Czwartek, 7 kwietnia 2022


Sala WIEDEŃ B

10.15 - 17.00  I SALA WIEDEŃ B  I Szkoła Okluzji: Nowe trendy w stomatologii estetycznej – licówki step by step, leczenie dysfunkcji narządu                                                                     żucia, terapia szyną, przygotowanie pacjentów do implantoprotetyki

Organizator: Nowy Gabinet Stomatologiczny
Wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange, dr n. med. Jacek Ciesielski, lek. dent. Teresa Fehrenbach (Niemcy)
10.15 - 11.15  I  Wykład I - lek. dent. Teresa Fehrenbach (Niemcy)

• Profilaktyka chorób jamy ustnej
• Stan jamy ustnej wskazaniem do dalszego leczenia dysfunkcji
• Higieniczne przygotowanie pacjenta do założenia licówek.


o prowadzącym >>>

lek. dent. Teresa Fehrenbach (Niemcy)
11.15 - 11.30  I  Przerwa

11.30 - 12.50  I  Wykład II - dr n. med. Jacek Ciesielski

 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania licówek ceramicznych
 • Zasady preparacji pod licówki
 • Pobieranie wycisków precyzyjnych
 • Zasady cementowania licówek ceramicznych.

o prowadzącym >>>
dr n. med. Jacek Ciesielski

Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska) Przebieg pracy zawodowej: od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomalologiczna Duo-Dent Łódź. Kursy, specjalizacja, doktorat.
Szkolenia podyplomowe: od 1986 r. do chwili obecnej 125 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, stomatologii estetycznej, periodontologii i ortodoncji. Otrzymał l stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986 r.); doktorat (20.06.2002 r.) - Akademia Medyczna w Lublinie, praca nt. „Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject"; promotor: prof. dr hab. Teresa Bachanek.

Dorobek naukowy:
 • publikacje na temat metody znieczulania śródwięzadłowego
 • opracowanie własnej metody zyskowności praktyki stomatologicznej i kalkulacji cen za usługi dentystyczne
 • od 2003 r. kontynuowana ścisła współpraca z instytutami naukowo-badawczymi firm Dentsply DeTrey oraz Coltene Whaledent w zakresie przygotowywania opinii o produktach, sporządzania raportów i rejestracji własnych przypadków klinicznych, jako integralnej części badań (przypadek odbudowy klinicznej kompozytem Miris włączony do „Galerii zdjęć klinicznych" firmy Coltene Whaledent),
 • w 2003 i 2004 r. uczestnictwo w spotkaniach specjalnych pod nazwą „Obrady Okrągłego Stołu" w Nałęczowie (wykłady samodzielnych pracowników naukowych w zakresie problematyki i oczekiwań stawianych lekarzom po integracji z Unią Europejską).
Dr Jacek Ciesielski prowadzi działalność szkoleniową od 1999 roku.
12.50 - 13.00  I  Przerwa

13.00 - 14.30  I  Wykład III - dr n. med. Jacek Ciesielski

 • Technologia XXI wieku dla lekarzy dentystów
 • Licówki no-prep
 • Licówki z preparacją zębów
 • Wybór metody leczenia
 • Licówki step by step.
 • Terapia szyną – profilaktyka czy leczenie?
 • Jak leczyć pacjentów z utraconą wysokością zwarcia?

o prowadzącym >>>
dr n. med. Jacek Ciesielski

Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska) Przebieg pracy zawodowej: od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomalologiczna Duo-Dent Łódź. Kursy, specjalizacja, doktorat.
Szkolenia podyplomowe: od 1986 r. do chwili obecnej 125 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, stomatologii estetycznej, periodontologii i ortodoncji. Otrzymał l stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986 r.); doktorat (20.06.2002 r.) - Akademia Medyczna w Lublinie, praca nt. „Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject"; promotor: prof. dr hab. Teresa Bachanek.

Dorobek naukowy:
 • publikacje na temat metody znieczulania śródwięzadłowego
 • opracowanie własnej metody zyskowności praktyki stomatologicznej i kalkulacji cen za usługi dentystyczne
 • od 2003 r. kontynuowana ścisła współpraca z instytutami naukowo-badawczymi firm Dentsply DeTrey oraz Coltene Whaledent w zakresie przygotowywania opinii o produktach, sporządzania raportów i rejestracji własnych przypadków klinicznych, jako integralnej części badań (przypadek odbudowy klinicznej kompozytem Miris włączony do „Galerii zdjęć klinicznych" firmy Coltene Whaledent),
 • w 2003 i 2004 r. uczestnictwo w spotkaniach specjalnych pod nazwą „Obrady Okrągłego Stołu" w Nałęczowie (wykłady samodzielnych pracowników naukowych w zakresie problematyki i oczekiwań stawianych lekarzom po integracji z Unią Europejską).
Dr Jacek Ciesielski prowadzi działalność szkoleniową od 1999 roku.
14.30 - 14.40  I  Przerwa
14.40 – 16.00  I  Wykład IV - dr n. med. Jacek Ciesielski

 • Plan leczenia i postępowanie z pacjentami w dysfunkcjach narządu żucia
 • Ortodontic – szyna do deprogramacji i ekwilibracji
 • Odbudowa protetyczna technika segmentowa – zalety i wady
 • Przygotowanie pacjentów do implantoproteyki i całkowitych rekonstrukcji protetycznych
 • Przegląd i omówienie przypadków klinicznych.

o prowadzącym >>
dr n. med. Jacek Ciesielski

Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska) Przebieg pracy zawodowej: od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomalologiczna Duo-Dent Łódź. Kursy, specjalizacja, doktorat.
Szkolenia podyplomowe: od 1986 r. do chwili obecnej 125 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, stomatologii estetycznej, periodontologii i ortodoncji. Otrzymał l stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986 r.); doktorat (20.06.2002 r.) - Akademia Medyczna w Lublinie, praca nt. „Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject"; promotor: prof. dr hab. Teresa Bachanek.

Dorobek naukowy:
 • publikacje na temat metody znieczulania śródwięzadłowego
 • opracowanie własnej metody zyskowności praktyki stomatologicznej i kalkulacji cen za usługi dentystyczne
 • od 2003 r. kontynuowana ścisła współpraca z instytutami naukowo-badawczymi firm Dentsply DeTrey oraz Coltene Whaledent w zakresie przygotowywania opinii o produktach, sporządzania raportów i rejestracji własnych przypadków klinicznych, jako integralnej części badań (przypadek odbudowy klinicznej kompozytem Miris włączony do „Galerii zdjęć klinicznych" firmy Coltene Whaledent),
 • w 2003 i 2004 r. uczestnictwo w spotkaniach specjalnych pod nazwą „Obrady Okrągłego Stołu" w Nałęczowie (wykłady samodzielnych pracowników naukowych w zakresie problematyki i oczekiwań stawianych lekarzom po integracji z Unią Europejską).
Dr Jacek Ciesielski prowadzi działalność szkoleniową od 1999 roku.
16.00 - 17.00  I  Wykład V - prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, dr hab. n. med. Tomasz Gedrange

• Zastosowanie botoksu w terapiach stomatologicznych.

o prowadzących >>>
prof. dr hab. Marzena Dominiak (Prezydent PTS)

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej, obecny prezydent PTS. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego otrzymała w 2015 roku. Od 2008 roku kierownik kierownik KiZChS UM we Wrocławiu. W latach 2012-2016 Prezes Oddziału Dolnośląskiego PTS. Od 2014r. specjalista wojewódzki na terenie Dolnego Śląska w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Autorka ponad 200 publikacji w czasopismach lub materiałach zjazdowych w języku polskim i angielskim. Jest redaktorem i/lub współredaktorem 5 książek w języku polskim i angielskim. Była kierownikiem i współwykonawcą w sumie 38 projektów badawczych, w tym 1 unijnego oraz 12 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów naukowych. Prof. Dominiak jest współautorem patentu RP P-381204 na temat „Sposób hodowli pierwotnej ludzkich fibroblastów”. Wygłosiła ponad 150 referatów w języku polskim i angielskim. Była Przewodniczącą Narodowego Komitetu Naukowego konferencji Światowej Federacji Dentystycznej FDI 2016.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange

Studia na Uniwersytecie Friedrich-Schiller w Jenie (Niemcy). 1993-1996 pracownik w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Friedrich-Schiller w Jenie (Niemcy). Od 2004 Kierownik Polikliniki Ortodoncji Ernst-Moritz-Arndt Uniwersytet Greifswaldzie w Niemczech. Od października 2011 dyrektor Polikliniki Ortodoncji na Uniwersytecie w Dreźnie, w Niemczech. Od 2010 współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. W 2013 uzyskał tytuł naukowy Profesora nadany przez Prezydenta RP. Autor ponad 220 publikacji w międzynarodowych periodykach naukowych (PubMed), redaktor 12 książek naukowych oraz 10 patentów. Kierownik i współwykonawca w sumie 17 projektów badawczych o łącznej sumie 3 000 000€.
Punkty edukacyjne: 7 pkt.

