Informacje organizacyjne dla wystawców

W związku ze zbliżającymi się Targami KRAKDENT® uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami organizacyjnymi oraz o przekazanie ekipie jadącej na targi.


LOKALIZACJA TARGÓW:


Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków

31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9 (przecznica od ul. Centralnej)

GPS: N50° 3' 36" E20° 0' 26"


BUDOWA STOISK:

Bezpłatne dni montażowe: 8-9.04.2019 (poniedziałek-wtorek), w godz. 8.00-20.00.
Hale wystawiennicze są udostępnione przed powyższymi dniami montażowymi począwszy od 06.04.2019 (sobota) w godz. 8.00-18.00. Koszt wcześniejszego montażu wynosi: 500 zł/dzień + VAT. Opłata ta musi zostać uregulowana przed przyjazdem ekipy montażowej do EXPO Kraków. Potwierdzenie przelewu należy przedstawić na miejscu albo przysłać mailem na adres: simon@targi.krakow.pl.

Po przybyciu na miejsce należy się skontaktować z Kierownikiem Hali EXPO Kraków - p. Mariusz Czech, tel. 501-691231. Montaż jest możliwy tylko po odebraniu identyfikatorów montażowych. W halach targowych nie może przebywać nikt bez identyfikatora targowego.
Zwracamy uwagę, iż prace montażowe związane z budową stoisk muszą być zakończone najpóźniej do 09.04.2019 (wtorek) do godz. 20.00, dlatego prosimy odpowiednio zaplanować przyjazd oraz prace przygotowawcze stoiska. Proszę pamiętać o numerze stoiska - musi być w widocznym miejscu!


DZIEŃ MONTAŻOWY DLA WYSTAWCÓW:

Dzień montażowy: 10.04.2019 (środa), w godz. 8.00-20.00
Wszelkie prace montażowe muszą być bezwzględnie zakończone w dniu 10.04.2019 (środa) do godz. 20.00. Od godz. 20.00 pełną kontrolę nad obiektem wystawienniczym przejmuje agencja ochrony. W sytuacjach uzasadnionych zdarzeniami losowymi, za zgodą Komisarza Targów, po uiszczeniu opłaty w wysokości 500 zł + VAT za każdą rozpoczętą godzinę przedłużenia dnia montażowego, dopuszcza się przedłużenie montażu ekspozycji.


DNI TARGOWE:

Godziny udostępnienia obiektu dla Wystawców podczas dni targowych:

Czwartek - 11.04.2019, godz. 8.00-19.00 (uwaga, hala w tym dniu otwarta o godzinę dłużej!)
Piątek - 12.04.2019, godz. 9.00-19.00 (uwaga, hala w tym dniu otwarta o godzinę dłużej!)
Sobota - 13.04.2019, w godz. 9.00-17.00


Uwaga! EXPO Kraków jest otwarte w czwartek od godz. 8.00, a w piątek i sobotę dopiero od godz. 9.00!


Na stoisku musi być obecny przynajmniej 1 przedstawiciel Państwa firmy od momentu otwarcia hali dla wystawców do momentu jej zamknięcia (wyjątek stanowi sobota godz. 17.00 – demontaż stoisk).


Godziny otwarcia targów dla zwiedzających:
Czwartek – w godz. 10.00-18.00 (uwaga, targi w tym dniu są otwarte dla gości o godzinę dłużej!)
Piątek – w godz. 10.00-18.00 (uwaga, targi w tym dniu są otwarte dla gości o godzinę dłużej!)
Sobota – w godz. 10.00-17.00


Prosimy o uszanowanie zwiedzających – w ostatni dzień targów tj. 13.04.2019 (sobota), Targi są czynne do godz. 17.00 i zgodnie z regulaminem Targów nie wolno stoiska opuszczać wcześniej!


DEMONTAŻ ZABUDOWY STOISK I EKSPONATÓW:

sobota 13.04.2019 - od godz. 17.00 do 24.00.
niedziela 14.04.2019 - od 08:00 do 16:00.


Wszelkie prace związane z demontażem zarówno eksponatów jak i stoisk muszą być bezwzględnie zakończone do godziny 18.00 w niedzielę 14.04.2019.
Samochody dostawcze i ciężarowe firm wykonujących demontaż stoiska wpuszczane będą w dniu 13.04.2019 (sobota) na teren EXPO Kraków dopiero od godziny 19.00.


WARUNKI PŁATNOŚCI, FAKTURY:

Warunkiem objęcia stoiska targowego jest uregulowanie pełnej należności za udział w Targach najpóźniej do dn. 09.04.2019. Istnieje możliwość zapłaty gotówką lub kartą kredytową na miejscu w dniu montażowym, tj. 10.04.2019 w Dziale Rozliczeń – w takiej sytuacji proszę o informację mailową. Fakturę pro forma z zaległą kwotą do zapłaty otrzymają Państwo mailem w dn. 1-2.04.2019.
Jeżeli przelew z Państwa strony wymaga dłuższego okresu realizacji – proszę o kontakt mailowy - wystawimy fakturę pro forma w terminie wcześniejszym.
W przypadku dokonania przelewu po terminie 05.04.2019 lub płatności z zagranicznego konta bankowego należy przesłać mailem skan potwierdzenia przelewu lub przedstawić go na miejscu w Dziale Rozliczeń.
Faktury końcowe: wystawiamy i wysyłamy w wersji elektronicznej dopiero po Targach – na życzenie można odebrać w Dziale Rozliczeń.

