Wybór odpowiednich targów nigdy nie jest prosty. Należy przede wszystkim określić cel udziału, rodzaj targów, typ odwiedzających, przenalizować poprzednie edycje oraz sprawdzić listę wystawców. Pomocne w decyzji mogą być rzetelne audyty badające historię wydarzenia, jego odpowiednią wielkość oraz kompetencje organizatora.

Certyfikat stanowi solidny system akredytacji dla targów w Polsce. Jest przyznawany na kolejne trzy edycje targów po spełnieniu określonych w regulaminie warunków:
  • realizacja minimum trzech edycji targów w ciągu ostatnich pięciu lat;
  • legitymowanie się przez organizatora targów audytem danych statystycznych tych targów zgodnie ze „Standardami obliczeniowymi i definicjami statystycznymi PIPT”;
  • na podstawie ostatnich 3 edycji targów: średnia całkowita powierzchnia targowa wynajęta netto przekracza 400 m2 oraz średnia liczba wystawców ogółem (bez firm reprezentowanych) przekraczająca 40 uczestników.