wymagana rejestracja >>>
Cena: 650 zł (cena nie zawiera biletu wstępu na targi).
​Zapisy: www.szkolaokluzji.pl | www.szkolastomatologii.pl
Informacje: Aleksandra Kowalińska, tel. 509 912 963, e-mail: prenumerata@spsmedia.pl


SALA BUDAPESZT A

13.15 - 15.00  I  SALA BUDAPESZT A  I  Prawo medyczne dla gabinetu stomatologicznego

Centrum Doradcze Prawa Medycznego, prowadzący: dr n. med. Maciej Gibiński

o prowadzącym >>>
dr n. med. Maciej Gibiński

Właściciel Centrum Doradczego Prawa Medycznego. Zainteresowania naukowe dr n. med. Macieja Gibińskiego to przede wszystkim prawne aspekty zawodu lekarza, prawa i odpowiedzialność personelu medycznego i prawa pacjenta. Pan Gibiński od 2008 prowadzi kursy z zakresu prawa medycznego, również na zlecenie PTO, brał udział w wielu konferencjach i zjazdach naukowych, i od 2013 wykłada na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

- Doradza placówkom medycznym na terenie całego kraju. 
- Prelegent wielu konferencji prawnych i medycznych.
- Certyfikowany Administrator Systemu Bezpieczeństwa Informacji.
- Certyfikowany Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji.
- Inspektor Ochrony Danych wielu placówek medycznych. 
- Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych Konferencji. 
- Autor artykułów w Nowym Gabinecie Stomatologicznym.
- Współautor książki: Prawa Lekarza.
- Autor książek Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentystyDokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej, Dokumentowanie terapii logopedycznej.
Wykład ma charakter zajęć praktycznych, podczas których prowadzący udzieli odpowiedzi na pytania:
 • Czy babcia może przyjść z wnuczkiem do lekarza?
 • Jakie oświadczenia należy pobierać od pacjenta?
 • Czy monitoring jest dozwolony w placówce medycznej?
 • Czy potrzebuje zgody na leczenie?
 • Czym różni się upoważnienie do informacji o stanie zdrowia od dokumentacji medycznej?
 • Jak się zabezpieczyć przed roszczeniami pacjenta, rodzica?
 • W jaki sposób wydawać dokumentację medyczną?
 • Kto i komu może udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta?
 • Jakie informacje należy uwzględnić na tablicy informacyjnej?
 • Co powinna zawierać strona internetowa placówki?
 
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wzory dokumentów pomocne do prowadzenia gabinetu stomatologicznego.


wymagane zapisy >>>>
Koszt: 123 zł /osoba (cena nie zawiera biletu wstępu na targi).
Zapisywww.cdpm.pl/szkolenia
Osoba kontaktowa: Ewelina Migalska; emigalska@cdpm.pl; 883 925 879

15.15 - 16.00  I  SALA BUDAPESZT A  I  Konsolidacja rynku stomatologii w Polsce. Rola doradcy transakcyjnego w procesie sprzedaży                                                                                          przedsiębiorstwa

Upper Finance Med Consulting, prowadzący: Joanna Szyman, Wiceprezes Zarządu Upper Finance Med Consulting, doradca M&A

o prowadzącym >>>


Joanna SzymanWiceprezes Zarządu Upper Finance Med Consulting sp. z o.o. s.k., - doradca M&A, specjalizujący się w doradztwie transakcyjnym na rynku usług medycznych, który uczestniczył w największych transakcjach na rynku usług stomatologicznych w ostatnich kilku latach, reprezentując właścicieli placówek stomatologicznych.Tematyka wykładu:
 • specyfika krajowego rynku usług stomatologicznych
 • krajowy rynek usług stomatologicznych wszedł w fazę konsolidacji
 • kim są integratorzy odpowiedzialni za konsolidację rynku
 • jakimi typami placówek / usługami są zainteresowani kupujący
 • jak przygotować się do procesu transakcyjnego
 • korzyści dla właścicieli placówek stomatologicznych wynikające z pozyskania inwestora
 • fazy typowego procesu transakcyjnego i jego terminarz
 • rola doradcy transakcyjnego w procesie sprzedaży – wsparcie sprzedającego w negocjacjach z inwestorem.

Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi.

Wymagane zapisy >>>
Rejestracja: www.upperfinance.pl/targi/ Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje: Marcin Śmigielski, 601 93 01 95, rejestracja.targi@upperfinance.pl

16.15 - 17.00  I SALA BUDAPESZT A  I  Kilka podstawowych kroków efektywnego i skutecznego zarządzania placówką

Medyczny Dom Medialny, prowadzący: Agnieszka Zawiślak, Joanna Szewczyk

o prowadzących >>>
Agnieszka Zawiślak

Z branżą stomatologiczną związana jestem od kilkunastu lat. Poznałam prawie wszystkie aspekty tworzenia i funkcjonowania placówki. Przez te lata spotykałam lekarzy będących doskonałymi specjalistami w swojej dziedzinie, ale nie radzącymi sobie z trudem organizacji pracy, zarządzaniem czy marketingiem. Mały wybór szkoleń i jeszcze mniejszy literatury w zakresie zarządzania w stomatologii powoduje, że wciąż szukam nowych rozwiązań, które sprawdzam i wdrażam w projektach. Praca na stanowisku dyrektora zarządzającego nauczyła mnie podejmowania decyzji, negocjacji, a przede wszystkim ukierunkowała mnie na ciągłe poszukiwanie szans na rozwój placówek, za które jestem odpowiedzialna.

Joanna Szewczyk


Swoją drogę zawodową zaczęłam podczas studiów na kierunku Zarządzanie i Marketing. Teoria poparta praktyką i możliwością uczestniczenia w tworzeniu procesów i procedur funkcjonujących w placówkach medycznych znalazły swoje odzwierciedlenie w rozwoju placówki. Studia z zakresu Zarządzania Sprzedażą w Praktyce były podstawą do budowania strategii rozwoju placówek, tworzenia celów i wytyczania drogi do ich osiągnięcia. Doświadczenie zdobyte podczas wielu lat pracy z placówkami medycznymi, umiejętności analityczne i podejście ekonomiczne do zarządzania powodują, że potrafię zamienić wizję placówki w cel oraz wyznaczyć strategię rozwoju firmy krok po kroku.

1. Analiza finansowa – jej znaczenie dla zarządzania placówką
a. Bieżąca kontrola obrotów i kosztów
b. Kwalifikacja wydatków.

2. Cennik – czym różni się cennik dla pacjenta od cennika dla personelu?
a. Standard świadczonych usług
b. Oczekiwania wobec personelu
c. Znaczenie cennika dla placówki.

3. Analiza pacjentów pierwszorazowych narzędziem kontroli wdrażanych procedur
a. Ocena pracy personelu lekarskiego
b. Weryfikacja poziomu prowadzenia pacjenta
c. Znaczenie pierwszej wizyty na decyzję o podjęciu leczenia w placówce
d. Dokumentacja medyczna vs liczba pacjentów kontynuujących leczenie w naszej klinice
e. Plan leczenia – czy jest skutecznym narzędziem zachęcającym pacjenta do podjęcia leczenia w naszej placówce?


Wykład bezpłatny  w ramach biletu wstępu na targi.

wymagane zapisy >>>>
Osoba do kontaktu: Ewa Żydołowicz, tel. 790 272 900, biuro@medycznydommedialny.com
Zgłoszenia oraz informacje: Medyczny Dom Medialny, biuro@medycznydommedialny.com
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://medycznydommedialny.pl/szkolenia/krakdent/
Formularz zgłoszeniowy: http://medycznydommedialny.pl/zapisz-sie-na-szkolenie/


SALA BUDAPESZT B+C

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus justo ut quam ultricies, ut dignissim diam sagittis.Nunc blandit, leo nec commodo fermentum, erat eros lobortis arcu,at tempus mi lectus sed urna. Sed sollicitudin hendrerit tortor,quis mattis leo vestibulum eu. Vivamus in malesuada mauris.Pellentesque imperdiet dui feugiat sapien gravida pulvinar.Fusce nec tempor tortor.

