Piątek, 12 kwietnia 2019

SALA WIEDEŃ B


10.15-12.00  |  Sala Wiedeń B  |   Leczenie zębów z przewlekłym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych

CHEMA ELEKTROMET - prowadzący: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
​o prowadzącym >>>>

  Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista w zakresie stomatologii 
 ogólnej i zachowawczej, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej 
 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Autor ponad 300 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach
 naukowych. Autor rozdziałów w monografiach i podręcznikach, tłumacz książek. Promotor w 10 zakończonych przewodach
 doktorskich. Członek Rad Naukowych: Dental and Medical Problems, TPS, Pomeranian Journal of Life Science, Endodoncja w
 Praktyce oraz Annales Akademie Medicae Stetinensis. Redaktor naczelny Magazynu Stomatologicznego. Członek Polskiego
 Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Termologicznego. Zainteresowania: endodoncja i stomatologia
 rekonstrukcyjna.

element
Podczas wykładu omówione zostaną:
- postępowanie jedno- i dwuwizytowe,
- ogólne zasady leczenia zębów z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych: płukanie, opracowanie, wkładki dezynfekujące i ostateczne wypełnienie kanałów,
- leczenie endodontyczne trudnych przypadków: resorpcja wierzchołka, apeksyfikacja, rewitalizacja.


wymagane zapisy >>>>
Wykład bezpłatny, obowiązują zapisy: tel. 17 853 68 99 lub e-mail:  marketing@chema.rzeszow.pl
Wykład skierowany do lekarzy stomatologów. Przy zgłoszeniu prosimy podać nr PWZ i telefon kontaktowy.

Wstęp na prezentację w ramach biletu wstępu na targi Krakdent®.

 

12.15-15.00  | 

- prowadzący:

więcej o prowadzących >>>

15.15-17.00  | SALA LWÓW A

10.15-11.00  |  Sala Lwów A  | 

11.15-12.00  |  Sala Lwów A  | 


14.15-16.00  |  Sala Lwów A  |  CLEAR YOUR  MIND INTERNATIONAL - aktualne przepisy i zasady zapobiegania zakażeniom krzyżowym w gabinetach stomatologicznych: Walidacja Digitalizacja Sterylizacja Dokumentacja… i inne potwory

PROMEDUS - prowadzący:  dr n. med. Maciej Mikołajczyk

​o prowadzącym >>>

dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2004 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: ”Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych, oraz laseroterapii w stomatologii. Jest członkiem międzynarodowego towarzystwa laseroterapii stomatologicznej SOLA (Society od Oral Laser Applications) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

CEL: Jakie są obowiązki, koszty produkcji, techniki komunikacji i kompetencje niezbędne w procesie sterylizacji? Proces sterylizacji jest jednym z najważniejszych postępowań w klinikach stomatologicznych. Wiedza na temat obowiązków, kosztów produkcji, czasu realizacji całego cyklu, pozwala na właściwe zarządzanie gabinetem stomatologicznym. Istnieje doskonała równowaga pomiędzy rozwiązaniami technicznymi, a zasobami ludzkimi, która pozwala na osiągnięcie doskonałych wyników. Optymalizacja zasobów, zapewnienie bezpieczeństwa i wysoka jakość powodują zwiększenie satysfakcji lekarzy i pacjentów. Wiedza, jak przekazać te wartości pacjentom jest umiejętnością, której nie można pominąć. Równolegle wielkie znaczenie to aspekty prawne procesu i możliwość wykazania w każdym czasie dokładności swoich wewnętrznych procedur. W związku z tym, iż proces komputeryzacji kliniki jest nie do powstrzymania, istnieje potrzeba zrozumienia znaczenie identyfikacji jako wymogu prawnego; wartości prawnej dokumentów (foldery, zgody) oraz komunikacji z pacjentem. Seminarium ma na celu przedstawienie kluczowych informacji o procesie sterylizacji, oceny zarządzania kosztów i czasu, w celu zapewnienia pacjentowi najlepszej obsługi.

czytaj dalej >>>

PROGRAM:

- Obowiązki lekarza i asysty w zakresie zapobiegania zakażeniom krzyżowym w gabinecie stomatologicznym
- Walidacja sprzętu stomatologicznego – co nas czeka w najbliższej przyszłości
- Procedury i dokumentacja zapobiegania zakażeniom krzyżowym
- Rola digitalizacji dokumentacji w gabinecie stomatologicznym
- Procedury sterylizacji i czyszczenia narzędzi w świetle nowych przepisów
- Przygotowanie gabinetu stomatologicznego przed przyjmowaniem pacjenta
- Przygotowanie gabinetu stomatologicznego po przyjęciu pacjenta
- Nieoczywista sterylność w trakcie leczenia stomatologicznego
- Nieoczywista jednorazowość w trakcie leczenia stomatologicznego
- Punkty krytyczne w gabinecie stomatologicznym
- Analiza kosztów sterylizacji
- Ciąg sterylizacji i najnowsze rozwiązania w zakresie sterylizacji instrumentów stomatologicznych

KURS PŁATNY - koszt uczestnictwa: 100 zł (cena nie zawiera biletu wstępu na targi)

​zapisy >>>>
e-mail: ewa.estkowska@promedus.pl
tel: 515-200-118

16.15-17.00  |  Sala Lwów A  | SALA LWÓW B

10.15-11.00  |  Sala Lwów B  | 

 - prowadzący:

o prowadzącym >>>
​​​

11.15-13.00  |  Sala Lwów B  | 

- prowadzący:

o prowadzącym >>>


12.15-14.00  |  Sala Lwów B  | 

 - prowadzący:

o prowadzącym >>>


                 

14.15-15.00  |  Sala Lwów B  | 

- prowadzący:

o prowadzącym >>>


15.15-17.00  |  Sala Lwów B  | 

- prowadzący:

o prowadzących >>>
SALA LWÓW C

10.15-12.00  |  Sala Lwów C  | 

12.15-13.00  |  Sala Lwów C  |  Kliniczne metody wykorzystania cementu BioMTA w codziennej pracy lekarza stomatologa

CERKAMED - prowadzący: dr n. med. Krzysztof Gończowski

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy praktyków pragnących poszerzyć swą wiedzę o procedury klinicznego wykorzystania cementu MTA w codziennej pracy lekarza stomatologa.

