dla higienistek i asystentek

ZAPISZ SIE JUŻ DZIŚ!

NIE PRZEGAP PROMOCYJNYCH CEN!

Po kliknięciu przycisku poniżej, przeniesiesz się do Sklepu KRAKDENT-edu

ZAPISY ON-LINE

 

PROGRAM SZKOLEŃ PONIŻEJ

 • Warsztaty dla higienistek i asystentek stomatologicznych

  • 31 marca 2023
  • 200 zł każdy / w pakiecie zniżka, patrz. Regulamin
  • EXPO Kraków
  • Kierownik Naukowy:  Dr n. zdr. Danuta Kaczmarska
  • Współorganizator: PSHD+ESDENT_20221206100735.jpg
  • Sponsor: INDENT+FENICE_20221206104704.jpg
  • PROGRAM

   Piątek 31.03.2023
   EXPO Kraków
   • 10:00 - 11:30
    sala Budapeszt A

    Warsztat I | Triage periodontologiczny - sprawne procedury na pierwszej wizycie periodontologicznej.

   • 11:45 - 13:15
    sala Budapeszt A

    Warsztat II | Asystowanie przy zabiegach medycyny estetycznej w gabinecie stomatologicznym - jak efektywnie współpracować z lekarzem.

   • 13:30 - 15:00
    sala Budapeszt A

    Warsztat III | Pacjent w gabinecie ortodontycznym - zadania praktyczne członków zespołu.

    Zadania z zakresu ortodoncji są najczęściej wykonywanymi świadczeniami w leczeniu specjalistycznym, wymaga tego aż 60% ogółu pacjentów zgłaszających się do leczenia stomatologicznego.

    W celu uzupełnienia umiejętności praktycznych uczestników kursu prowadzący zaaranżuje modelowe wykonanie zadań składających się na przebieg pierwszej wizyty w gabinecie ortodontycznym. Kwalifikacje pacjentów do leczenia ortodontycznego, zalecenia do badań szczególnie w szkołach, niezbędną diagnostykę i dokumentację, zadania profilaktyczne z wykorzystaniem sprzętu i akcesoriów. Przeanalizujemy postępowanie diagnostyczne, a szczególny nacisk położony zostanie na przebieg wizyty higienizacyjnej przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, zalecenia w higienie domowej.

   • 15:15 - 16:45
    sala Budapeszt

    Warsztat IV | O sztuce prowadzenia trudnych rozmów w sytuacji skarg, reklamacji ze strony pacjentów. Konflikty i sprawy sporne w kontaktach z pacjentami - „aktywny telefon”, a skargi i zażalenia przez telefon.

 • Całodniowy kurs doskonalący

  • 1 kwietnia 2023
  • Cena promocyjna do 21.02 >> 340 zł / 240 zł studenci
  • EXPO Kraków
  • Kierownik Naukowy:  Dr n. zdr. Danuta Kaczmarska
  • Współorganizator: PSHD.png
  • Współorganizator: Logo_ESDENT_BASE.png
  • :
  • PROGRAM

   Sobota 01.04.2023
   EXPO Kraków
   • 10:00 - 10:05
    sala Wiedeń

    Wprowadzenie do kursu - przywitanie zaproszonych Gości.

   • 10:05 - 11:05
    sala Wiedeń

    Czy kształcenie na 4-letnich studiach jest rozwiązaniem - zakres zadań i działalność we własnej praktyce. Co się dzieje w UE w sprawach zawodu i podniesienia jego znaczenia?

   • 11:05 - 12:05
    sala Wiedeń

    Satysfakcja z pracy zespołu stomatologicznego - czynnik chroniący przed negatywnymi skutkami wypalenia zawodowego.

    W interaktywnym wykładzie przedstawiona zostanie droga prowadząca do osiągnięcia satysfakcji z wykonywanej pracy (fun i flow -zabawa i płynność) poprzez omówienie trzech aspektów pracy:

    • poznawczego - mowa o temperamentalnych cechach osobowości niezbędnych w osiągnięciu pozytywnych skutków pracy;
    • fizycznego - opis pozycji pracy zespołu wraz z wyposażeniem stanowiska zabiegowego;
    • organizacyjnego - omówienie indywidualnych standardów pracy (standardu merytorycznego i biomechanicznego).
   • 12:05 - 13:25
    sala Wiedeń

    Rola higienistki we wczesnym wykrywaniu zagrożeń onkologicznych jamy ustnej pacjenta.

    Rak jamy ustnej stanowi ogólnoświatowy problem zdrowotny. Jest najczęstszym nowotworem złośliwym regionu głowy i szyi, szóstym na liście raków na świecie. W Polsce nowotwór ten stanowi około 2,5% ogólnej liczby wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe. Pacjenci nadal zgłaszają się do leczenia w III i IV stopniu zaawansowania choroby nowotworowej. Szybkie rozpoznanie zmiany nowotworowej często warunkuje powodzenie leczenia. W przypadku raka jamy ustnej szanse na pięcioletnie przeżycie wynoszą 80%, gdy zostanie on rozpoznany we wczesnym stadium choroby, który rozwija się niezauważalnie i nie daje dolegliwości bólowych. Niestety ponad połowa pacjentów obciążonych tą chorobą umiera w ciągu pięciu lat od rozpoznania. Wykład podkreśla nieocenioną rolę higienistki, jako osoby pierwszego kontaktu z pacjentem, w wykrywaniu tej groźnej choroby. Będą omówione objawy występujące w jamie ustnej, na które higienistka powinna zwrócić uwagę oraz metody badania i wczesnego wykrywania patologii błony śluzowej jamy ustnej. Zaprezentowane będą nowoczesne, szybkie i łatwe w zastosowaniu metody autofluorescencyjne z wykorzystaniem lasera 405nm nm lub lamp diodowych 405 nm. Podkreślone zostaną aspekty prawne oraz waga współpracy higienistki z lekarzem stomatologiem.