9.00 - 16.45  I  SALA BUDAPESZT B+C  I  Dental Day: Wszystko o licówkach

Organizator: Dental Day
9.00 - 10.00  I  Rejestracja uczestników

10.15 - 11.45  I  Licówki ceramiczne - jak, kiedy i dlaczego?
                            Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński

o prowadzącym >>>


dr n. med. Piotr Okoński


Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998-1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt.: Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne. Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi liczne szkolenia oraz wykłady zakresu protetyki stomatologicznej, dotyczące preparacji zębów pod licówki i korony ceramiczne, okluzji oraz implantologii.
Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:
·         materiały ceramiczne we współczesnej protetyce stomatologicznej
·         planowanie leczenia w strefie estetycznej – komunikacja z pacjentem i technikiem
·         modelowanie woskowe i cyfrowe – wady i zalety
·         dokumentacja zdjęciowa i projektowanie uśmiechu
·         typy preparacji pod licówki:
                   - z minimalną preparacją zęba
                   - z zakładką w trudnych przypadkach
                   - licówki „dwustronne” i 360°
·         zalecane techniki wyciskowe
·         dobór i przygotowanie łyżek wyciskowych
·         określenie koloru zęba filarowego w celu uzyskania jednolitych kolorystycznie uzupełnień ceramicznych w odcinku przednim
·         przygotowanie powierzchni ceramiki w laboratorium i w gabinecie
·         cementowanie licówek ceramicznych z selektywnym wytrawianiem szkliwa i aplikacją systemów samowytrawiających.

11.45 - 12.00  I  Przerwa kawowa
12.00 - 13.15  I  Bezpośrednie licówki kompozytowe - jak, kiedy i dlaczego?
                            Prowadzący: lek. dent. Karolina Obroniecka​ (Kowalczyk)


o prowadzącym >>>


lek. dent. Karolina Obroniecka​ (Kowalczyk)


Specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu „Anatomiczna technika warstwowa w estetycznych odbudowach kompozytowych wg Lorenzo Vaniniego“. Pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej na włoskim Università Degli Studi „G. D’Annunzio“ Chieti – Pescara. Obecnie asystent na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Szczególnie zainteresowana szeroko pojętą stomatologią estetyczną.
Prowadząca kursu z zakresu stomatologii estetycznej.

Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:
·         w jakich przypadkach warto je wykonywać
·         czym kierować się przy wyborze kompozytu
·         jak trwałe jest to rozwiązanie
·         trudności, jakie mogą się pojawić
·         koncepcja planowania, projektowania i wykonywania - zarówno pojedynczej bezpośredniej licówki  kompozytowej jak i pełnej metamorfozy uśmiechu - na jednej wizycie.

13.15 - 14.00  I  Przerwa na lunch

14.00 - 15.30  I  Licówki kompozytowe wykonywane metodą pośrednią z kompozytu laboratoryjnego - jak, kiedy i dlaczego?
                            Prowadzący: dr n. med. Aleksander Maj

o prowadzącym >>>


dr n. med. Aleksander Maj


Ukończył Śląską Akademię Medyczną w 2000 roku. Od samego początku związany ze specjalistycznym centrum Medycznym Reden MAYO-DENT, którego w roku 2012 stał się współwłaścicielem. Wieloletnie zaangażowanie w endodoncję i klasyczną protetykę, odbyte pełne programy szkoleniowe z dziedzin periodontologii i implantologii pozwoliły wykrystalizować obecne dziedziny fascynacji: protetykę małoinwazyjną (adhezyjną), implantoprotetykę oraz ortodoncję. Autor wielu publikacji w czasopismach stomatologicznych. Dobra znajomość języka angielskiego i francuskiego ułatwia porozumiewanie się na międzynarodowych kongresach i zagranicznych szkoleniach. Od 2008 roku prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu protetyki. W swoim dorobku ma liczne wystąpienia na zjazdach, szkoleniach i konferencjach. Współzałożyciel forum www.dentopraktyk.pl oraz współtwórca Akademii Kompozytu. W latach 2016/2017 wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją gdzie prowadził zajęcia kliniczne, przedkliniczne oraz wykłady dla studentów 4 i 5 roku studiów. Obecnie prowadzi badania naukowe porównujące właściwości biomechaniczne materiałów kompozytowych używanych w stomatologii. Interesuje się fotografią, kolarstwem górskim i kitesurfingiem.
Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:
·         duże wskazania i praktycznie brak przeciwskazań do ich wykonania
·         kiedy skorzystać z pomocy technika, a kiedy wykonać to z ręki
·         przewaga kompozytu laboratoryjnego
·         jak poprawnie i trwale zacementować taką licówkę
·         jak takie licówki wyglądają po latach.

15.30 - 16.45  I  Estetyka czy funkcja? - licówki w kontekście okluzji statycznej i dynamicznej
                            Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński

o prowadzącym >>>


dr n. med. Piotr Okoński


Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998-1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt.: Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne. Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi liczne szkolenia oraz wykłady zakresu protetyki stomatologicznej, dotyczące preparacji zębów pod licówki i korony ceramiczne, okluzji oraz implantologii.
Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:
·         czy to dobrze, że obserwujemy „modę” na licówki wśród naszych pacjentów
·         czy licówki  to uzupełnienie tylko „kosmetyczne"?
·         czy licówki mogą zapewnić prawidłową funkcję układu stomatognatycznego
·         co trzeba wiedzieć o okluzji pacjenta, aby bezpiecznie wykonać licówki.

16.45 - 17.00  I  Panel dyskusyjny

wymagane zapisy >>>
Koszt szkolenia: 450 zł (dla pierwszych 75 osób), potem 550 zł. Cena nie zawiera biletu wstępu na targi.
Rejestracja: www.dentalday.pl


SALA LWÓW A

10.15 - 12.00  I  SALA LWÓW A  I  Kompromisy w przebudowie zwarcia - prace pośrednie i bezpośrednie w rehabilitacji narządu żucia 

3M, prowadzący: lek. dent. Jakub Koralewski


o prowadzącym >>>

lek. dent. Jakub Koralewski

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z leczeniem zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz rehabilitacji pacjentów po ich leczeniu. Ponadto Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Autor publikacji związanych z wykorzystaniem kondylografii w diagnostyce i leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia. W latach 2011- 2015 prowadzący zajęcia ze studentami w ramach Studium Doktoranckiego. Obecnie pracownik gabinetu MIO-DENT, nauczyciel na wydziale Higienistek i Asystentek Stomatologicznych w WSCKZiU nr. 2 w Poznaniu oraz Kierownik Przychodni EXPERTUS w Poznaniu.


Jak zarządzać pełną przebudową wysokości zwarcia w połączeniu stomatologii zachowawczej i protetyki.

Rehabilitacja narządu żucia często kojarzy się z kosztowną i wymagająca przebudową pełnych łuków zębowych. Nie zawsze jednak leczenie pacjenta wymaga skomplikowanych i kosztownych procedur protetycznych. Umiejętne połączenie procedur zachowawczych jak i protetycznych przy wykorzystaniu odpowiednich materiałów pozwala wykonać prawidłowo przebudowę u pacjentów jednocześnie w miarę możliwości ograniczając koszty i zachowując prawidłowe zasady leczenia. 
wymagana rejestracja >>>
Zapisy: 3MoralcarePL@mmm.com
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, umieszczając w temacie wiadomości: WykładKrakdent. Liczba miejsc ograniczona.
Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi.


12.15 - 14.00  I  SALA LWÓW A  I  Rola światła w stomatologii. Co jak i czym naświetlać aby uzyskać stabilne efekty leczenia

3M, prowadzący: lek. dent. Marcin Mazik

o prowadzącym >>>


lek. dent. Marcin Mazik


Marcin Mazik ukończył I Wydział Lekarski, Oddział Stomatologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2006 roku. Od czasu ukończenia studiów związany z jedną z największych klinik implanto-protetycznych w Polsce, w której zajmował się odbudowami i protetyką na implantach. Nieprzerwanie poszerza swoją wiedzę i umiejętności na licznych stażach i szkoleniach w Polsce i zagranicą, zwłaszcza z zakresu stomatologii estetycznej i protetyki. Ukończył w tej dziedzinie ponad 100 szkoleń. Od 2014 roku jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Jego zawodową pasją jest funkcjonowanie stawu skroniowo-żuchwowego oraz zaburzenia narządu żucia. Jest jedną z osób, które jako pierwsze w Polsce ukończyły Curriculum Profesora Rocabado. Od 2017 prowadzi własny gabinet stomatologiczny w Warszawie.
Stomatologia zachowawcza - procedury, nowe materiały, wpływ lampy polimeryzacyjnej na utrzymanie estetycznego wypełnienia.

Wykład ma na celu przybliżenie i objaśnienie roli prawidłowego postępowania podczas naświetlania prac w stomatologii zachowawczej i protetyce poruszone zostaną tematy:
 • Jak prawidłowo naświetlać aby uzyskać najlepszą polimeryzację 
 • Jakie czasy naświetlania stosować w przypadku prac kompozytowych i prac ceramicznych 
 • Dlaczego należy używać cementów typu dual cure 
 • Co to jest głębokie naświetlanie 
 • Czy naświetlanie po polerowaniu ma znaczenie 
 • Co daje naświetlanie przez glicerynę 
 • Czy lampa może spowodować uszkodzenie miazgi a jeśli tak to jak go uniknąć 
 • Czy technika naświetlania ma wpływ na redukcję Skórczu polimeryzacyjny kompozytów
 • Jakimi krokami kierować się przy wyborze lampy polimeryzacyjnej 
 • Czy raz kupiona lampa może służyć przez wiele lat.


