Parking dla wystawców10.04.2019 (ŚRODA) – GŁÓWNY DZIEŃ MONTAŻOWY

W tym dniu parking będzie bezpłatny i czynny w godz. 7.30-20.30.
W celu usprawnienia i skrócenia czasu rozładunku prosimy o przekazanie osobom przyjeżdzającym numeru Państwa stoiska oraz planu sytuacyjnego z zaznaczoną numeracją bram. Informujemy, iż w tym dniu czynne będą wszystkie bramy hal oznaczone na załączonym planie (W1 – W10, D1 – D9 oraz DC1 – DC3).


​Zabronione jest zastawianie bram, wyjść ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych.
Prosimy zaraz po zakończeniu rozładunku o przestawienie samochodów na parking, znajdujący się przed wejściem głównym do EXPO Kraków. Nad prawidłowym funkcjonowaniem parkingu czuwać będą służby parkingowe i ochrona, dlatego też prosimy o stosowanie się do ich poleceń.
Przypominamy, że obiekt EXPO Kraków położony jest na poziomie zero i nie posiada ramp rozładunkowych.


11-13.04.2019 (CZWARTEK-SOBOTA) – DNI TARGOWE

I. Parking na terenie EXPO Kraków
Godziny udostępnienia parkingu dla wystawców w dniach targowych:
11.04.2019 (czwartek), w godz. 7.30-19.30
12.04.2019 (piątek), w godz. 8.30-19.30
13.04.2019 (sobota), w godz. 8.30-do godz. 18.30 dnia następnego (14.04.2019)

Możliwości parkowania na terenie EXPO Kraków:

A) MAGNETYCZNA KARTA PARKINGOWA


Karty otrzymują wyłącznie Wystawcy, którzy opłacili obowiązkową opłatę rejestracyjną za udział w Targach KRAKDENT® wg następującego klucza:
- do 50 m² wykupionej powierzchni – 1 karta parkingowa,
- od 51 m² do 100 m² wykupionej powierzchni – 2 karty parkingowe,
- powyżej 101 m² wykupionej powierzchni – 3 karty parkingowe.
Karty będą do odbioru wyłącznie w Dziale Rozliczeń w dniu montażowym (środa) - nie wysyłamy ich pocztą.
Karty zaprogramowane są tylko i wyłącznie na czas targów. Po tym terminie przestają działać. Sposób użycia karty jest naprzemienny (wjazd/wyjazd). Utrata karty skutkuje brakiem możliwości bezpłatnego wjazdu i wyjazdu z terenu EXPO Kraków.
Można zamówić dodatkowe płatne karty parkingowe na formularzu nr 7 – formularz jest dostępny na stronie www.krakdent.pl w dziale dla wystawców.
Po zakończeniu imprezy (13.04.2019, sobota, po godz. 17.00) karty magnetyczne należy zwrócić pracownikowi Parkingu przy wyjeździe z terenu EXPO Kraków.


B) BILET POBRANY PRZY WJEŹDZIE NA PARKING


Bezpłatny czas postoju na terenie parkingu EXPO Kraków to 30 minut. W przypadku przekroczenia tego czasu należy dokonać opłaty w wysokości 20 zł (obowiązuje stawka dzienna, a nie godzinowa) w automatach parkingowych znajdujących się przy wejściu głównym do obiektu.


II. STREFA ROZŁADUNKOWA:


W czasie trwania Targów tj. w dn. 11-13.04.2019r. w godzinach udostępnienia obiektu dla Wystawców, zostanie wyznaczona specjalna Strefa Rozładunkowa (zlokalizowana na tyłach obiektu w strefie pomiędzy halami - plan w załączniku). Dostarczanie towaru oraz przesyłek kurierskich na stoisko będzie możliwe wyłącznie przez Strefę Rozładunkową.
Przy wjeździe do strefy rozładunkowej będzie pobierana kaucja w wysokości 100 zł brutto obowiązująca przez 60 minut. Przekroczenie czasu parkowania powoduje utratę kaucji.
Pozostałe drzwi w halach Wisła, Dunaj i Dunajec są TYLKO I WYŁĄCZNIE DRZWIAMI EWAKUACYJNYMI, objęte są stałym monitoringiem i podłączone są do systemu alarmowego.


III. PRZYJAZD NA TARGI W CZWARTEK RANO (11.04.2019) Montaż na Targach w pierwszy dzień targowy możliwy jest jedynie pomiędzy godziną 8.00 a 10.00.


✓ Firmy, które nie odebrały kart parkingowych - należy pobrać kwitek z systemu szlabanowego przy wjeździe.
✓ Zaparkować przed wejściem na Targi i udać się do Działu Rozliczeń celem odebrania materiałów Targowych.
✓ Otrzymana w Dziale Rozliczeń karta parkingowa zadziała przy wyjeździe z Targów. Pobrany wcześniej bilet można wyrzucić. Następnego dnia należy przyłożyć kartę do automatu, co spowoduje automatyczne otworzenie się szlabanu wjazdu. Karty zaprogramowane są jedynie na dni targowe.
✓ Po terenie Targów poruszać mogą się wyłącznie osoby posiadające identyfikatory targowe odebrane z Działu Rozliczeń.
✓ By dokonać rozładunku materiałów, należy udać się do strefy rozładunkowej zaznaczonej na planie (w załączniku). Zasady funkcjonowania Strefy Rozładunkowej zostały opisane w punkcie II.
✓ Firmy które odebrały karty parkingowe - pracownicy parkingu pokierują Państwa na strefę parkingową dla Wystawców.


IV. Bezpłatny parking dodatkowy


Bezpłatny parking dla Wystawców i Zwiedzających Targów KRAKDENT® znajduje się przy Centrum Handlowym M1 w Krakowie przy Al. Pokoju 67 (obok stacji paliw SHELL) w odległości około 600 m od EXPO Kraków, z którego kursować będą bezpłatne busy czwartek-piątek w godz. 8.30-19.30, a w sobotę w godz. 8.30-18.30.