ZAMÓWIENIA DODATKOWE SKŁADANE W DNIACH MONTAŻOWYCH:

1. w przypadku powierzchni zabudowanej:
- wyposażenie w dodatkowe meble i media będzie realizowane w miarę możliwości i będzie droższe o 50% od ceny podstawowej (formularze 2, 2b)
2. w przypadku powierzchni niezabudowanej:
- wyposażenie w dodatkowe meble będzie realizowane w miarę możliwości i będzie droższe o 100% od ceny podstawowej (formularz 2).
- zamówienia dodatkowe mediów będą realizowane w miarę możliwości (prąd, woda, sprężone powietrze) i będą droższe o 100% (formularz 3b).
Uwaga! Wszelkie zamówienie składane podczas targów są płatne na miejscu wyłącznie gotówką lub kartą kredytową. Nie ma możliwości dokonywania płatności przelewem po Targach.

IDENTYFIKATORY, KARTY PARKINGOWE:

W dniu montażowym Wystawcy otrzymają w Dziale Rozliczeń imienne identyfikatory wraz z katalogiem targowym, kartą parkingową oraz potwierdzonymi zaproszeniami na bankiet.
W sprawie bankietu wyślemy Państwu dodatkowe informacje organizacyjne mailem.
W sprawie kart parkingowych oraz bankietu wyślemy Państwu dodatkowe informacje organizacyjne mailem.
Listę imienną do identyfikatorów przyjmujemy jeszcze do 11.03.2019 na formularzu nr 7a lub mailem. Prosimy o pozostawienie identyfikatorów dla osób przyjeżdżających w terminie późniejszym w recepcji targów, w celu uniknięcia kłopotów z wejściem do hal wystawienniczych EXPO Kraków.
UWAGA! Identyfikatory i karty parkingowe otrzymają Państwo na miejscu, nie wysyłamy pocztą!

DYSTRYBUCJA NA TARGACH:


Wystawca może rozprowadzać swoje ulotki reklamowe poza terenem swojego stoiska wyłącznie za dodatkową opłatą, w cenie - 300 zł + VAT (formularz nr 6).
Firmy, które zamówiły dystrybucję ulotek wśród uczestników KRAKDENT-edu (nakład: 1200 szt.) lub/oraz Dental Spaghetti (nakład: 300 szt.) powinni dostarczyć ulotki najpóźniej do 29.03.2019 na adres biura: Targi w Krakowie Sp. z o.o. Targi KRAKDENT, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków. Na przesyłce należy podać nazwę KRAKDENT, nazwę firmy oraz napisać DYSTRYBUCJA ULOTEK KRAKDENT-EDU lub/oraz Dental Spaghetti.


SALE SEMINARYJNE:

Jednostka wynajmu sal seminaryjnych to 45 minut, a 15 min. po pełnej godzinie to czas na przygotowanie sali do następnego szkolenia. Standardowe wyposażenie sal Wiedeń, Budapeszt i Lwów: system nagłośnieniowy, mikrofon bezprzewodowy (1 szt.), rzutnik, ekran. Przypominamy, że zamówienia na dodatkowe wyposażenie sal składane podczas Targów będą realizowane tylko w miarę możliwości. Jeżeli chcielibyście Państwo uzupełnić zamówienie, proszę to zrobić najpóźniej do 29.03.2019.
Zwiedzający muszą zakupić bilet wstępu na targi lub posiadać zaproszenie na targi (1- lub 3-dniowe), aby dostać się do sali seminaryjnej na ewentualne płatne szkolenia organizowane przez Państwa – przypominamy, że to na firmie organizującej szkolenie spoczywa obowiązek poinformowania uczestników o konieczności posiadania biletu/zaproszenia.

Firmy, które na Targach wynajmują wyłącznie salę seminaryjną otrzymują bezpłatnie identyfikatory uprawniające do poruszania się po targach przez wszystkie dni dla prelegenta/ów, 2 identyfikatory dla firmy zgłaszającej prezentację oraz 1 kartę parkingową. Dodatkowe identyfkatory należy zamówić na formularzu nr 7a, a karty parkingowe na formularzu nr 7.

W sprawie związanych z wynajmem/wyposażeniem sal proszę o kontakt wyłącznie z Patrycją Zielezińską-Lassotą: zielezinska@targi.krakow.pl.