Podczas kursu zostaną (szczegółowo) omówione i zademonstrowane na filmach śródzabiegowych oraz na fantomach następujące zagadnienia:


 • Struktura i kliniczne właściwości cementu MTA
 • Instrumenty, urządzenia i materiały wykorzystywane do pracy z cementem MTA
 • Kliniczne wskazania do zastosowania cementu MTA
 • Techniki pracy cementem MTA w różnych sytuacjach klinicznych w tym:
               a.           przykrycie bezpośrednie miazgi
               b.           zamknięcie perforacji w okolicy furkacji
               c.            zamknięcie perforacji w kanale korzeniowym
               d.           zamknięcie okolicy okołowierzchołkowej
               e.           apeksyfikacja oraz apeksogeneza
               f.            naprawa resorpcji
               g.           retrowypełnienie kanału korzeniowego
 
​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®

zapisy >>>
15 8423585
e-mail szkolenia@cerkamed.pl

13.15-14.00  |  Sala Lwów C  |  Dezynfekcja systemu kanałów korzeniowych w pierwotnym i wtórnym leczeniu kanałowym. Wkładki lecznicze.

CERKAMED - prowadzący: lek. dent. Izabela Lipińska-Dziki
 • Wprowadzenie – co ma wpływ na długotrwały sukces w leczeniu endodontycznym
 • Prawidłowy dostęp, opracowanie komory
 • Opracowanie mechaniczne najważniejszym czynnikiem wpływającym na prawidłową dezynfekcję
 • Poprawna dezynfekcja – sposoby, produkty, interakcje
 • Protokoły płukania w zależności od sytuacji klinicznej
 • Aktywacja UD
 • Przyczyny powikłań w trakcie dezynfekcji i jak ich uniknąć
 • Osuszanie systemu kanałowego
 • Wypełnienie systemu kanałowego – leczenie jednowizytowe czy wielowizytowe, metody wypełniania
 • Kropka nad i – czyli o czym trzeba jeszcze pamiętać (rtg, szczelne zabezpieczenie części koronowej)
​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®

zapisy >>>
15 8423585
e-mail szkolenia@cerkamed.pl

14.15-16.00  |  Sala Lwów C  |  Możliwości najnowszych technologii CAD/CAM w leczeniu protetycznym. (Wykład oraz pokaz praktyczny stosowania technologii cyfrowych)

MEDITRANS - prowadzący: dr n.med. Piotr Okoński

o prowadzącym >>>
dr n.med. Piotr Okoński

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę  w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne.” Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi liczne szkolenia oraz wykłady zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii.
 • Zastosowania skanera 3Shape - planowanie leczenia, wyciski cyfrowe oraz  komunikacja z laboratorium.
 • Współpraca lekarza i technika przy użyciu skanera 3Shape – nieograniczone możliwości i nowe wyzwania.
 • Zastosowanie skanera w projektowaniu i wykonawstwie uzupełnień protetycznych stałych bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym. Wykorzystanie skanera 3Shape do pracy z frezarką gabinetową PrograMill One.
 • Przygotowanie zębów filarowych i prawidłowa retrakcja tkanek miękkich przed wykonaniem skanów wewnątrzustnych.
 • Rozwiązywanie problemów okluzyjnych w pracy z technologiami CAD/CAM.
Wymagana rejestracja

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®


zapisy >>>
Rejestracja: dział szkoleń MEDITRANS, Karolina Pilipczuk tel. 784 956 720,

16.15.17.00  |  Sala Lwów C  | 

WYTWÓRNIA ZYSKÓW- prowadzący:

o prowadzącym >>> 


SALA BUDAPESZT B


10.15-16.00  |  Sala Budapeszt B  |  Okluzja - teoria i praktyka. Stomatologia neuromięśniowa w nowoczesnej praktyce dentystycznej w aspekcie relaksacji nerwowo-mięśniowej. Plan leczenia i ustalanie zwarcia centralnego

Organizator: Szkoła Okluzji
Patronat medialny: NOWY GABINET STOMATOLOGICZNY


10.15-12.00  |  Najczęściej popełniane błędy w postępowaniu protetycznym
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

​Temat:
 1. Pojęcie błędu w medycynie
 2. Jatrogenia w leczeniu stomatologicznym
 3. Błędy na poszczególnych etapach postępowania terapeutycznego
 4. Czy zawsze należy podjąć leczenie protetyczne?
 5. Konsekwencje popełnianych błędów
 6.  Problemy wynikające z niewłaściwej długoterminowej opieki nad pacjentem.

