Warunki uczestnictwa w programie KRAKDENT-edu 2022
1. Warunkiem udziału w programie Krakdent-edu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia on-line oraz dokonanie wpłaty: on-line poprzez dotpay lub też tradycyjnym przelewem, zgodnie z datą umieszczoną na fakturze proforma (liczy się data wysłania przelewu).

Organizator – odbiorca wpłaty:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. 12 651 90 48, 644 12 03
e-mail: kursy@targi.krakow.pl

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie
Konto: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001

PROSIMY O PODANIE NUMERU PROFORMY LUB NAZWISKA UCZESTNIKA W TYTULE WPŁATY.

2. Cena zawiera: identyfikator Krakdent-edu– upoważnia do udziału w wybranym kursie medycznym, do wstępu na Targi oraz na szkolenia i wykłady firm przez 3 dni (z wyjątkiem szkoleń i wykładów, za które jest pobierane wpisowe przez firmy-orga­nizatorów); materiały szkoleniowe, lunch / lunchpack, przerwę kawową (zgodnie z programem) oraz certyfikat imienny w formacie pdf.

3. Wczesna rejestracja: niższa cena za uczestnictwo w Krakdent-edu obowiązuje pod warunkiem wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty najpóźniej do 13.03.2022 (liczy się data wysłania przelewu). Od 14.03.2022 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo w kursach.


4. DENTAL SPAGHETTI zniżka: Uczestnik uprawniony do zniżki (stażysta, student, technik dentystyczny) jest zobowiązany do przesła­nia w terminie 3 dni od rejestracji następujących dokumentów: student - kopia legitymacji studenckiej; technik dentystyczny - kopia dyplomu; lekarz stażysta – kopia tymczasowego prawa wykonywania zawodu. Dokumenty najlepiej wysyłać emailem po zeskanowaniu na adres: wojton@targi.krakow.pl.


5. Kurs dla asystentek i higienistek stomatologicznych oraz nauczycieli szkół medycznych: Uczestnik uprawniony do zniżki jako student/osoba ucząca się w szkole policealnej jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły, że jest uczniem, w terminie 3 dni od rejestracji. Zniżka dotyczy osób studiujących/uczących się na kierunku asystentka/higienistka stomatologiczna.

6. Kurs i warsztaty dla asystentek i higienistek stomatologicznych – pakiety rabatowe:
- pakiet 1: każdy warsztat kosztuje 120 zł pod warunkiem wykupienia go łącznie z uczestnictwem w kursie całodniowym dla asystentek i higienistek z dnia 9.04.2022. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy kupionego osobno uczestnictwa w kursie i w warsztatach.
- pakiet 2: przy wykupieniu uczestnictwa łącznie w trzech lub czterech warsztatach każdy warsztat kosztuje 120 zł. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy kupionego osobno uczestnictwa w warsztatach.
- pakiet 1 i 2 nie łączą się.
- pakiety rabatowe obowiązują do wyczerpania miejsc.

7. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem zapłaty podanym fakturze proforma. Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rejestracji.

8. Brak wpłaty do 7 dni po wysłaniu formularza zgłoszeniowego oznacza anulację zgłoszenia.


9. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach Krakdent-edu do dnia 13.03.2022 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji od dnia 14.03.2022 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 1.04.2022 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym z przyczyn od niego niezależnych – w przypadku zmian aktualna wersja programu będzie dostępna na stronie www.krakdent.pl i www.dentalspaghetti.pl.

11. Certyfikaty uczestnictwa za udział w programie Krakdent-edu będą wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji, po zakończonych targach. Certyfikaty są imenne.

12. Faktury końcowe: Uczestnik ma możliwość wystawienia faktury końcowej na swoim koncie użytkownika od 07.04.2022 do 15.05.2022.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.