MEETING-ROOM DLA WYSTAWCÓW - HALA DUNAJEC, STOISKO DC56:

Mając na uwadze komfort podczas Państwa rozmów z kontrahentami, dla Wystawców Targów przygotowany będzie specjalny MEETING-ROOM, w którym będziecie Państwo mogli odbyć rozmowy biznesowe z dala od zgiełku stoisk targowych.
Sala oznaczona na planie targowym jako MEETING-ROOM w Hali DUNAJEC – nr DC56 będzie udostępniona od pierwszego dnia Targów, za okazaniem identyfikatora Wystawcy. W sali istnieje możliwość zakupu napojów i drobnych przekąsek.
Informujemy, iż w MEETING ROOMIE nie obowiązują wcześniejsze rezerwacje. Wystawcy pojawiający się w tej przestrzeni w czasie Targów mogą korzystać z sali bez ograniczeń czasowych, w godzinach otwarcia Targów.


NAGŁOŚNIENIE NA STOISKACH:

Maksymalne natężenie hałasu na stoisku nie może przekroczyć 70 dB. Niedozwolone jest kierowanie kolumn głośnikowych w stronę przejść i sąsiednich stoisk. Jeżeli uczestnik przewiduje, że natężenie hałasu przekroczy próg 70 dB, to powinien wykonać lub zlecić wykonawcy stoiska zamkniętą obudowę stoiska z materiałów dźwiękochłonnych. W EXPO Kraków dokonuje się pomiaru natężenia hałasu na przejściach komunikacyjnych przy stoisku. W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez uczestnika dopuszczalnego natężenia hałasu, Targi w Krakowie zastrzegają sobie prawo przerwania prezentacji, aż do odłączenia dopływu energii elektrycznej do stoiska włącznie. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za poniesione straty lub redukcji opłat za najem powierzchni wystawienniczej i wykonane przyłącze elektryczne.


OCHRONA HAL WYSTAWIENNICZYCH WISŁA, DUNAJ, DUNAJEC:

10/11.04.2019 (środa/czwartek), godz. 20.00 - 08.00
11/12.04.2019 (czwartek/piątek), godz. 19.00 - 09.00
12/13.04.2019 (piątek/sobota), godz. 19.00 - 09.00
Przynajmniej 1 przedstawiciel Wystawcy musi być obecny od momentu otwarcia hali do momentu jej zamknięcia. Ochrona hal wystawienniczych jest przewidziana tylko w wyżej podanych godzinach. W pozostałych godzinach za pozostawione rzeczy na stoisku odpowiada Wystawca. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z regulaminem ubezpieczenie eksponatów na stoisku jest obowiązkiem Wystawcy. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowej, indywidualnej ochrony na stoisko w dniach montażowych oraz w dni targowe – koszt: 200 zł / 4 godz. / osoba + VAT (patrz formularz nr 7).


KURIERZY I PRZESYŁKI:

Firmy wysyłające materiały na stoisko kurierem lub pocztą zobowiązane są do odbioru tych materiałów osobiście. Prosimy o zaznaczenie na przesyłce nazwy firmy, której ona dotyczy oraz numeru stoiska na Targach. Konieczna jest obecność przedstawiciela danej firmy na stoisku w momencie przybycia kuriera celem odebrania materiałów (pracownicy EXPO Kraków nie dokonują odbioru przesyłek).


USŁUGI ROZŁADUNKOWO-ZAŁADUNKOWE, DEPOZYT, MAGAZYNOWANIE PUSTYCH OPAKOWAŃ:

Oficjalnym spedytorem Targów KRAKDENT® jest firma TRANSMEBLE INTERNATIONAL Sp. z o.o., która przyjmuje zlecenia na spedycję lotniczą, drogową i morską, obsługę celną, usługi rozładunkowe, usługi załadunkowe oraz magazynowanie pustych opakowań w czasie trwania targów.
UWAGA! Termin rozładunku należy uzgodnić bezpośrednio z firmą TRANSMEBLE. Przekroczenie uzgodnionego terminu dostarczenia eksponatów spowoduje dłuższe oczekiwanie na rozładunek, wyższe koszty usługi lub wręcz uniemożliwi wprowadzenie eksponatów na hale wystawiennicze.
Osoba do kontaktu: Marcin Frontczak
e-mail: marcin@transmeble.com.pl, tel. (+48 61) 865 68 07, tel. kom. (+48) 501 710 984


PUNKTY GASTRONOMICZNE:

w lobby EXPO Kraków:
- Restauracja Galicja na piętrze
w Hali Dunajec:
- kawiarnia Dento Cafe


WIFI: Dostępne w lobby EXPO Kraków, nazwa sieci: TWK_LOBBY, hasło: TargiKrakow

BANKOMAT: Bankomat znajduje się przy wejściu głównym do EXPO Kraków

W obiekcie EXPO Kraków obowiązuje całkowity zakaz palenia.
W dniach montażowych Hale EXPO Kraków nie są ogrzewane.

Do miłego zobaczenia na Targach!