o prowadzącym >>>
prof. zw. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

Specjalista protetyki, stomatologii zachowawczej i periodontologii. Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej PUM, Szczecin w latach 1991-2017. Od 1995 r. konsultant regionalny w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla województwa gorzowskiego, szczecińskiego i koszalińskiego, a następnie w latach 1999 – 2014 r. - konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla województwa zachodniopomorskiego.
Kariera zawodowa: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Oddział Stomatologii ukończone z tytułem: lekarz dentysta. w 2007 r. otrzymała tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP, a w 2013 objęła stanowisko profesora zwyczajnego w PUM.
Specjalizacje: stomatologia ogólna I st., stomatologia zachowawcza II st., podspecjalizacja z periodontologii, protetyka stomatologiczna II st.
Członkowstwo w towarzystwach naukowych:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS)
 • międzynarodowa organizacja Pierre Fauchard Academy
 • Polskie Towarzystwo Dysfunkcji Narządu Żucia
 • członek zarządu Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii PTF
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej „SAPIENTIA”
Działalność dydaktyczna:
 • promotorstwo 17 obronionych prac doktorskich,
 • opiekun 2 przewodów habilitacyjnych zakończonych uzyskaniem tytułu doktora habilitowanego,
 • recenzent Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (4 recenzje),
 • członek oraz przewodnicząca komisji oceniającej dorobek naukowy i dydaktyczno-wychowawczy kandydatów do nadania tytułu naukowego profesora oraz doktora habilitowanego (5 osób).
Dorobek naukowy:
 • prace opublikowane łącznie 320 (w tym 1 monografia),
 • łączna liczba punktów ministerialnych 913,
 • łączna punktacja Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej IF 12.695.
Promotor prac doktorskich:
 • Promotor zakończonych obroną prac doktorskich: 18
 • Promotor prac doktorskich w trakcie: 3
Recenzje w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i w postępowaniach o nadanie tytułu profesora:
 • Recenzent prac doktorskich – 27
 • Recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu doktora habilitowanego i profesora - 3
 • Recenzent Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych w postępowaniu o nadanie tytułu doktora habilitowanego i profesora - 7.
Projekty badawcze:
 • Kierownik projektu badawczego pt. "Analiza związku haplotypów genu BCL11B do atrycji i abrazji zębów w populacji ludzkiej“,
 • Współudział w projekcie badawczym realizowanym z Politechniką Śląską pt. „ Opracowanie biomechanicznych zasad kształtowania geometrycznych i materiałowych cech konstrukcyjnych całkowitych protez zębowych dla trudnych warunków ich posadowienia”.
12.00-12.15  |  Przerwa

12.15-14.00  |  Procedura postępowania leczniczego u pacjentów z dysfunkcjami narządu żucia
Prowadzący: dr. n. med. Jacek Ciesielski


 1. Jak leczyć pacjentów z dysfunkcjami narządu żucia
 2. Proste i zaawansowane rekonstrukcje protetycznej - licówki porcelanowe
 3. Złota proporcja - złoty indeks LVI i konwencjonalna metoda ustalania zwarcia centralnego
 4. Aparat J-5 jego zalety do diagnostyki i terapii
 5. Leczenie szyną - szyna relaksacyjna, szyna repozycyjna i deprogramator
 6. Przegląd przypadków klinicznych
 7. Dyskusja.
o prowadzącym >>>
dr n. med. Jacek Ciesielski

Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska) Przebieg pracy zawodowej: od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomalologiczna Duo-Dent Łódź. Kursy, specjalizacja, doktorat.
Szkolenia podyplomowe: od 1986 r. do chwili obecnej 125 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, stomatologii estetycznej, periodontologii i ortodoncji. Otrzymał l stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986 r.); doktorat (20.06.2002 r.) - Akademia Medyczna w Lublinie, praca nt. „Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject"; promotor: prof. dr hab. Teresa Bachanek.

Dorobek naukowy:
- publikacje na temat metody znieczulania śródwięzadłowego,
- opracowanie własnej metody zyskowności praktyki stomatologicznej i kalkulacji cen za usługi dentystyczne,
- od 2003 r. kontynuowana ścisła współpraca z instytutami naukowo-badawczymi firm Dentsply DeTrey oraz Coltene Whaledent w zakresie przygotowywania opinii o produktach, sporządzania raportów i rejestracji własnych przypadków klinicznych, jako integralnej części badań (przypadek odbudowy klinicznej kompozytem Miris włączony do „Galerii zdjęć klinicznych" firmy Coltene Whaledent),
- w 2003 i 2004 r. uczestnictwo w spotkaniach specjalnych pod nazwą „Obrady Okrągłego Stołu" w Nałęczowie (wykłady samodzielnych pracowników naukowych w zakresie problematyki i oczekiwań stawianych lekarzom po integracji z Unią Europejską).
Dr Jacek Ciesielski prowadzi działalność szkoleniową od 1999 roku.

14.00-14.15  |  Przerwa

14.15-16.00  |  Protetyka kompleksowa u pacjentów z dysfunkcją.
Prowadzący: lek. dent. Krzysztof Adamowicz
 
 • Jak samodzielnie wykonać skutecznie działający aparat okluzyjny
 • Wyznaczanie pozycji do kompleksowej odbudowy protetycznej
 • Elementy planowania estetycznego - istotny etap rehabilitacji protetycznej u pacjentów z dysfunkcją.
o prowadzącym >>>

lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1988 roku. Od 1992 roku kieruje Usługowo-Handlową Firmą Medyczną Caldent w Grudziądzu. W latach 1996-2010 był uczestnikiem wielu kursów i wykładów poświęconych tematyce dysfunkcji narządu żucia oraz protetyce i stomatologii estetycznej. Od 1996 roku zajmuje się szerzej diagnostyką i terapią pacjentów z dysfunkcją, stosując początkowo głównie klasyczne szyny Michigan.