​wymagana rejestracja >>>
Zapisy: 3MoralcarePL@mmm.com
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, umieszczając w temacie wiadomości: WykładKrakdent. Liczba miejsc ograniczona.
Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi.

14.15 - 15.00  I  SALA LWÓW A  I  Doskonała konsultacja i wizyta stomatologiczna – wzorcowy model postępowania zwiększający liczbę                                                                             zaakceptowanych planów leczenia

www.doskonalaobslugapacjenta.pl, prowadzący: Michał Katarzyński
Michał Katarzyński

Autor pierwszego w Polsce praktycznego poradnika komunikacji dla lekarzy dentystów Jak zaspokoić 7 podstawowych potrzeb pacjentów stomatologicznych www.7potrzebpacjentow.pl. Od 5 lat przewodzi idei i filozofii Doskonałej Obsługi Pacjenta, której jest autorem. Jest wykładowcą Akademii Digital Smile Design, Akademii Dawsona oraz autorem serii artykułów dla Medical Tribune Stomatologia. Przez ponad 3 lata współzarządzał jedną z największych klinik stomatologicznych w Polsce, która w tym czasie podwoiła liczbę leczonych pacjentów. Jest autorem skutecznych programów szkoleniowych, specjalizuje się w szkoleniach lekarzy dentystów oraz profesjonalnym rozwoju praktyk stomatologicznych. Zrealizował kilkadziesiąt zamkniętych projektów szkoleniowych a podczas uroczystej gali uhonorował prestiżową nagrodą "Serca Doskonałej Obsługi Pacjenta" 22 praktyki stomatologiczne z całej Polski. W jego wykładach i kursach z zarządzania oraz komunikacji z pacjentem wzięło udział ponad 2000 uczestników. Uwielbia egzotyczne podróże, na które poświęca każdy swój urlop.
Wykład dla lekarzy dentystów, higienistek i asystentek stomatologicznych.

POZNAJ SYSTEM 5 KROKÓW DOSKONAŁEJ KONSULTACJI I WIZYTY STOMATOLOGICZNEJ.
Czy wiesz dlaczego Twoi pacjenci po badaniu i diagnozie nie decydują się na leczenie? Powodów może być wiele...
Poznaj najskuteczniejszy, sprawdzony w praktyce system Doskonałej Konsultacji Pierwszorazowej. 
Wzorcowy model postępowania, który pozwoli Tobie w przewidywalny sposób, znacząco zwiększyć skuteczność akceptacji planów leczenia.
O wykładzie
Ten wykład znakomicie systematyzuje standardy przeprowadzenia doskonałej wizyty oraz konsultacji stomatologicznej.
Buduje wiedzę z zakresu fundamentów profesjonalnej komunikacji z pacjentem oraz w zespole stomatologicznym, niezbędnych do oferowania Doskonałej Obsługi Pacjenta i jego satysfakcji z leczenia.
 
Profil uczestnika
Wykład przeznaczony jest dla każdego lekarza dentysty, asystentki i higienistki stomatologicznej, niezależnie od doświadczenia, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność zrozumiałej komunikacji oraz otrzymać najlepsze na rynku wzorce postępowania z pacjentem stomatologicznym.
 
Cele
    •       Poznanie systemu 5 wzorcowych kroków Doskonałej wizyty i Konsultacji Pierwszorazowej
    •       Nabycie wiedzy i umiejętności ułatwiających motywowanie Pacjenta do akceptacji planu leczenia.
 
Korzyści
    •       Idealnie przeprowadzić kolejność wizyty - 5 kroków Doskonałej Konsultacji Pierwszorazowej
    •       Optymalnie podzielić role w zespole - co i kiedy mówi i robi lekarz? A co asysta?
    •       Przedstawić problem stomatologiczny, aby Pacjent był zmotywowany do rozpoczęcia leczenia.

wymagana rejestracja >>>
Cena: 47 zł (cena nie zawiera biletu wstępu na targi).
Rejestracja: https://evenea.pl/event/dopkrakdent2020/


15.15 - 16.00  I  SALA LWÓW A  I  Jak z sukcesem wprowadzić usługi medycyny estetycznej do praktyki stomatologicznej

www.doskonalaobslugapacjenta.pl, prowadzący: Michał Katarzyński, Małgorzata Kasprzak

o prowadzących >>>>
Michał Katarzyński

Autor pierwszego w Polsce praktycznego poradnika komunikacji dla lekarzy dentystów Jak zaspokoić 7 podstawowych potrzeb pacjentów stomatologicznych www.7potrzebpacjentow.pl. Od 5 lat przewodzi idei i filozofii Doskonałej Obsługi Pacjenta, której jest autorem. Jest wykładowcą Akademii Digital Smile Design, Akademii Dawsona oraz autorem serii artykułów dla Medical Tribune Stomatologia. Przez ponad 3 lata współzarządzał jedną z największych klinik stomatologicznych w Polsce, która w tym czasie podwoiła liczbę leczonych pacjentów. Jest autorem skutecznych programów szkoleniowych, specjalizuje się w szkoleniach lekarzy dentystów oraz profesjonalnym rozwoju praktyk stomatologicznych. Zrealizował kilkadziesiąt zamkniętych projektów szkoleniowych a podczas uroczystej gali uhonorował prestiżową nagrodą "Serca Doskonałej Obsługi Pacjenta" 22 praktyki stomatologiczne z całej Polski. W jego wykładach i kursach z zarządzania oraz komunikacji z pacjentem wzięło udział ponad 2000 uczestników. Uwielbia egzotyczne podróże, na które poświęca każdy swój urlop.

​Małgorzata Kasprzak

To wykład dla właścicieli praktyk i lekarzy stomatologów, którzy myślą o wprowadzeniu usług medycyny estetycznej do praktyki stomatologicznej.
Jeżeli chcesz z sukcesem wprowadzić usługi medycyny estetycznej do praktyki stomatologicznej i uniknąć popełnienia kosztownych błędów oraz otrzymać odpowiedzi na najczęstsze pytania i obawy to zapraszamy na nasz wykład, gdzie dowiesz się:
•         czy wprowadzenie usług medycyny estetycznej do praktyki stomatologicznej jest opłacalne?
•         czy jest kosztowne?
•         jakie są etapy wprowadzenia takich usług?
•         jak skutecznie komunikować te usługi do obecnych pacjentów?
•         jak pozyskać nowych pacjentów na usługi medycyny estetycznej?

DOSKONAŁA OBSŁUGA PACJENTA oraz YOUVENA  Aesthetic Medicine Educational Center połączyły swoje doświadczenia.
Michał Katarzyński i Małgorzata Kasprzak przedstawią rozwiązania, które są wynikiem ponad 7 letniej pracy, badań i wywiadów wśród praktyk, które wprowadziły takie usługi.
Omówią również zagadnienia kształcenia lekarzy dentystów w zakresie zakresie medycyny estetycznej, komunikacji z pacjentem, zarządzania i marketingu oraz rentowności tych usług.

Poznaj i wprowadź sprawdzony w 36 praktykach system Rentownej Praktyki Stomatologicznej i osiągnij maksymalną rentowność Twojej praktyki dzięki wprowadzeniu bardzo rentownych usług medycyny estetycznej! 

wymagana rejestracja >>>
Cena: 47 zł (cena nie zawiera biletu wstępu na targi).
Rejestracja: https://evenea.pl/event/estetycznakrakdent2020/


SALA LWÓW B


10.15 - 11.00  I  SALA LWÓW B  I  Sposoby na bielszy uśmiech – szybko, prosto i skutecznie

DORNWELL, prowadzący: lek. dent. Zbigniew Adamczyk

o prowadzącym >>>

lek. dent. Zbigniew Adamczyk

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wyróżniony przez Rektora UMP za działalność naukową i społeczną, współautor kilku prac naukowych. Od 2014 r. lekarz dentysta w Poznańskim Centrum Implantologii „Askodent”. Pasjonat endodoncji mikroskopowej i minimalnie inwazyjnej protetyki. W swojej pracy szczególny nacisk kładzie na profilaktykę zdrowia jamy ustnej, estetykę i trwałość swoich prac. Trener i edukator w szwajcarsko-polskim projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy". Uczestnik licznych szkoleń krajowych i zagranicznych. Konsultant firmy Dornwell z Warszawy oraz trener firmy Ultradent Products Inc., USA.
Wybielanie zębów to najpopularniejszy i najmniej inwazyjny sposób na piękny uśmiech, który spowoduje, że pacjenci z zachwytem będą spoglądać na swój zdrowy, nowy wizerunek. Sposobów na onieśmielającą biel zębów jest kilka i warto zadbać o ten aspekt urody. Podczas wykładu zostaną omówione poniższe zagadnienia.


