Piątek, 12 kwietnia 2019

BIOMIN DENTISHOP.PL  |  D107 - hala Dunaj

PIĄTEK - godziny poniżej | Remineralizacja i leczenie nadwrażliwości – najnowsze osiągnięcia brytyjskich naukowców

Godziny rozpoczęcia wykładu : 10.45 , 11.30 , 12.15 , 13.00 , 13.45 , 15.00 , 15.45 , 16.30

PROWADZĄCY:
Richard Whatley , CEO BioMin Technologies Limited

Zapraszamy na wykład o metodach i sposobach leczenia nadwrażliwości zębów i skutecznej remineralizacji. Przedstawimy wyniki badań naukowych odnośnie sposobów działania różnych preparatów na otwarte kanaliki zębinowe w zębach z nadwrażliwością. Zaprezentujemy   najskuteczniejszy spośród dostępnych na rynku preparat do leczenia nadwrażliwości i remineralizacji zębów BioMin F, jedyny preparat na świecie , którego maleńkie cząsteczki  potrafią wnikać do otwartych kanalików zębinowych i formować w ich wnętrzu fluoroapatyty. Opracowany przez zespół brytyjskich naukowców z Imperial College oraz  Queen Mary University w Londynie pod kierownictwem prof. Roberta Hilla , jednego z twórców materiałów glassjonomerowych, stosowanych obecnie przez dentystów na całym świecie .Przedstawimy możliwości zastosowania preparatu zarówno samodzielnie przez pacjenta oraz w gabinecie przez lekarza , jak również porównania z innymi pastami i preparatami do leczenia nadwrażliwości i do remineralizacji szkliwa.  
Wykład będzie tłumaczony symultanicznie na język polski. Obrazek
Więcej informacji w dziale : Nowości na targach

Wykład jest bezpłatny.


KAVO KERR  |  D67 - hala Dunaj

11.00-12.30 | Diagnostyka radiologiczna KaVo w kontekście planowania leczenia endodontycznego i zachowawczego

PROWADZĄCY: lek. dent. Mateusz Szkliniarz

Podstawowa diagnostyka radiologiczna w gabinecie stomatologicznym opiera się na badaniach rtg wewnątrzustnych (zdjęcia przylegające),
oraz zewnątrzustnych (badania pantomograficzne, cefalometryczne, CBCT). Warsztat ma na celu przedstawić zakres możliwości diagnostycznych badań 2D i CBCT w konkretnych sytuacjach klinicznych. Omawia sposób opracowywania badań w oprogramowaniu,
a także przedstawia sposób interpretacji pozyskanych obrazów. Dotyka także tematu możliwości diagnostyki wewnątrzustnej nie opartej
na badaniach stricte radiologicznych, a bardziej na nowoczesnej technologii transluminescencji.

Warsztaty mają charakter zajęć praktycznych. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji komputery z dedykowanym oprogramowaniem diagnostycznym.
13.00-14.00 | Idealna diagnostyka próchnicy – przygotowanie i badanie pacjenta

PROWADZĄCY: dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Najlepszym sposobem na zbudowanie zaufania pacjenta jest niezawodna diagnostyka stanu jamy ustnej pacjenta i efektowna
prezentacja wyników takiego badania. Diagnostyka próchnicy, w połączeniu z profesjonalnymi zabiegami profilaktycznymi
to podstawa sukcesu każdego leczenia stomatologicznego.15.00-16.30  |  Złamane narzędzia kanałowe - powikłanie, z którym możemy sobie poradzić

PROWADZĄCY: dr n. med. Katarzyna Olczak

Złamane narzędzie w kanale korzeniowym jest jednym z powikłań, którego każdy dentysta chciałby uniknąć w swojej praktyce.
Aby zmniejszyć ryzyko tego niepożądanego zdarzenia, należy przestrzegać kilku zasad już od początku przeprowadzenia zabiegu. Konieczna jest między innymi dokładna znajomość anatomii jam zębowych oraz odpowiednie  ukształtowanie poszerzenia ułatwiającego.  W przypadku stosowania systemów maszynowych należy  stworzyć tzw. „glide path”. Istotnym czynnikiem mającym wpływ
na osiągnięcie sukcesu leczenia i zapobieganie powikłaniom w postaci np.: złamania pilnika,  jest również właściwy dobór instrumentarium.Ważne, aby stosowane narzędzia nie tylko sprawnie i efektywnie ukształtowały kanały korzeniowe, ale też zapewniały
lekarzowi komforti bezpieczeństwo pracy, co z kolei znajduje bezpośrednie przełożenie na zadowolenie pacjentów.INFORMACJE I ZAPISY: biuro@kavokerr.com,  tel. +48 22 395 54 60

Koszt udziału w warsztacie wynosi 50 zł. Wiążącym potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata na konto KaVo Polska.POLDENT  |  W59 - hala Wisła

10.15-11.45 | Techniki szycia i podstawy implantacji - IMMEDIATE

PROWADZĄCY: lek. dent. Mariusz Durynek

Program:
  
 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu  z uwzględnieniem wyników CBCT, badań cytochemicznych wywiadu ogólnomedycznego i poprawnego leczenia ogólnostomatologicznego
 • Niezbędne instrumentarium
 • Szwy i techniki szycia
 • Techniki wytwarzania płata
 • Nauka prawidłowego wszczepiania implantów – ćwiczenia na materiale zwierzęcym
Cena: 250zł
Punkty edukacyjne: 2

Zapisy: Poldent, Paulina Gomułka, tel.:  605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl
Wpłata na konto: Poldent Sp. z o.o., 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844
Tytułem: imię+ nazwisko, warsztat Krakdent, data warsztatu
Wpłata na konto powinna wpłynąć najpóźniej do 7 dni od daty zapisania się .
Wpłata w odpowiednim terminie jest potwierdzeniem uczestnictwa i pewnością miejsca na warsztacie.