Od 2003 roku wprowadził do praktyki szyny NTI, które do dziś są jednym z elementów opracowanej w 2010 roku procedury autorskiej. Na podstawie badań prof. Pullingera opracował i wdrożył procedurę autorską analizy RTG stawów skroniowo-żuchwowych. Jest twórcą procedury ABC umożliwiającej przeniesienie ustalonych na początku parametrów zwarciowych do kompleksowej odbudowy ostatecznej niezależnie od stosowanej koncepcji repozycji żuchwy.

Od 2010 jest konsultantem Myotronics w Polsce. Od 2011 roku ścisła współpraca z dr. n. med. Jackiem Ciesielskim jest ukierunkowana na stworzenie spójnej procedury diagnostyki i terapii pacjentów z dysfunkcją narządu żucia w kontekście kompleksowej rehabilitacji protetycznej z uwzględnieniem funkcji i estetyki. Obecnie prowadzi badania neuromięśniowe w praktykach w Grudziądzu, Bydgoszczy, Gdańsku i Łodzi.
SZKOLENIE PŁATNE - koszt uczestnictwa: 650 zł (do 1 stycznia 2019 cena promocyjna 550 zł). Cena nie zawiera biletu wstępu na targi.

Punkty edukacyjne: 6 pkt.


zapisy >>>
Szczegóły i zapisy: www.szkolastomatologii.pl; www.szkolaokluzji.pl
 
Informacje:
Aleksandra Kowalińska
+48 509 912 963
prenumerata@spsmedia.pl


10.15-17.00  |  Sala Budapeszt C | SALA WARSZTATOWA S2

10.15-12.00  |  Sala S2  | 

GC - prowadzący:

SALA WARSZTATOWA S4

10.15-12.00  |  Sala S4  |  Cementowanie adhezyjne w ujęciu praktycznym – klucz do trwałości i estetyki prac protetycznych.

GC - prowadzący: dr n. med. Kamila Wróbel-Bednarz

Zarys tematyczny:

 • cementowanie uzupełnień stałych a postęp materiałowy w ostatnim 10-leciu
 • rola zjawiska adhezji wykorzystywanego w stomatologii
 • cementowanie adhezyjne – charakterystyka, wskazania
 • uniwersalny i praktyczny sposób na cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych, wkładów koronowych, mostów protetycznych i licówek w aspekcie klinicznym
 • praktyczny protokół postępowania w cementowaniu adhezyjnym dla różnych materiałów i rodzajów prac protetycznych
 • pokaz procedury cementowania licówki z zastosowaniem dualnego i światłoutwardzalnego cementu kompozytowego
 • pokaz procedury cementowania inlay’a z zastosowaniem dualnego cementu kompozytowego
Wymagana rejestracja

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®


zapisy>>>
Zapisy:
tel. 12 425 14 74

Liczba miejsc ograniczona.

12.15-14.00  |  Sala S4  |  Wykorzystanie wkładów typu FRC w estetycznej odbudowie protetycznej zęba po leczeniu endodontycznym

GC - prowadzący: dr n. med. Kamila Wróbel-Bednarz

Zarys tematyczny:

 • sposoby odbudowy zęba po leczeniu endodontycznym
 • biomechanika układu ząb-cement-wkład koronowo-korzeniowy wykonany z różnych biomateriałów
 • powikłania – ryzyko wystąpienia, sposoby przeciwdziałania
 • estetyczna odbudowa bezpośrednia z użyciem wkładu standardowego typu FRC – procedura krok po kroku
 • estetyczna odbudowa bezpośrednia z użyciem wkładu indywidualnego typu FRC – procedura krok po kroku
Wymagana rejestracja

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®


zapisy>>>
Zapisy:
tel. 12 425 14 74

Liczba miejsc ograniczona.

14.15-16.00  |  Sala S4  | 

- prowadzący:

o powadzącym >>>

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazje zapoznania się i przetestowania materiałów jak:

 • Activa Bioactive ( Liner, Restorative, Cement)
 • THeracal - siła podkładu na bazie krzemianiu wapnia oraz  Theracem najnowszy cement od Bisco - czym się różni od innych
 • Zestawy do naprawy porcelany, różnice, zastosowanie krok po kroku ( Bisco oraz Pulpdent)
 • Materiały konstrukcyjne ( cementy, odbudowa rdzenia, build-up ) warianty i wskazania
 • Systemy łączące : światło utwardzalne czy dualne? Kiedy i jak?
 • Instrumenty i metody usuwania wkładów kompozytowych
 • Gadgety na każdą okazję, czyli co ułatwia pracę w gabinecie


Niuanse postępowania wynikające z niepowtarzalnych właściwości materiałów bioaktywnych  wymagają zrozumienia, albowiem droga do sukcesu choć usłana płatkami róż wolna powinna być od kolców. Chwilka ćwiczeń praktycznych pozwoli na podjęcie świadomej decyzji, a na tym właśnie nam wszystkim zależy.


WARSZTAT PŁATNY - koszt uczestnictwa: 300 zł (cena zawiera biletu wstępu na targi)

zapisy >>>
Zapisy oraz wpłata rezerwacyjna pod numerem 63 2445577 lub 504 036768

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu praktycznym otrzyma wybrane materiały omawiane na szkoleniu praktycznym o wartości min. 400zł.
Ilość miejsc ograniczona do max 12 osób.


16.00-16.45  |  Sala S4  |  SYSTEM CAD/CAM w protetyce implantologicznej. Łączniki indywidualne. Łączniki hybrydowe, belki i prace przykręcane.

