w leczeniu krwawień poekstrakcyjnych.

    Podział krwawień poekstrakcyjnych. Przyczyny miejscowe. Przyczyny ogólnoustrojowe. Definicja stanu zapalnego okołoszczękowego. Postacie kliniczne stanów zapalnych obszaru twarzy, jamy ustnej i szyi. Naciek zapalny. Ropień. Najczęstsze błędy w postępowaniu Najczęstsze błędy w leczeniu: - brak pomiaru ciśnienia tętniczego przed zabiegiem,- zaniechanie rewizji zębodołu po ekstrakcji,- nieprawidłowe zaopatrzenie obrażeń tkanek miękkich,- nieskuteczne tamowanie krwawienia z tkanki kostnej,- brak wiary w skuteczność ucisku i okładu z lodu,- brak oznaczenia układu krzepnięcia i fibrynolizy,- brak wywiadu co do zażywanych przez pacjenta leków przeciwzakrzepowych,- zaniechanie podania wlewu wazoprotekcyjnego.

    Błędy w leczeniu ropni zębopochodnych.

    Niewłaściwe rozpoznanie, Stosowanie wyłącznie leczenia zachowawczego, Wybór mało skutecznego znieczulenia, Zbyt wąskie lub płytkie nacięcie, Brak rewizji jamy ropnia, Brak lub nieprawidłowa irygacja, Nieprawidłowy drenaż lub sączkowanie

   • 12:00 - 13:00
    sala Praga

    Przerwa obiadowa

   • 13:00 - 14:00
    sala Wiedeń A

    Bene dignoscitur… czyli o błędach diagnostycznych w periodontologii słów kilka…

    Dobra diagnoza jest podstawą właściwego leczenia. Niewłaściwe rozpoznanie oraz zaniedbania na etapie diagnostyki mogą prowadzić, nie tylko do wyboru nieodpowiedniej metody leczenia, ale mogą skutkować poważnym konsekwencjami prawnymi dla lekarza dentysty. W oparciu o konkretne przypadki kliniczne zostaną omówione, niektóre błędy diagnostyki w aspekcie periodontologicznym.

   • 14:00 - 14:15

    Przerwa

   • 14:15 - 15:00
    sala Wiedeń A

    Przykłady z postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy dentystów w związku z zarzucanymi przez pacjentów błędami w sztuce. Przegląd najczęstszych zaniedbań i uchybień.

    Wykład poprowadzi Dr n. med. Ewa Zielińska, Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ds. stomatologii w Krakowie.

   • 15:00 - 16:00
    sala Wiedeń A

    Dobre praktyki dekontaminacji medycznej w gabinecie stomatologicznym.

    Wybór metody dezynfekcji. Jak zapewnić system bariery sterylnej? Kwalifikacja sterylizatora parowego do pracy. Kontrola procesów dekontaminacji. Prowadzenie dokumentacji dekontaminacji. Kwalifikacje personelu gwarantem bezpieczeństwa epidemiologicznego.

   • 16:00 - 17:00
    sala Wiedeń A

    Najczęstsze problemy prawne lekarzy dentystów. Dokumentacja (nie tylko medyczna) w gabinecie stomatologicznym to podstawa.

    Jak dokumentować proces udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, by spać spokojnie? O co zadbać, aby bezpiecznie prawnie wykonywać działalność leczniczą?

 • SESJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | Update wytycznych leczenia schorzeń powszechnie spotykanych u dzieci i młodzieży – próchnicy, wad rozwojowych i urazów.

  • 1 kwietnia 2023
  • Cena: 750 zł
  • EXPO Kraków, sala Wiedeń
  • 6 punktów edukacyjnych
  • sesja tłumaczona symultanicznie z j. angielskiego
  • Kierownik naukowy:  prof. Monty Duggal, BDS, MDSc, FDS, RCS, PhD, Qatar University
  • Kierownik organizacyjny:  mgr Anna Szymańska
  • Współorganizator: Logo_ESDENT_BASE.png
  • PROGRAM

   Sobota 01.04.2023
   sala Wiedeń
   • 10:00 - 11:30
    sala Wiedeń

    Od delikatnego stuknięcia do mocnego uderzenia! Postępowanie w przypadku urazów przyzębia przy stałych siekaczach u młodych pacjentów.

    Wykład ten będzie stanowił aktualizację postępowania w przypadku wszystkich urazów z implikacjami dla więzadeł przyzębia. Dokonano przeglądu wytycznych IADT i wprowadzono pewne zmiany w stosunku do poprzednich wytycznych z 2012 roku. Stare i nowe wytyczne zostaną porównane, a powody zmian zostaną omówione. Nacisk w tym wykładzie będzie położony na postępowanie kliniczne.

   • 11:30 - 12:00

    Przerwa

   • 12:00 - 13:30
    sala Wiedeń

    Urazy miazgi w stałych siekaczach u młodych pacjentów - śmierć miazgi i jej odrodzenie. Prawdy, półprawdy i mity.

    Obecnie panuje przekonanie, że postępowanie zachowawcze w stosunku do miazgi jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku wielu obrażeń miazgi, zarówno urazowych, jak i spowodowanych próchnicą. Omówione zostanie postępowanie w przypadku urazów w obrębie miazgi. Przedstawione zostanie również zastosowanie nowych biomateriałów w leczeniu niedojrzałych siekaczy z utraconą żywotnością po urazie. Rewitalizacja cieszy się dużym zainteresowaniem. Przedstawiona zostanie krytyka rewitalizacji i jej zastosowanie kliniczne z wykorzystaniem przypadków klinicznych w celu zilustrowania techniki i jej wad.

   • 13:30 - 14:30
    sala Praga

    Przerwa obiadowa

   • 14:30 - 16:00
    sala Wiedeń

    Nowy wspaniały świat w leczeniu próchnicy u dzieci i młodzieży. Biologiczne versus konwencjonalne podejście do stomatologii odtwórczej u dzieci.

    W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła rewolucja w leczeniu próchnicy w uzębieniu mlecznym. Biologiczne i współczesne techniki szybko zastąpiły wiele konwencjonalnych metod. Zaleca się bardziej zachowawcze podejście w leczeniu próchnicy u dzieci. Opublikowano kilka wytycznych, w tym jedne wydane niedawno przez EAPD. Wykład przedstawi aktualne techniki kliniczne, które są przydatne w ogólnym gabinecie stomatologicznym w leczeniu dużych zmian próchnicowych u dzieci w zakresie mlecznych zębów trzonowych, jak również młodych stałych zębów trzonowych, z wyłączeniem najmniej inwazyjnych metod opartych na dowodach naukowych.

   • 16:00 - 17:30
    sala Wiedeń

    Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa i częste zaburzenia rozwojowe zębów stałych - dylematy w planowaniu leczenia.

    Ubytki tkanek na skutek hipomineralizacji zębów trzonowych i siekaczy stałych są bardzo często spotykane w praktyce ogólnej. Ich etiologia może być zróżnicowana i obejmować zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Charakter uszkodzeń również może być różny, co wymaga starannego postępowania, a zwłaszcza planowania leczenia. Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) jest jednym z takich zaburzeń, które może mieć ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie rosnącego dziecka. Podczas wykładu, w oparciu o dowody, rozwikłane zostaną tajemnice MIH a uczestnicy przejdą krok po kroku przez planowanie leczenia przypadków, w których występują poważne zaburzenia rozwojowe. Wybór technik i materiałów zostanie objaśniony. Omówiony zostanie sposób osiągnięcia skutecznej analgezji.