SonicFill™3 łączy najlepsze cechy płynnego i plastycznego materiału kompozytowego.
To jedyny materiał kompozytowy typu bulk- fill z aktywacją dźwiękową zachowujący się jak materiał płynny pod względem łatwości adaptacji i szybkiego nakładania oraz jak materiał plastyczny pod względem możliwości kształtowania i modelowania wypełnienia.
 
Pewne wykonanie
 
Szybka reakcja na energię fal dźwiękowych emitowanych przez końcówkę KaVo zmniejsza lepkość nanohybrydowego kompozytu SonicFill™3 aż o 84%. Pozwala to uzyskać doskonałą adaptację, skutkującą niezawodnym i przewidywalnym wypełnieniem ubytku.
 
Krótszy zabieg
 
Materiał kompozytowy SonicFill 3 pozwala przekształcić żmudne, monotonne czynności wypełniania ubytków zębów bocznych w łatwą i szybką jednoetapową procedurę Single-Fill, umożliwiającą wypełnianie ubytków o głębokości do 5 mm jedną porcją pojedynczego materiału, bez konieczności stosowania podkładu ani warstwy zewnętrznej z innego kompozytu. Ergonomiczne kapsułki umożliwiają łatwy dostęp do ubytku.
 
Trwałość i wytrzymałość
 
Większa zawartość wypełniacza (81% masy). Niższy skurcz polimeryzacyjny zapewnia doskonałą integrację brzeżną oraz pozwala zminimalizować puste przestrzenie w materiale kompozytowym. Dodajmy do tego znakomite właściwości mechaniczne, takie jak doskonała wytrzymałość na ścieranie i wysoka wytrzymałość na zginanie gwarantujące trwałość wypełnienia mimo upływu czasu.