DENTALHOLDING - prowadzący: mgr inż. Krzysztof Kozioł - specjalista w zakresie systemów CAD/CAM
Prezentacja oprogramowania CAD do projektowania elementów protetycznych.
Import danych ze skanerów wewnątrzustnych, gabinetowych skanerów do wycisków oraz skanerów protetycznych. Systemy otwarte i zamknięte CAD/CAM w protetyce stomatologicznej.
 
Projektowanie indywidualnych elementów protetycznych za pomocą oprogramowania EXOCAD.
 
W czasie warsztatów uczestnicy będą mogli samodzielnie zaprojektować  pracę protetyczną pod okiem demonstratora firmy DentalHolding.

KURS PŁATNY - koszt uczestnictwa: 100 zł (cena zawiera jednodniowy bilet wstępu na targi)

zapisy>>>   
Zapisy:
Monika Rulko
tel: +48 693 465 181

SALA WARSZTATOWA S6

10.15-12.00  |  Sala S6  |  Endodoncja  |  Jednopilnikowy system WaveOne® GOLD™ i obturatory GuttaCore – innowacja w efektywnym opracowaniu kanałów oraz w trójwymiarowej obturacji

DENTSPLY SIRONA - prowadzący: lek. stom. Michał Kowalik

o prowadzącym>>>
lek. stom. Michał Kowalik

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu . Specjalista endodonta w leczeniu kanałowym zębów z użyciem mikroskopu. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną, a także szkolenia dla lekarzy stomatologów z zakresu endodoncji i wybielania oraz stomatologii zachowawczej z uwzględnieniem glasjonomerów oraz materiałów kompozytowych. Tłumacz, trener i certyfikowany wykładowca Dentsply Sirona w zakresie endodoncji.


Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym rozpocząć pracę narzędziami maszynowymi. Porusza praktyczne aspekty procedury endodontycznej z użyciem jednopilnikowego systemu narzędzi do pracy w trybie oscylacyjnym WaveOne® GOLD™, a także pilników: WaveOne® Gold Glider oraz Protaper® SX/XA. Zastosowanie maszynowych narzędzi niklowo – tytanowych na zawsze zmieniło technikę opracowania kanałów korzeniowych. Podczas szkolenia zaprezentujemy oraz przećwiczymy skuteczne procedury leczenia endodontycznego z zastosowaniem innowacyjnego systemu WaveOne® GOLD™ oraz trójwymiarowej obturacji GuttaCore.

czytaj dalej >>>
Program kursu: 

1. Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego
- diagnostyka radiologiczna
- prosty dostęp i poszerzenie ujść za pomocą narzędzia PROTAPER SX/XA
Ćwiczenie praktyczne – poszerzenie ujścia kanału za pomocą narzędzia PROTAPER® SX/XA – ćwiczenie na fantomach

2. System WaveOne® GOLD™ – najnowsza generacja narzędzi do pracy w trybie oscylacyjnym
- przygotowanie gładkiej ścieżki ,,glidepath’’ przy użyciu nowego narzędzia WaveOne® Gold Glider
- prezentacja systemu narzędzi maszynowych WaveOne® GOLD™
- przypadki kliniczne okiem eksperta
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – wstępne opracowanie kanału za pomocą WaveOne® Gold Glider
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ostateczne opracowanie kanału pilnikiem WaveOne® GOLD™

3. Wypełnienie kanałów korzeniowych oraz szczelne zamknięcie komory
- obturacja – rozwiązania, zastosowanie trójwymiarowej obturacji GuttaCore
- właściwości uszczelniające w różnych technikach wypełniania kanałów
- trójwymiarowa dezynfekcja – chemiczne opracowanie kanałów i aktywacja środków płuczących
- procedury zachowawcze w świetle możliwości ich zastosowania oraz trwałości klinicznej
- przypadki kliniczne okiem eksperta
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ENDOAKTYWATOR
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – obturacja kanału z wykorzystaniem trójwymiarowej obturacji GuttaCore i AH +
 
Uczestnicy kursu praktycznego pod kierunkiem certyfikowanych wykładowców
Dentsply Sirona Endodontics będą realizować program szkoleniowy teoretycznie omówiony
w części wykładowej, z możliwością bezpośredniej konsultacji z prowadzącym.
WYMAGANA REJESTRACJA

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®


zapisy >>>>
Zapisy i kontakt:
Aneta Karpiuk
tel. 785 337 095
mail: aneta.karpiuk@dentsplysirona.com

12.30-14.30  |  Sala S6  |  Endodoncja  |  Jednopilnikowy system WaveOne® GOLD™ i obturatory GuttaCore – innowacja w efektywnym opracowaniu kanałów oraz w trójwymiarowej obturacji

DENTSPLY SIRONA - prowadzący: dr n. med. Michał Bednarski

o prowadzącym>>>
dr n. med. Michał Bednarski

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 2002 roku. Od 2008 roku asystent w Zakładzie Endodoncji, Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2009 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną. Dr Bednarski jest autorem wielu publikacji naukowych, które ukazywały się na łamach prestiżowych czasopism, takich jak „Dental and Medical Problems”, „Magazyn Stomatologiczny” czy „Polish Journal of Environmental Studies”. Certyfikowany wykładowca Dentsply Sirona w zakresie endodoncji.
Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym rozpocząć pracę narzędziami maszynowymi. Porusza praktyczne aspekty procedury endodontycznej z użyciem jednopilnikowego systemu narzędzi do pracy w trybie oscylacyjnym WaveOne® GOLD™, a także pilników: WaveOne® Gold Glider oraz Protaper® SX/XA. Zastosowanie maszynowych narzędzi niklowo – tytanowych na zawsze zmieniło technikę opracowania kanałów korzeniowych. Podczas szkolenia zaprezentujemy oraz przećwiczymy skuteczne procedury leczenia endodontycznego z zastosowaniem innowacyjnego systemu WaveOne® GOLD™ oraz trójwymiarowej obturacji GuttaCore.