 • Nowe przepisy i obowiązki
 • Przedstawienie mechanizmu wybielania
 • Wybielanie kosmetyczne
 • Wybielanie medyczne
 • Wybielanie z lampą czy bez?
 • Jak radzić sobie z ewentualną nadwrażliwością?
 • Jak utrzymać efekt wybielania.

wymagane zapisy >>>>
Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy: Karolina Wadas, 502 701 096, (22) 834 66 30, email: info@dornwell.pl

11.15 - 12.00  I  SALA LWÓW B  I  Zastosowanie mieszaniny podtlenku azotu z tlenem w codziennej praktyce klinicznej. Przegląd wskazań do                                                                     sedacji u dorosłych i dzieci

Air Liquide Polska, prowadzący: dr n. med. Justyna Witalińska-Łabuzek

o prowadzącym >>>
dr n. med. Justyna Witalińska-Łabuzek

Jest lekarzem i lekarzem dentystą. W swojej własnej praktyce dentystycznej zajmuje się leczeniem „trudnych” pacjentów- zarówno tych najmłodszych, od 2 roku życia, pacjentów niepełnosprawnych, a także leczeniem pacjentów z dużym poziomem lęku. Sedację równomolową mieszaniną podtlenku azotu z tlenem przy użyciu jednobutlowego systemu opartego na administrowaniu produktu leczniczego Kalinox, z powodzeniem stosuje od 6 lat i traktuje jako podręczne narzędzie w codziennej praktyce klinicznej, także w leczeniu zachowawczym dorosłych i w przypadku zaawansowanych procedur protetycznych.
​1.Kalinox jako podręczne narzędzie w codziennej praktyce klinicznej
2. Jak leczyć pacjentów z lęku przed dentystą?
3. Jak  bezboleśnie wprowadzić Kalinox do pracy z pacjentem?


wymagane zapisy >>>>   

Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi.
Zgłoszenia i kontakt: Ewelina Lupa, tel.: 600 001 952, ewelina.lupa@airliquide.com

12.15 - 13.00  I  SALA LWÓW B  I  Środki z wysoką zawartością fluorków w zapobieganiu i leczeniu próchnicy w każdym wieku 

Colgate-Palmolive, prowadzący: prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek


o prowadzącym >>>

prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

Specjalista w zakresie stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej. Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Publikacje: ponad 500 prac, autor/współautor 38 rozdziałów w podręcznikach, redakcja naukowa 2 podręczników i 9 tłumaczeń podręczników. Promotor 32 przewodów doktorskich. Kierownik  5 projektów  naukowych unijnych i międzynarodowych. Konsultant 5 regionalnych  programów zapobiegawczych. Członek 7 krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.Dla wszystkich uczestników firma Colgate przygotowała próbki past elmex® ANTI CARIES PROFESSIONAL 19 ml.

wymagana rejestracja >>>
!!!UWAGA > Limit miejsc na wykład dr Kaczmarek został osiągniety! Aktualnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową - wpisanie się na nią NIE GWARANTUJE udziału w wykładzie, o dostępności miejsc będziemy informować na bieżąco.

Proszę zapisywać się pod linkiem: https://www.surveymonkey.com/r/Kaczmarek_rezerwowa

Kontakt:
Julia Kawa 667-000-161
Malwina Brodzikowska 667-000-165
Roksana Dylewska 667-000-166
Łucja Szkutak 667-000-165
Wykład przedstawi efektywność stosowania dostępnych w kraju  preparatów fluorkowych w zapobieganiu, a raczej remineralizacji próchnicowej zębiny.
Zostaną omówione preparaty fluorkowe  z  wysoką zawartością fluoru  (od 5000 ppm F do 22 600 ppm  F) stosowane w celach profilaktycznych i leczniczych: częstość ich aplikacji uzależniona od poziomu ryzyka i wieku pacjenta.  Przedstawione zostaną schematy profilaktyki przeciwpróchnicowej zgodne z wytycznymi FDI oraz Krajowych Ekspertów (panel 2019).
Poddane ocenie (w aspekcie efektywności przeciwpróchnicowej) zostaną również inne aktywne związki chemiczne  jak np. amorficzny fosforan wapnia i fosfopeptyd kazeiny, wapniowo-sodowy fosfokrzemian, fosforan trójwapniowy, ksylitol).więcej >>>
- Wiek i poziom ryzyka próchnicy pacjenta  a wybór profesjonalnego stosowania preparatu fluorkowego.
- Efektywność środków z wysoką zawartością fluoru w zapobieganiu próchnicy  korony i korzenia.
- Omówienie preparatów z wysoką zawartością fluoru (5000 ppmF do 22600 ppm F).
- Przedstawienie schematów profilaktyki przeciwpróchnicowej wg wieku, ryzyka próchnicy oraz rodzaju próchnicy.
- Efektywność innych związków chemicznych w profikatyce próchnicy.


13.15 - 14.00  I  SALA LWÓW B  I  Próchnica wczesnego dzieciństwa - jak ją zatrzymać

Colgate-Palmolive, prowadzący: dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka


​o prowadzącym >>>

dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka

Absolwentka Oddziału Stomatologii AM w Warszawie, specjalista stomatologii ogólnej i stomatologii dziecięcej. Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2014 roku konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii dziecięcej w województwie mazowieckim. Aktywna uczestniczka konferencji branżowych i zjazdów naukowych. Autorka licznych publikacji, rozdziałów w książkach i podręcznikach z zakresu stomatologii dziecięcej ze szczególnym uwzględnieniem fluorkowej profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży. Członek zarządu – sekretarz PTSD (Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej), członek IAPD (International Association of Paedodontic Dentistry), PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne).  

Próchnica zębów mlecznych jest powszechnym problemem na całym świecie, a Polska należy do krajów o jej wysokiej zapadalności i intensywności. Badania epidemiologiczne potwierdzają, że choroba próchnicowa pojawia się już u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Tylko 15% dzieci 5-letnich ma leczoną próchnicę zębów. Wykład odpowie na pytania, jak zapobiegać chorobie próchnicowej poprzez ograniczenie wpływu bakterii kariogennych na tkanki zębów, wspomaganie remineralizacji i zahamowanie postępu procesu próchnicowego.

Skuteczne zapobieganie rozwojowi procesu próchnicowego jest uzależnione od zastosowania odpowiednich działań profilaktycznych i czasu ich wdrożenia, a przede wszystkim świadomości prozdrowotnej rodziców/opiekunów dziecka. Głównymi założeniami działań profilaktycznych są więc: minimalizacja możliwości kolonizacji jamy ustnej dziecka bakteriami kariogennymi, zmniejszenie podatności tkanek zębów na działanie kwasów oraz wspomaganie procesów naprawczych szkliwa, czyli remineralizacji.

Zahamowanie progresji procesu próchnicowego i stabilizacja próchnicy są możliwe dzięki wybranym metodom terapeutycznym, jak np. remineralizacja, infiltracja, techniki etapowego usuwania próchnicy i tymczasowego wypełnienia terapeutycznego, które zostaną Państwu szczegółowo przedstawione podczas wykładu.
Zapraszamy!

Dla wszystkich uczestników firma Colgate przygotowała próbki past elmex® ANTI CARIES PROFESSIONAL 19 ml.

wymagana rejestracja >>>
!!!UWAGA > Limit miejsc na wykład dr Turskiej-Szybkiej został osiągniety! Aktualnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową - wpisanie się na nią NIE GWARANTUJE udziału w wykładzie, o dostępności miejsc będziemy informować na bieżąco.

Proszę zapisywać się pod linkiem: https://www.surveymonkey.com/r/Turska_rezerwowa


Kontakt:
Julia Kawa 667-000-161
Malwina Brodzikowska 667-000-165
Roksana Dylewska 667-000-166
Łucja Szkutak 667-000-165

14.15 - 15.00  I  SALA LWÓW B  I  Pierwsza pomoc przy urazach zębów 

Colgate-Palmolive, prowadzacy: lek. dent. Piotr Sobiech


​​o prowadzącym >>>

lek. dent. Piotr Sobiech


​Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia ukończył w 2000r. Od tego czasu wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM. W 2007 uzyskał specjalizację w zakresie Stomatologii Dziecięcej. Autor i współautor publikacji naukowych, współautor rozdziałów w podręczniku dla studentów i lekarzy dentystów. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Uczestnik licznych konferencji naukowych, autor wykładów z zakresu traumatologii stomatologicznej, leczenia zachowawczego i endodontycznego pacjentów w wieku rozwojowym.
Urazy zębów są częstą przyczyną zgłaszania się młodych pacjentów do gabinetów stomatologicznych.  Czas od urazu i jakość udzielenia pierwszej pomocy determinuje sukces terapeutyczny. Wiedza i postępowanie zgodnie z wytycznymi zapewnia nam bezpieczeństwo i  zmniejsza ryzyko roszczeń pacjentów. Pierwsza pomoc w urazach nie wymaga skomplikowanego oprzyrządowania i każdy z nas może jej udzielić. Wykład przybliży jak należy ją wykonać, na co zwrócić uwagę, kiedy podjąć interwencję?Ten wykład w prosty i praktyczny sposób przybliży dylematy, z którymi spotykamy się podczas leczenia urazów zębów u naszych pacjentów.

