Dr n. med. Teresa Szupiany-Janeczek

szupiany-janeczek-teresa.png

Dr n. med. Teresa Szupiany-Janeczek

Firma: Align Technology

O Prelegencie:

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. 

Od 2011 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej UJ CM oraz Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM - obecnie na stanowisku adiunkta. Pełni funkcję opiekuna specjalizacji oraz prowadzi kursy dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Odbyła staż z zakresu endodoncji w Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Stomatologii Kosmetycznej (ESCD) oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Autorka licznych publikacji naukowych oraz odczytów podczas krajowych i międzynarodowych kongresów. 

Prowadzi szkolenia w tematyce endodoncji oraz stomatologii odtwórczej i estetycznej.

Praktykuje stomatologię kompleksową, estetyczną, biomimetyczną i minimalnie inwazyjną oraz endodoncję zajmując się także medycyną estetyczną.