LINK DO ZAPISU: https://poldent.pl/szkolenia-poldent/krakdent-2019-warsztat-techniki-szycia-i-podstawy-implantacji-immediate-lek-dent-mariusz-durynek-11-04-2019/12.30-14.00 | Bezpieczna i szybka endodoncja najnowszym systemem pilników E3 Azure

PROWADZĄCY: lek. dent. Tomasz Kiełkowicz

Program:
 
Teoria: 0,5h
 • Standardy dobrego leczenia endodontycznego wg. Europejskiego Stowarzyszenia Endodontycznego
 • Niezbędne wyposażenie konieczne podczas pracy
 • Przedstawienie  nowego stopu NiTi HT Technology zmodyfikowanego termicznie: wytrzymałość oraz bezpieczeństwo pracy
 • System pilników  Endostar E3 Azure
-porównanie z innymi podobnymi systemami dostępnymi na rynku
-przedstawienie zasad pracy systemem krok po kroku
-zasady bezpiecznej pracy w kanałach zakrzywionych lub wąskich
 
Praktyka: 1h  *
 • Praca systemem pilników rotacyjnych Endostar E3 Azure – opracowanie kanałów prostych i zakrzywionych techniką crown-down
 
Zęby po ekstrakcji zapewni organizator.

Cena: 150zł
Punkty edukacyjne: 2

Zapisy: Poldent, Paulina Gomułka, tel:  605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl
Wpłata na konto: Poldent Sp. z o.o., 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844
Tytułem: imię+ nazwisko, warsztat Krakdent, data warsztatu
Wpłata na konto powinna wpłynąć najpóźniej do 7 dni od daty zapisania się .
Wpłata w odpowiednim terminie jest potwierdzeniem uczestnictwa i pewnością miejsca na warsztacie.

LINK DO ZAPISU: https://poldent.pl/szkolenia-poldent/krakdent-2019-warsztat-bezpieczna-i-szybka-endodoncja-najnowszym-systemem-pilnikow-e3-azure-lek-dent-tomasz-kielkowicz-11-04-2019/


14.45-16.15 | Odbudowa po leczeniu kanałowym - z wkładem czy bez?

PROWADZĄCY: dr n. med. Michał Jegier

Program:
 
Teoria: 0,5h
 • charakterystyka zębów leczonych kanałowo
 • wskazania do użycia wkładów koronowo-korzeniowych
 • kryteria wyboru rodzaju odbudowy poendodontycznej zębóww odcinku przednim i bocznym 
 
Praktyka: 1h  *
 • opracowanie kanału pod wkład koronowo-korzeniowy i zacementowanie wkładu z włókien szklanych z odbudową zrębu koronowego
 
Zęby po ekstrakcji na część praktyczną zostaną przygotowane przez prowadzącego.

Cena: 150zł
Punkty edukacyjne: 2

Zapisy: Poldent, Paulina Gomułka, tel:  605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl
Wpłata na konto: Poldent Sp. z o.o., 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844
Tytułem: imię+ nazwisko, warsztat Krakdent, data warsztatu
Wpłata na konto powinna wpłynąć najpóźniej do 7 dni od daty zapisania się .
Wpłata w odpowiednim terminie jest potwierdzeniem uczestnictwa i pewnością miejsca na warsztacie.

LINK DO ZAPISU:
https://poldent.pl/szkolenia-poldent/krakdent-2019-warsztat-odbudowa-po-leczeniu-kanalowym-z-wkladem-czy-bez-dr-n-med-michal-jegier-11-04-2019/
 

16.45-17.45 | Wypełnianie kanałów korzeniowych metodą na ciepło - EQ-V

PROWADZĄCY: lek. dent. Tomasz Kiełkowicz

Program:

Teoria 0,5 h
 • Warunki, które należy spełnić przed przystąpieniem do wypełniania kanałów
 • Nowoczesne urządzenie EQ-V: omówienie budowy i  zasady działania
 • Etapy wypełniania kanałów metodą kondensacji pionowej uplastycznionej gutaperki
Praktyka: 0,5 h
 • Wypełnianie kanałów gutaperką na ciepło przy pomocy najnowszego urządzenia EQ-V

Cena: 100zł
Punkty edukacyjne: 1

Zapisy: Poldent, Paulina Gomułka, tel.:  605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl
Wpłata na konto: Poldent Sp. z o.o., 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844
Tytułem: imię+ nazwisko, warsztat Krakdent, data warsztatu
Wpłata na konto powinna wpłynąć najpóźniej do 7 dni od daty zapisania się .
Wpłata w odpowiednim terminie jest potwierdzeniem uczestnictwa i pewnością miejsca na warsztacie.

LINK DO ZAPISU: https://poldent.pl/szkolenia-poldent/krakdent-2019-warsztat-wypelnianie-kanalow-korzeniowych-metoda-na-cieplo-eq-v-lek-dent-tomasz-kielkowicz-11-04-2019/