Dr Rafał Wiench

wiench-rafał.png

Dr Rafał Wiench

Firma: Pierre Fabre Oral Care

O Prelegencie:

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 1999 r. obronił pracę doktorską z dziedziny periodontologii pt':"Badanie wybranych cytokin w stanach zapalnych dziąseł i przyzębia". W 2005 r. uzyskał specjalizację z zakresu periodontologii.

Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej w Zabrzu. Oddelegowany również do prowadzenia zajęć ze studentami z zakresu farmakologii klasycznej i klinicznej.

Jest autorem ponad 40 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz współautorem kilku podręczników.

Należy do Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej.

Głównymi obszarami jego zainteresowań są: niechirurgiczne i chirurgiczne leczenie chorób przyzębia, choroby błon śluzowych, laseroterapia w periodontologii i farmakologia kliniczna.