Opłaty i Numer Konta

1. Zgłoszenia: tylko poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

2. Faktura proforma: pojawia się automatycznie na koncie Uczestnika po dokonaniu rejestracji na wybrany kurs medyczny, jeśli wybrana została opcja płatności "Przelew tradycyjny".

3. Płatności i faktury: jest możliwość opłacenia udziału w kursie tzw. szybkim przelewem (dotpay) lub przelewem tradycyjnym. Faktury są wystawiane na koncie Uczestnika, skąd można je pobrać i wydrukować, nie wysyłamy ich pocztą ani emailem.

 

Dane do przelewu tradycyjnego:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie
Numer konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
Prosimy o umieszczenie w tytule wpłaty numeru proformy lub nazwiska Uczestnika.

 

4. Cena zawiera:
- identyfikator KRAKDENT-edu - upoważniający do udziału w wybranym szkoleniu, do wstępu przez 3 dni na Targi KRAKDENT® oraz na szkolenia i wykłady firm (z wyjątkiem szkoleń i wykładów, za które jest pobierane wpisowe przez firmy-organizatorów),
- materiały szkoleniowe,
- lunch / lunchpack,
- certyfikat imienny.
 
5. Wczesna rejestracja: niższa cena za uczestnictwo w KRAKDENT-edu obowiązuje w przypadku wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty do 28.02.2019 (liczy się data wykonania przelewu). Od 1.03.2019 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo.

 

6. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem zapłaty podanym fakturze proforma. Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rejestracji.
Brak wpłaty do 7 dni po wysłaniu formularza zgłoszeniowego oznacza anulację zgłoszenia.

7. Zniżki i rabaty:
Kongres Dental Spaghetti i kursy praktyczne:
- student jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej do 3 dni od dokonania rejestracji on-line,
- asystentki/higienistki stomatologiczne, technicy dentystyczni - są zobligowani do przesłania kopii dyplomu do 3 dni od dokonania rejestracji on-line
- lekarz stażysta - jest zobligowany do przesłania kopii tymczasowego prawa wykonania zawodu do 3 dni od dokonania rejestracji on-line
- pakiety rabatowe: niższa cena kursów praktycznych 1-4 dotyczy lekarzy dentystów i obowiązuje pod warunkiem wykupienia kursu łącznie z uczestnictwem w kongresie. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy kupionego osobno uczestnictwa w kongresie i w kursie praktycznym. Ceny z pakietów rabatowych obowiązują tylko do 28.02.2019.

Kurs medyczny i warsztaty dla higienistek i asystentek stomatologicznych:
- student / osoba ucząca się w szkole policealnej jest zobligowana do przesłania skanu/kserokopii ważnej legitymacji studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły do 3 dni od dokonania rejestracji on-line
- pakiet rabatowy 1: każdy warsztat kosztuje 90 zł pod warunkiem wykupienia go łącznie z uczestnictwem w kursie całodniowym dla asystentek i higienistek z dnia 13.04.2019. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy kupionego osobno uczestnictwa w kursie i w warsztatach
- pakiet rabatowy 2: przy wykupieniu uczestnictwa łącznie w trzech lub czterech warsztatach każdy warsztat kosztuje 90 zł. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy kupionego osobno uczestnictwa w warsztatach

8. Rezygnacja i zwrot wpłaty: w przypadku rezygnacji z udziału do dnia 20.02.2019 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji z udziału od dnia 21.02.2019 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 4.04.2019 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

 

9. Faktury końcowe: opcja „Generuj fakturę VAT” będzie aktywna w dniach 11.04-15.05.19, dzięki czemu każdy Uczestnik posiadający fakturę zaliczkową będzie mógł wystawić fakturę końcową na swoim koncie użytkownika.