czytaj dalej >>>
Program kursu: 

1. Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego
- diagnostyka radiologiczna
- prosty dostęp i poszerzenie ujść za pomocą narzędzia PROTAPER SX/XA
Ćwiczenie praktyczne – poszerzenie ujścia kanału za pomocą narzędzia PROTAPER® SX/XA – ćwiczenie na fantomach

2. System WaveOne® GOLD™ – najnowsza generacja narzędzi do pracy w trybie oscylacyjnym
- przygotowanie gładkiej ścieżki ,,glidepath’’ przy użyciu nowego narzędzia WaveOne® Gold Glider
- prezentacja systemu narzędzi maszynowych WaveOne® GOLD™
- przypadki kliniczne okiem eksperta
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – wstępne opracowanie kanału za pomocą WaveOne® Gold Glider
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ostateczne opracowanie kanału pilnikiem WaveOne® GOLD™

3. Wypełnienie kanałów korzeniowych oraz szczelne zamknięcie komory
- obturacja – rozwiązania, zastosowanie trójwymiarowej obturacji GuttaCore
- właściwości uszczelniające w różnych technikach wypełniania kanałów
- trójwymiarowa dezynfekcja – chemiczne opracowanie kanałów i aktywacja środków płuczących
- procedury zachowawcze w świetle możliwości ich zastosowania oraz trwałości klinicznej
- przypadki kliniczne okiem eksperta
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ENDOAKTYWATOR
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – obturacja kanału z wykorzystaniem trójwymiarowej obturacji GuttaCore i AH +
 
Uczestnicy kursu praktycznego pod kierunkiem certyfikowanych wykładowców
Dentsply Sirona Endodontics będą realizować program szkoleniowy teoretycznie omówiony
w części wykładowej, z możliwością bezpośredniej konsultacji z prowadzącym.
WYMAGANA REJESTRACJA

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®

zapisy >>>>
Zapisy i kontakt:
Aneta Karpiuk
tel. 785 337 095
mail: aneta.karpiuk@dentsplysirona.com

15.00-17.00  |  Sala S6  |  Endodoncja  |  Jednopilnikowy system WaveOne® GOLD™ i obturatory GuttaCore – innowacja w efektywnym opracowaniu kanałów oraz w trójwymiarowej obturacji

DENTSPLY SIRONA - prowadzący: dr n. med. Michał Bednarski

o prowadzącym>>>
dr n. med. Michał Bednarski

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 2002 roku. Od 2008 roku asystent w Zakładzie Endodoncji, Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2009 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną. Dr Bednarski jest autorem wielu publikacji naukowych, które ukazywały się na łamach prestiżowych czasopism, takich jak „Dental and Medical Problems”, „Magazyn Stomatologiczny” czy „Polish Journal of Environmental Studies”. Certyfikowany wykładowca Dentsply Sirona w zakresie endodoncji.
Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym rozpocząć pracę narzędziami maszynowymi. Porusza praktyczne aspekty procedury endodontycznej z użyciem jednopilnikowego systemu narzędzi do pracy w trybie oscylacyjnym WaveOne® GOLD™, a także pilników: WaveOne® Gold Glider oraz Protaper® SX/XA. Zastosowanie maszynowych narzędzi niklowo – tytanowych na zawsze zmieniło technikę opracowania kanałów korzeniowych. Podczas szkolenia zaprezentujemy oraz przećwiczymy skuteczne procedury leczenia endodontycznego z zastosowaniem innowacyjnego systemu WaveOne® GOLD™ oraz trójwymiarowej obturacji GuttaCore.

czytaj dalej >>>
Program kursu: 

1. Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego
- diagnostyka radiologiczna
- prosty dostęp i poszerzenie ujść za pomocą narzędzia PROTAPER SX/XA
Ćwiczenie praktyczne – poszerzenie ujścia kanału za pomocą narzędzia PROTAPER® SX/XA – ćwiczenie na fantomach

2. System WaveOne® GOLD™ – najnowsza generacja narzędzi do pracy w trybie oscylacyjnym
- przygotowanie gładkiej ścieżki ,,glidepath’’ przy użyciu nowego narzędzia WaveOne® Gold Glider
- prezentacja systemu narzędzi maszynowych WaveOne® GOLD™
- przypadki kliniczne okiem eksperta
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – wstępne opracowanie kanału za pomocą WaveOne® Gold Glider
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ostateczne opracowanie kanału pilnikiem WaveOne® GOLD™

3. Wypełnienie kanałów korzeniowych oraz szczelne zamknięcie komory
- obturacja – rozwiązania, zastosowanie trójwymiarowej obturacji GuttaCore
- właściwości uszczelniające w różnych technikach wypełniania kanałów
- trójwymiarowa dezynfekcja – chemiczne opracowanie kanałów i aktywacja środków płuczących
- procedury zachowawcze w świetle możliwości ich zastosowania oraz trwałości klinicznej
- przypadki kliniczne okiem eksperta
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ENDOAKTYWATOR
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – obturacja kanału z wykorzystaniem trójwymiarowej obturacji GuttaCore i AH +
 
Uczestnicy kursu praktycznego pod kierunkiem certyfikowanych wykładowców
Dentsply Sirona Endodontics będą realizować program szkoleniowy teoretycznie omówiony
w części wykładowej, z możliwością bezpośredniej konsultacji z prowadzącym.
WYMAGANA REJESTRACJA

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®

zapisy >>>>
Zapisy i kontakt:
Aneta Karpiuk
tel. 785 337 095
mail: aneta.karpiuk@dentsplysirona.com

SALA WARSZTATOWA S7

10.15-11.00  |  Sala S7  |  Eye Special C-III - skuteczna cyfrowa fotografia stomatologiczna - nasze oczekiwania w codziennej praktyce….