W wykładzie zostanie przedstawiona etiologia, epidemiologia oraz klasyfikacja i diagnostyka pourazowych uszkodzeń zębów stałych. Omówione zostanie badanie oraz pierwsza pomoc, a także szczegółowe postępowanie, zarówno w przypadku zwichnięcia, jak i złamania zęba.

​Krok po kroku zostaną przedstawione procedury pozabiegowe, z rozróżnieniem poszczególnych przypadków oraz możliwe rozwiązania w przypadku wystąpienia powikłań pourazowych.


Dla wszystkich uczestników firma Colgate przygotowała próbki past elmex® ANTI CARIES PROFESSIONAL 19 ml.

wymagana rejestracja >>>
!!!UWAGA > Limit miejsc na wykład dr Sobiecha został osiągniety! Aktualnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową - wpisanie się na nią NIE GWARANTUJE udziału w wykładzie, o dostępności miejsc będziemy informować na bieżąco.


Proszę zapisywać się pod linkiem: https://www.surveymonkey.com/r/Sobiech_rezerwowa

Kontakt:
Julia Kawa 667-000-161
Malwina Brodzikowska 667-000-165
Roksana Dylewska 667-000-166
Łucja Szkutak 667-000-165

15.15 - 17.00  I  SALA LWÓW B  I  Współczesne kompendium fazy higienizacyjnej

Pierre Fabre Medicament, prowadzący: lek. dent. Natalia Stefanik

o prowadzącym >>>


lek. dent. Natalia Stefanik


Ukończyła studia na Oddziale Lekarsko-Dentystycznym Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu w 2015 roku. Od 2016 roku związała swoje życie zawodowe z Zakładem Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej w Zabrzu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu periodontologii, zarówno ze studentami polsko-, jak i anglojęzycznymi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi temat naukowy związany z chirurgicznym leczeniem defektów śluzówkowo-dziąsłowych, który zostanie  zakończony obroną pracy na stopień doktora nauk medycznych. Jest współautorem licznych publikacji na temat zagadnień związanych z periodontologią oraz laseroterapią. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej.
Leczenie pacjentów periodontologicznych jest wyjątkowo problematycznym zagadnieniem, z jakim lekarze praktycy, jak i higienistki stomatologiczne spotykają się podczas swojej codziennej działalności. Zapalenie przyzębia rozwija się w wyniku interakcji pomiędzy oddziałującymi na tkanki przyzębia patogenami, a mechanizmami obronnymi gospodarza. Odpowiedź immunologiczna jest modyfikowana czynnikami ryzyka, między innymi niedostateczną higieną jamy ustnej. Większość pacjentów z zapaleniem dziąseł i przewlekłym zapaleniem przyzębia właściwie odpowiada na klasyczną mechaniczną terapię w postaci usunięcia kamienia nad- i poddziąsłowego wraz z wygładzeniem powierzchni korzeni zębów (z ang. scaling and root planing, SRT). W dobie rozwoju nowoczesnych technologii, złoty standard, jakim jest SRT został wzbogacony o dodatkowe formy terapii pozwalające na otrzymanie jeszcze bardziej zadowalających efektów terapeutycznych.


więcej >>>
 • Istota wizyty higienizacyjnej w leczeniu chorób przyzębia.
 • Nowoczesne metody zarządzania płytką bakteryjną i nie tylko, czyli rozbudowana faza higienizacyjna.
 • Wspomagający wpływ laseroterapii w codziennej praktyce periodontologicznej.
Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi.


SALA LWÓW C

10.15 - 12.00  I  SALA LWÓW C  I  Protezy całkowite – zapomniana sztuka, teoria a praktyka. Dla lekarzy i techników dentystycznych 

APOLdent, prowadzący: lek. stom. Krzysztof Polanowski

o prowadzącym >>>
lek. stom. Krzysztof Polanowski

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej z 1995 roku. Pracownik Szpitala Klinicznego w Bródnie, a od 2004 właściciel praktyki stomatologicznej STOMAPOL w Warszawie. Uczestnik wielu kursów i warsztatów z dziedziny endoodncji, periodontologii, protetyki, artykulacji i estetyki. Pionier zastosowania i wprowadzenia na rynek Polski i krajów Europy Środkowej technologii termoplastycznych wykorzystywanych w stomatologii i protetyce. Autor książki pt. „Protezy Całkowite”, która zdobyła Złoty Medal Jakości Krakdent. Autor ponad 60 publikacji w czasopismach medycznych. Przeprowadził ponad 80 wykładów w różnych ośrodkach w kraju i za granicą. Od 2009 roku członek Rady Naukowej Dentaltown (Editorial Members Boards), jedyny z Europy Środkowo-wschodniej. Bliska współpraca z lekarzami z USA, Kanady i Australii w tym Dr J. Kancą dotycząca adhezji i materiałów kompozytowych. Prywatnie miłośnik przyrody, zapalony podróżnik.


- Klasyfikacja pacjenta i protokoły postępowania minimalizujące ryzyko porażki klinicznej
- Przygotowanie przed protetyczne
- Wyciski anatomiczne, techniki wykonania, wskazówki praktyczne. Odlew gipsowy
- Łyżki indywidualne oraz metody wykonywania wycisków indywidualnych
- Ustalenia wysokości zwarcia. Metody stosowane w praktyce. Łuk twarzowy, wzorniki woskowe. Wykorzystanie procedur przejściowych
- Ustawka: zęby sztuczne, okluzja anatomiczna i nie anatomiczna. Czym kierujemy się, aby dobrać prawidłowy typ okluzji w danym przypadku
- Oddanie protez. Techniki korekcyjne
- Podścielenia protez. Materiały podścielające - rodzaje, dobór, wady, zalety
- Protezy całkowite hybrydowe, termoplastyczne
- Implanty jako element retencyjny protezy całkowitej
- Protezy całkowite a technologia cyfrowa.

wymagana rejestracja >>>
Koszt wykładu: 180 zł (cena nie zawiera biletu wstępu na targi).
Zgłoszenia: 22 747 09 18, kursy@apoldent.pl

12.15 - 14.00  I  SALA LWÓW C  I  CLEAR YOUR MIND PLUS: Nowe wytyczne dotyczące procedur zapobiegania zakażeniom krzyżowym  - nowe                                                              procedury w gabinecie stomatologicznym 

Promedus, prowadzący: dr n. med. Maciej Mikołajczyk

dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2004 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnico twórczymi. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych, oraz laseroterapii w Stomatologii. Jest członkiem międzynarodowego towarzystwa laseroterapii stomatologicznej SOLA (Society od Oral Laser Applications), oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

CEL:  Proces sterylizacji jest jednym z najważniejszych postępowania w klinikach stomatologicznych. Wiedza na temat obowiązków, kosztów produkcji, czasu realizacji całego cyklu, pozwala na właściwe zarządzanie gabinetem stomatologicznym. Istnieje doskonała równowaga pomiędzy rozwiązaniami technicznymi, a zasobami ludzkimi, która pozwala na osiągnięcie doskonałych wyników. Optymalizacja zasobów, zapewnienie bezpieczeństwa i wysoka jakość powodują zwiększenie satysfakcji lekarzy i pacjentów. Wiedza, jak przekazać te wartości pacjentom jest umiejętnością, której nie można pominąć. Równolegle wielkie znaczenie to aspekty prawne procesu i możliwość wykazania w każdym czasie dokładność swoich wewnętrznych procedur. W związku z tym, iż proces komputeryzacji kliniki jest nie do powstrzymania, istnieje potrzeba zrozumienia znaczenie identyfikacji jako wymogu prawnego; wartości prawnej dokumentów (foldery, zgody,) oraz komunikacji z pacjentem. Seminarium ma na celu przedstawienie kluczowych informacji o procesie sterylizacji, oceny zarządzania kosztów i czasu, w celu zapewnienia pacjentowi najlepszą obsługę.

więcej >>>
PROGRAM:
- Nowe wytyczne – zmiany w procedurach sterylizacji w gabinecie
- Cyfrowy obieg dokumentacji sterylizacji w gabinecie stomatologicznym
- Procedury sterylizacji i czyszczenia narzędzi w świetle nowych przepisów
- Walidacja sprzętu stomatologicznego – co nas czeka w najbliższej przyszłości
- Śledzenie obiegu instrumentów w praktyce stomatologicznej
- Rola digitalizacji dokumentacji w gabinecie stomatologicznym
- Procedury i dokumentacja zapobiegania zakażeniom krzyżowym
- Ciąg sterylizacji i najnowsze rozwiązania w zakresie sterylizacji instrumentów stomatologicznych
- Termodezynfekcja – maszynowe mycie i dezynfekcja termiczna narzędzi, zwiększenie bezpieczeństwa i usprawnienie pracy w gabinecie
- Nowe możliwość oprogramowania do przyjmowania pacjentów w zakresie współpracy z autoklawem w gabinecie.
wymagane zapisy >>>
Cena: 100 zł (cena nie zawiera biletu wstępu na targi)
Zapisy: Ewa Estkowska e.estkowska@promedus.pl, tel.: 515-200-118

14.15 - 16.00  I  SALA LWÓW C  I  Minimalnie inwazyjne postępowanie w wybielaniu zębów i w leczeniu endodontycznym

Meditrans, prowadzący: lek. dent. Michał Kowalik


o prowadzącym >>>

lek. dent. Michał Kowalik

Certyfikowany wykładowca, specjalizuje się w stomatologii estetycznej (wybielanie) oraz endodoncji.


