NexxZr® T Multi to dentystyczny wielowarstwowy tlenek cyrkonu (3Y-TZP przyszyjkowo, 5Y-TZP siecznie) najnowszej generacji.

​Różnicę stanowi połączenie bardzo wysokiej wytrzymałości na zginanie (1170 MPa przy szyjce, 630 MPa w obszarze siecznym) z płynnym gradientem koloru i przezierności. Ta kombinacja zapewnia optymalne warunki do wykonywania monolitycznych lub anatomicznie zredukowanych uzupełnień pojedynczych zębów i mostów. Specjalnie opracowana koncepcja multi zmienia właściwości mechaniczne i optyczno-świetlne materiału płynnie przechodząc od części przyszyjkowej do siecznej. Wysokiej jakości proces produkcyjny zapewnia spiekanie bez naprężeń i wysoką dokładność dopasowania nawet w przypadku uzupełnień o dużej rozpiętości.
  • Korony, mosty do 3 punktów i mosty wielopunktowe
  • Przetwarzanie: infiltracja, barwienie, cut back
  • Kolory: 16 kolorów Vita + 4 bleach
  • 630 – 1170 Mpa