   • 13:25 - 14:25
    sala Praga

    Przerwa obiadowa

   • 14:25 - 15:25
    sala Wiedeń

    Specyfika leczenia stomatologicznego osób starszych, szczególna rola higienistki stomatologicznej w opiece geriatrycznej.

    Starzenie się społeczeństw jest procesem demograficznym, definiowanym najogólniej, jako zmiany w stanie i strukturze ludności kraju (regionu, świata). Polegają na wzroście w ogólnej liczbie ludności, liczby i udziału osób powyżej 65 roku życia. Według przewidywań zjawisko starzenia się społeczeństw będzie przez najbliższe lata wykazywało tendencje wzrostu, powodując problemy społeczno ekonomiczne, zdrowotno-opiekuńcze i socjalne. Starzejące się społeczeństwa, to proces nieuchronny. U każdej osoby przebiega ono w sposób indywidualny, zawsze dotyczy sfery fizycznej i psychicznej, jego nasilenie zależy od osobniczej zdolności utrzymywania dobrego stanu zdrowia. W nauczaniu stomatologii zwraca się uwagę przede wszystkim na zapobieganie próchnicy, jako choroby społecznej zwłaszcza przypadku młodego pokolenia. Natomiast Gerostomatologia, to nauka często pomijana w cyklu dydaktycznym nie tylko przyszłych lekarzy dentystów, ale również higienistek stomatologicznych. Natomiast w procesie terapeutycznym szybko starzejącego się społeczeństwa, duże znaczenie ma działalność nie tylko lekarzy dentystów, ale i higienistek stomatologicznych. Zadania zawodowe higienistki stomatologicznej opisują m.in.  profilaktykę, leczenie i rehabilitację pacjentów w wieku senioralnym a świadomy personel zespołu stomatologicznego może mieć wpływ na dobrostan życia tej populacji osobniczej. Kształcenie ustawiczne jest sposobem na uzupełnienie i uaktualnienie tej wiedzy.

   • 15:25 - 16:20
    sala Wiedeń

    Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym, stany zagrożenia życia -standardy postępowania.

   • 16:20 - 16:50
    sala Wiedeń

    Wpływ diety na zmiany w obrębie przyzębia indukowane przez biofilm bakteryjny w stanach zapalnych jamy ustnej u ludzi i zwierząt.

    W Polsce ponad 90% społeczeństwa ma chore przyzębie, z czego większość nie jest świadoma tego stanu. Nie leczony stan zapalny w jamie ustnej z czasem przechodzi w przewlekły stan zapalny, który dla przeciętnego człowieka jest przez wiele lat niezauważalny. Nie leczony miewa bardzo poważne konsekwencje dla całego organizmu. W pierwszej kolejności dochodzi do zaniku tkanki kostnej w układzie stomatognatycznym, czego konsekwencją jest utrata zębów. Bakterie z jamy ustnej przedostają się drogą krwi, pokarmową i oddechową do innych organów i układów w makroorganizmie generując poważne problemy zdrowotne począwszy od chorób układu krwionośnego, a skończywszy na chorobach nowotworowych czy autoimmunologicznych. Czy oprócz optymalnej higieny jamy ustnej, która w naszym społeczeństwie ciągle pozostawia dużo do życzenia, możemy wpłynąć pozytywnie na tkanki przyzębia odpowiednią dietą? Czy zwierzęta, z którymi żyjemy „ coraz bliżej” mają podobne schorzenia? Wykład zawiera podpowiedzi i możliwość uzyskania paru praktycznych i teoretycznych informacji (popartych badaniami naukowymi) w aspekcie żywienia dla zdrowia jamy ustnej.

   • 16:50 - 17:20
    sala Wiedeń

    Etyka pracy higienistki dentystycznej - wprowadzenie kodeksu etyki - komisja etyki, czy sąd koleżeński? Ustawa o karach i przewinieniach.

    Zawód medyczny a takim jest zawód higienistki dentystycznej jest na liście zawodów regulowanych, tak też jest w 26 innych krajach, gdzie w większości jego wykonywanie regulują przepisy w randze ustaw. W Polsce ciągle czekamy na wejście w życie ustawy. Ustawodawca to obiecuje i przewiduje oprócz określenia praw także obowiązek przestrzegania etyki zawodowej. W ogólnym Kodeksie Etyki dla 16 zawodów regulowanych ustawą o innych zawodach medycznych. PSHD przygotowało wcześniej własny Kodeks Etyki, dyskutowany z innymi organizacjami skupiającymi higienistki, gdzie w schemat takich kodeksów wpisuję się sposób praktycznego egzekwowania jego zapisów. Te zagadnienia powinny być ustalone przez środowisko zawodowe. Planowane przez MZ regulacje prawne opisują możliwe kary za przewinienia, których dopuszcza się osoba wykonująca zawód medyczny. Możliwe, że w czasie wykładu ustawa już będzie obowiązywała dlatego wykładowca przedstawi obowiązujące rozwiązania w tym zakresie.

   • 17:20 - 17:30
    sala Wiedeń

    Podsumowanie kursu