HOL-DENTAL DEPOT - prowadzący: dr n. med. Przemysław Grodecki

o prowadzącym >>>
dr n. med. Przemysław Grodecki
 
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 1991. W latach 1991-2015 związany z działalnością dydaktyczna i kliniczną w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej (potem Uniwersytetu Medycznego)  w Łodzi. W roku 1997 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej, a w 2002 tytuł doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii. Jest autorem 11 publikacji naukowych i popularno-naukowych.  
Prowadzi Prywatna Praktykę Stomatologiczną od 1991r. Od 2011 roku współtworzy pierwszą w Polsce Prywatną Praktykę w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC) oraz Rodzicielstwo Bliskości (AP).   
Fotografię stomatologiczną należy obecnie traktować jako konieczne narzędzie pracy w gabinecie stomatologicznym. O jej wartości decydować będzie przede wszystkim jakość zdjęć oraz łatwość ich wykonania. Niestety trudne warunki oświetleniowe w jamie ustnej pacjenta, konieczność uzyskania powtarzalności ekspozycji i kadrowania stanowi wyzwanie, które przez dekady postrzegane było jako wyzwanie dla osób tylko profesjonalnie przygotowanych do obsługi aparatów fotograficznych. W pracy klinicznej skuteczne zastosowanie fotografii możliwe jest tylko w przypadku kiedy wykonanie zdjęcia stanie się czynnością prostą i przewidywalną, która  będzie uwzględniać specyfikę pracy w gabinecie zabiegowym.

Powszechnie zalecane aparaty cyfrowe są niestety jedynie próbą adaptacji dostępnych rozwiązań sprzętowych do potrzeb fotografii stomatologicznej. Makrofotografia w trudnych warunkach oświetleniowych z wykorzystaniem takich lustrzanek cyfrowych narzuca niestety konieczność opanowania określonej wiedzy oraz szeregu umiejętności manualnych.  Tylko w takim przypadku fotografia zaoferuje wszystkie swoje zalety w codziennej pracy. Niestety często jest to bariera, która szybko zniechęca stomatologów do wykonywania zdjęć.


czytaj dalej >>>
Rozwiązaniem jest cyfrowy aparat fotograficzny, który został zaprojektowany wyłącznie z myślą o fotografii stomatologicznej. Specjalny kształt, wodoodporna obudowa, dedykowany system oświetlenia, opatentowany system ustawiania automatycznych parametrów ekspozycji  czy intuicyjna obsługa sprawia, że znikają wszystkie dotychczasowe ograniczenia.
Dodatkowo pojawiają się dodatkowe możliwości wykorzystania fotografii w stomatologii dotychczas nie dostępne.

Ponad trzyletnie doświadczenie kliniczne z wykorzystaniem stomatologicznego aparatu cyfrowego Eye-Specia C-II/III wsparte również wykorzystaniem klasycznych lustrzanek fotograficznych stanowi doskonałą okazję do omówienia  zagadnień  tak istotnych dla przekonania stomatologów o celowości wykorzystania fotografii w codziennej pracy klinicznej i przełamania barier  zniechęcających do wykonywania zdjęć fotograficznych.

Podczas wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:


 1. Komunikacja – jedyna funkcja fotografii  w stomatologii klinicznej?
 2. Szczególne uwarunkowania  fotografii stomatologicznej.
 3. Cyfrowe aparaty fotograficzne – co nam oferuje rynek.
 4. Manualny czy automatyczny pomiar warunków ekspozycji.
 5. Zdjęcie poruszone a jednak ostre. 
 6. Wpływ oświetlenia otoczenia na kolorystykę zdjęć.
 7. Czy można wykorzystać fotografię do doboru koloru.
 8. Katalogowanie zdjęć – czy możemy to uprościć?
Wymagana rejestracja

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®


zapisy >>>
Michał Gałaj
601-522-728
michalgalaj@holdental.pl

11.15–12.00  |  Sala S7  |  Endodoncja nie musi być trudna – sprawdzone procedury w codziennej praktyce

HOL-DENTAL DEPOT - prowadzący: dr n. med. Agnieszka Kozuń

o prowadzącym >>>
dr n. med. Agnieszka Kozuń

Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - wydział lekarsko-dentystyczny (2003) . Studia ukończyła z wyróżnieniem (I lokata). Od 2004 roku piastuje stanowisko asystenta  w Zakładzie Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Łodzi. W marcu 2009 roku rozpoczęła prowadzenie prywatnej praktyki stomatologicznej zakładając Art-Dental Centrum Stomatologii Estetycznej w Łodzi. W maju 2011 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Powtórne leczenie endodontyczne. Badania in vitro". Autorka licznych publikacji naukowych. Mama Ali i Franka.
 • Narzędzia i materiały ułatwiające codzienną pracę, znane i cenione wśród lekarzy dentystów
 • Od ujścia do wierzchołka – jak opracować komorę i prawidłowo odnaleźć drogę do otworu wierzchołkowego.
 • Podstawy maszynowego opracowania kanałów - wykorzystanie systemu narzędzi rotacyjnych Mani Silk
 • Przypadki kliniczne – gotowe strategie postępowania z zastosowaniem narzędzi Mani Silk.
Wymagana rejestracja

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®


zapisy >>>
Michał Gałaj
601-522-728
michalgalaj@holdental.pl

12.15–13.00  |  Sala S7  |  Najnowsze zdobycze technologii w dziedzinie ceramiki na metalu – SHOFU Vintage PRO – estetyka pełnej ceramiki i niezrównana stabilność termiczna.