 • Wybielanie nakładkowe.
 • Wykorzystanie kompozytów w trakcie i po leczeniu endodontycznym.
 • Minimalnie inwazyjna endoprotetyka adhezyjna.

wymagana rejestracja >>>
Zapisy: dział szkoleń MEDITRANS, e-mail: szkolenia@meditrans.pl, tel. 784 956 720, 504 288 647
Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi.

SALA WARSZTATOWA S2
10.15 - 17.00  I  SALA S2  I  Nowoczesna endodoncja – warsztat. Jak opracujesz tak wypełnisz

Poldent, prowadzący: lek. dent. Sławomir Gabryś 

o prowadzącym >>>>

lek. dent. Sławomir Gabryś

Studia stomatologiczne ukończył w 2004 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od dwunastu lat zajmuje się wyłącznie leczeniem kanałowym z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. Od 2011 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE. Od siedmiu lat jest Opinion Leaderem firmy Poldent, z którą prowadzi autorski program szkoleń podyplomowych z endodoncji Endo Akademia. Autor i współautor licznych publikacji o tematyce endodontycznej m.in. w „Endodoncja w Praktyce”, „Poradnik Stomatologiczny”, „Magazyn Stomatologiczny”, „Medical Tribune”. W 2019 roku został członkiem Dental Masters Group. Endodoncja to jego pasja nie zawód.
Warsztat z opracowania maszynowego kanałów i wypełniania gutaperką na ciepło pod mikroskopem. Dedykowany w szczególności dla osób chcących rozpocząć przygodę z pracą w powiększeniu.  Uczestnicy zapoznają się ze sposobem ustawienia mikroskopu do parametrów własnego wzroku aby długa praca nie kończyła się bólem głowy oraz poznają ćwiczenia przyzwyczajające do pracy w odwrotnym obrazie. Możliwość poznania i przećwiczenia kilku sekwencji pracy narzędziami maszynowymi na usuniętych zębach ułatwi bezpieczne wdrożenie tej procedury we własnej praktyce.  Idealne dopasowanie ćwieka gutaperkowego do kanału oraz wypełnienie przestrzeni endodontycznej techniką ciągłej fali pod kontrolą mikroskopu pozwoli na uzyskiwanie powtarzalnych wyników w każdej sytuacji klinicznej. 


więcej >>>
Wykład 2h:
- mikroskop stomatologiczny – czy tylko do trudnych przypadków?
- świadome kształtowanie kanałów
- flaring, glide-path, zasada IRI – zagadnienia ułatwiające pracę
- poznaj zalety narzędzi wykonanych w HT technology
- ruch rotacyjny czy recyprokalny?
- skuteczna i bezpieczna sekwencja pracy
- zasady skutecznej obturacji.
 
Praktyka 4h:
- jak ustawić mikroskop aby można było długo pracować bez bólu głowy
- opracowanie kanału w usuniętym zębie techniką „step-down”
- jak dobrać ćwiek do kanału: tug-back i kalibracja ćwieka
- trójwymiarowa obturacja - zastosowanie techniki ciągłej fali.

Każdy uczestnik opracuje maszynowo i wypełni kanał gutaperką na ciepło pod mikroskopem. Prosimy o przyniesienie zębów z otwartą komorą.


Punkty edukacyjne: 6 pkt.

wymagane zapisy >>>
!!!BRAK WOLNYCH MIEJSC

Koszt
: 1400zł (cena nie zawiera biletu wstępu na targi).
Ilość miejsc: 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Zgłoszenia: dział szkoleń Poldent, tel: 605 886 565 , 22 351 76 68 , e-mail: szkolenia@poldent.pl
Nr konta do wpłaty: Poldent, ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa, 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844
(tytułem: warsztat Krakdent, imię+nazwisko uczestnika).
• Wpłata za warsztat najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
• Wpłata w odpowiednim terminie jest potwierdzeniem uczestnictwa i pewnością miejsca na warsztacie.


SALA WARSZTATOWA S4

10.15 - 11.45  I  SALA S4  I  Kompleksowe wykorzystanie CBCT w zapobieganiu i rozwiązywaniu powikłań podczas leczenia endodontycznego

Optident, prowadzący: lek. dent. Bartłomiej Karaś

​o prowadzącym >>>

lek. dent. Bartłomiej Karaś


Ukończył Wydział Lekarsko - Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. Obecnie jedyny w Polsce Silver Member Style Italiano Endodontics. W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE. Jest uczestnikiem wielu konferencji i kursów praktycznych krajowych i ogólnoeuropejskich oraz autorem publikacji z zakresu endodoncji w czasopismach stomatologicznych. Od 2013 roku współpracuje z firmami Esdent i Poldent szkoląc lekarzy dentystów, a od 2016 wspólnie z firmą Optident szkoli z zakresu wykorzystania tomografii komputerowej w praktyce stomatologicznej. W latach 2014-2018 był konsultantem firmy KerrEndodontics (SybronEndo). Jest współzałożycielem Dental Masters Group. W czasie wolnym pasjonuję się fotografią i muzyką.


Opis wykładu:
• Do czego możesz wykorzystać 3D w endodoncji?
• Jakie są możliwości i ograniczenia – co można, a czego nie można zobaczyć?
• Jak planować leczenie endodontyczne.
• Ocena obecności, zakresu i gojenia się zmian okołowierzchołkowych
• Analiza przypadków klinicznych.
 


więcej >>>
Codziennie w wielu gabinetach stomatologicznych wykonuje się procedury endodontyczne. Powtórne leczenie kanałowe często stanowi duże wyzwanie i związane jest z koniecznością rozwiązywania różnych komplikacji. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane przypadki, w których tomografia komputerowa pozwoliła na precyzyjną diagnostykę i zaplanowanie leczenia w przypadkach z powikłaniami takimi, jak złamane narzędzia, resorpcje, perforacje komory oraz korzeni, czy odzębowe zapalenia zatok. Będą pokazane rozwiązania, które umożliwią uniknięcie wcześniej opisanych problemów.
wymagane zapisy >>>>
Koszt udziału: 150 zł (cena nie zawiera biletu wstępu na targi).
Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Joanna Kulikowska, tel. 71 308 41 44, kom.: 605 036 301,
email: jkulikowska@optident.pl

12.15 - 13.00  I  SALA S4  I  Zastosowanie laserów diodowych do tkanek miękkich na przykładzie lasera Gemini 810+980 firmy Ultradent

Dornwell, prowadzący: lek. dent. Zbigniew Adamczyk
 
​o prowadzących >>>
lek. dent. Zbigniew Adamczyk

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wyróżniony przez Rektora UMP za działalność naukową i społeczną, współautor kilku prac naukowych. Od 2014 r. lekarz dentysta w Poznańskim Centrum Implantologii „Askodent”. Pasjonat endodoncji mikroskopowej i minimalnie inwazyjnej protetyki. W swojej pracy szczególny nacisk kładzie na profilaktykę zdrowia jamy ustnej, estetykę i trwałość swoich prac. Trener i edukator w szwajcarsko-polskim projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy". Uczestnik licznych szkoleń krajowych i zagranicznych. Konsultant firmy Dornwell z Warszawy oraz trener firmy Ultradent Products Inc., USA.
- Zasada działania laserów diodowych
- Korzyści dla pacjentów i lekarzy
- Wpływ laserów na ludzkie tkanki
- Możliwości zastosowania laserów
- Omówienie przypadków klinicznych m.in. gingiwektomia, odsłanianie zębów, frenektomia, usuwanie zmian błony śluzowej, dezynfekcja kieszonek, biostymulacja, odsłanianie implantów.

wymagane zapisy >>>>
Wstęp bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia i kontakt: Karolina Wadas, tel. 22 834 66 30, kom. 502 701 096, e-mail: info@dornwell.pl

13.15 - 15.00  I  SALA S4  I  Obrazowanie RTG bez tajemnic – kluczowe parametry, zlecanie i wykonywanie ba­dań, analiza skanów (warsztat)

KaVo Kerr, prowadzący: lek. dent. Mateusz Szkliniarz, konsultant ds. aplikacji w radiologii

​o prowadzącym >>>
lek. dent. Mateusz Szkliniarz

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył studia na wydziale lekarskim, oddziale lekarsko-dentystycznym. Tytuł lekarza dentysty uzyskał w 2007 r. Swoje umiejętności zawodowe podnosi na licznych kursach i szkoleniach. Jego pasje zawodowe to szeroko pojęta stomatologia mikroskopowa oraz nowoczesna diagnostyka obrazowa. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń z zakresu radiologii stomatologicznej dla lekarzy stomatologów oraz techników radiologii. Autor artykułów o tematyce radiologicznej w czasopismach branżowych takich jak: Digital, Medical Tribune, Nowy Gabinet Stomatologiczny oraz dla portalu Infodent24. Prelegent wykładów oraz prowadzący podczas warsztatów radiologicznych w szczególności o tematyce CBCT i jej wykorzystaniu w stomatologii podczas konferencji takich jak: Nowe Horyzonty Radiologii Stomatologicznej, PASE, BSSO, VIII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej, DaysFORdentists,  a także warsztatów organizowanych przez firmę KaVo Polska.

Tematyka warsztatów:
 • Wielkość pola obrazowania oraz rozdzielczość skanu
 • Przeznaczenie oraz możliwości diagnostyczne skanów CBCT o różnych parametrach
 • Jak prawidłowo opisać zlecenie wykonania skanu CBCT
 • Podstawy analizy skanów CBCT – różne typy patologii w obrębie układu stomatognatycznego na wybranych przypadkach.
Warsztaty odbywają się z wykorzystaniem komputerów wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne.

​Każdy uczestnik otrzyma 2 strzykawki kompozytu Harmonize i opakowanie chusteczek CaviWipes.wymagana rejestracja >>>
Ilość uczestników: 14 osób
Cena: 100 zł (zawiera bilet wstępu na targi). Decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty.
Zapisy i informacja: Joanna Groszyńska, tel. 22 395 54 60 lub 600 335 024, biuro@kavokerr.com

15.15 - 17.00  I  SALA S4  I  Kompozytowe wkłady koronowe (inlay-onlay) - łatwe rozwiązanie trudnych sytuacji klinicznych

KaVo Kerr, prowadzący: dr n. med. Maciej Mikołajczyk

​o prowadzącym >>>
dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących leczenia minimalnie inwazyjnego w protetyce stomatologicznej oraz traumatologii. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych przy pracy w powiększeniu, oraz laseroterapii w stomatologii. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi.·         Przygotowanie tkanek zęba pod wkład lub nakład koronowy.
·         Idealny wycisk – czy to możliwe?
·         Procedury cementowania dla odbudów inlay/onlay.
·         Pokaz zasad preparacji pod inlay/overlay
·         Pokaz pobrania wycisku
·         Wykonanie wkładu/nakładu przez każdego z uczestników z materiału Harmonize.
·         Cementowanie gotowego wkładu/nakładu na filarze.

​Każdy uczestnik otrzyma 2 strzykawki kompozytu Harmonize i opakowanie chusteczek CaviWipes.wymagana rejestracja >>>
Ilość uczestników: 14 osób
Cena: 100 zł (zawiera bilet wstępu na targi). Decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty.
Zapisy i informacja: Joanna Groszyńska, tel. 22 395 54 60 lub 600 335 024, biuro@kavokerr.comSALA WARSZTATOWA S7


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus justo ut quam ultricies, ut dignissim diam sagittis.Nunc blandit, leo nec commodo fermentum, erat eros lobortis arcu,at tempus mi lectus sed urna. Sed sollicitudin hendrerit tortor,quis mattis leo vestibulum eu. Vivamus in malesuada mauris.Pellentesque imperdiet dui feugiat sapien gravida pulvinar.Fusce nec tempor tortor.

10:15-12:00  |  SALA S7  |  Aplikacja Bleeding on Brushing czyli #BOBapp jako nowe narzędzie do komunikacji z pacjentem w leczeniu zapalenia                                                    dziąseł

CURADEN POLSKA, prowadzący: mgr Jagoda Weihönig

o prowadzącym >>>>


mgr Jagoda Weihönig


Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna. Absolwentka kierunku Biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Od 2016 międzynarodowy, certyfikowany trener higieny jamy ustnej iTOP (individually Trained Oral Prophylaxis – Praga, Czechy, 2016), z zakresu indywidualnego doboru techniki i przyborów higienicznych podtrzymujących efekty zabiegów higienizacyjnych i profilaktycznych. Pierwszy i jedyny w Polsce wykładowca koncepcji iTOP (individually Trained Oral Prophylaxis – Praga, Czechy, 2018). Prelegentka na kongresach dla Lekarzy Dentystystów – Polskie Towarzystwo Stomtologiczne (Koszalin 2017, Polańczyk 2017, Polańczyk 2018, Kraków 2019). Prowadzi wykłady z zakresu profilaktyki dla lekarzy dentystów, studentów stomatologii, higienistek oraz asystentek stomatologicznych. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz profesjonalną higienizacją, wybielaniem zębów, a w szczególności opieką profilaktyczną nad pacjentami periodontologicznymi. Prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki prozdrowotnej oraz kształcenia nawyków higienicznych dla kobiet w ciąży, młodych rodziców i dzieci. Współpracuje ze szkołami rodzenia oraz centrami edukacyjnymi dla rodziców. W 2016 roku wystąpiła na ogólnopolskim kongresie „Świadoma Mama" jako prelegentka w zakresie prozdrowotnej profilaktyki jamy ustnej u dzieci i dorosłych.
Część teoretyczna: Czym jest aplikacja BOBapp i dlaczego warto ją używać w codziennej stomatologii?

Część praktyczna: Jak korzystać z aplikacji krok po kroku; każdy z uczestników zaloguje się w aplikacji i wykona badanie?


Aplikacja Bleeding On Brushing- jest prostym i skutecznym narzędziem do zarządzania zdrowiem jamy ustnej Twoich pacjentów.
Pozwala na wdrożenie udoskonalonych procedur higieny, monitorowanie wyników oraz skuteczne motywowanie.


więcej >>>
Opiera się na wykorzystaniu prostego wskaźnika krwawienia podczas stosowania szczoteczki międzyzębowej. Integralny element systemu stanowi wizualna mapa która pokazuje, jakiego koloru szczoteczki pacjent ma użyć do jakiej przestrzeni. Jest to doskonałe wsparcie dla Twoich pacjentów, zrozumiałe i w pełni akceptowalne.

​​Stanowi również podstawę do efektywnej komunikacji z pacjentami. Pomaga w motywowaniu ich poprzez określenie punktu wyjścia oraz kontrolowanie i mierzenie postępów dzięki skategoryzowanej punktacji.

wymagana rejestracja >>>


12.15-13.00  I  SALA S7  I  Najczęściej występujące choroby narządu ruchu u stomatologa

MEDI KOLL, prowadzący: Dr Sulaiman Kraiz, specjalista w ortopedii i traumatologii oraz rehabilitacji medycznej

o prowadzącym >>>

Dr Sulaiman Kraiz

W 1996 uzyskał dyplom ukończenia studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2000 r. zdobył tytuł Specjalisty w Ortopedii i Traumatologii I stopnia w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2003 r. zdobył tytuł Specjalisty w Ortopedii i Traumatologii II stopnia w Klinice Ortopedii Dziecięcej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2015 r. zdobył tytuł Specjalisty w Rehabilitacji Medycznej w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ma ukończone dziesiątki kursów w kraju i za granicą w zakresie ortopedii i rehabilitacji, w tym związanych z leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa i jego chirurgią. Od 1998 r. jako współwłaściciel znanej firmy Medi Koll na rynku stomatologicznym pozostaje w stałym kontakcie ze stomatologami, również w swojej praktyce ortopedycznej jako pacjentami. Rozwijał swoją wiedzę na temat zapotrzebowania tej grupy zawodowej w pomocniczy sprzęt do ergonomicznej pracy.
 


Kurs zawiera wykład, dyskusje oraz udzielenie porad dotyczących najczęstszych chorób narządu ruchu u stomatologów.

W czasie wykładu będą poruszane takie zagadnienia, jak:


 • Najczęściej występujące choroby narządu ruchu u stomatologa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zespoły bólowe kręgosłupa.
 • Pojęcie ergonomii pracy w praktyce stomatologa.
 • Stać czy siedzieć podczas pracy stomatologa?
 • Jak dobierać sprzęt stomatologiczny w zależności od indywidualnych potrzeb oraz stanu zdrowia?
 • Znaczenie wprowadzenia zmian nawyków ruchowych w zawodzie stomatologa na profilaktykę i leczenie chorób narządu ruchu.
W czasie dyskusji i porad będą poruszane poszczególne jednostki chorobowe narządu ruchu, które interesują obecnych stomatologów.  

wymagana rejestracja >>>
Wstęp jest bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi.
Rejestracja obowiązkowa: tel: 618-478-810 lub 515-105-888 lub mailowo pisząc na adres: medikoll@medikoll.com.pl