HOL-DENTAL DEPOT - prowadzący: tech. dent. Tomasz Dąbrowski

o prowadzącym >>>
tech. dent. Tomasz Dąbrowski

Ukończył szkołę dla techników dentystycznych w roku 1986. Od 1991 roku współprowadzi pracownię Profilab, jedno z pierwszych prywatnych  laboratoriów techniki dentystycznej w Polsce. W roku 2000 zostaje autoryzowanym trenerem firmy Shofu, uzyskując status międzynarodowy. Od roku 2010 współredaguje polską edycję czasopisma „Dental Dialog”.
Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, autor licznych artykułów w czasopismach branżowych, na co dzień specjalizuje się w estetyce stałych uzupełnień protetycznych, zarówno ceramicznych, jak i kompozytowych.
 •  Prezentacja materiału
 •  Przedstawienie i omówienie zalet i korzyści ceramiki Vintage PR
 •  Omówienie fizycznych, optycznych i mechanicznych cech nowej ceramiki
 •  Opis przypadków klinicznych

Wymagana rejestracja

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®


zapisy >>>
Michał Gałaj
601-522-728
michalgalaj@holdental.pl

13.15-14.00  |  Sala S7  |  Skurcz polimeryzacyjny kompozycyjnych materiałów stomatologicznych – kiedy mamy problem? ​

HOL-DENTAL DEPOT - prowadzący: dr n. med. Przemysław Grodecki

o prowadzącym >>>
dr n. med. Przemysław Grodecki
 
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 1991. W latach 1991-2015 związany z działalnością dydaktyczna i kliniczną w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej (potem Uniwersytetu Medycznego)  w Łodzi. W roku 1997 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej, a w 2002 tytuł doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii. Jest autorem 11 publikacji naukowych i popularno-naukowych.  
Prowadzi Prywatna Praktykę Stomatologiczną od 1991r. Od 2011 roku współtworzy pierwszą w Polsce Prywatną Praktykę w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC) oraz Rodzicielstwo Bliskości (AP).   
Podczas 45 minutowego wykładu zostaną poruszone zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Źródło skurczu odtwórczych materiałów kompozycyjnych
 • Kiedy możemy oczekiwać niekorzystnych efektów skurczu polimeryzacyjnego
 • Wytrzymałość tkanek twardych zęba na siły działające podczas polimeryzacji
 • Potencjalne skutki kliniczne braku kompensacji naprężenia w tkankach zęba podczas zakładania wypełnień
czytaj dalej >>>
Materiały kompozycyjne stosowane są do bezpośredniej rekonstrukcji tkanek twardych zęba od wielu dekad. Pomimo upływu wielu lat i powstania licznych generacji kompozytów  charakter reakcji polimeryzacji w tych materiałach odtwórczych pozostał w zasadzie taki sam i nadal generuje zjawisko skurczu polimeryzacyjnego wywołującego naprężenia w tkankach twardych zęba przy zastosowaniu bezpośrednich technik adhezyjnych. Konfiguracja ścian ubytków w zębach przednich w sposób naturalny pozwala uniknąć klinicznych skutków skurczu polimeryzacyjnego materiału kompozycyjnego. Natomiast w przypadku ubytków zębów bocznych klasy I i II wydaję się, że niekontrolowany skurcz polimeryzacyjny jest główną przyczyną licznych niepowodzeń wieloletnich rekonstrukcji tkanek zębów. Obecnie przy zastosowaniu nowoczesnych systemów wiążących, umożliwiających w prosty sposób uzyskanie  szczelnego i trwałego połączenia materiału odtwórczego z tkankami zęba brak pierwotnej szczelności brzeżnej pomiędzy ubytkiem a materiałem odtwórczym należy traktować jako mało prawdopodobną przyczynę niskiej skuteczności wypełniania ubytków zębów bocznych materiałem kompozycyjnym. Można się jednak spodziewać, że pośrednio, skuteczne połączenie będzie odpowiedzialne za wtórne uszkodzenie pobrzeża ubytku na skutek oderwania tkanek twardych zęba pod wpływem braku kontroli naprężeń w tkankach pobrzeża wynikających ze skurczu polimeryzacyjnego. Wynika to z różnej wytrzymałości tkanek twardych na rozciąganie. W przypadku ubytków klasy I i II należy się spodziewać obecności stref najbardziej niekorzystnej orientacji przestrzennej pryzmatów szkliwa sprzyjającej rozerwaniu ciągłości tkanek podczas niekontrolowanej polimeryzacji materiału odtwórczego. W niektórych sytuacjach możliwe jest zastosowanie odpowiednich technik warstwowych celem ograniczenia naprężeń generowanych przez skurcz kompozytu. Dużą nadzieją są też  najnowsze materiały o bardzo niskim poziomie skurczu, które stosowane w sposób również warstwowy pozwolą na uzyskanie trwałego połączenia nawet w najbardziej niekorzystnej konfiguracji szkliwa na ścianie dodziasłowej w II klasie ubytków.      
Wymagana rejestracja

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®


zapisy >>>
Michał Gałaj
601-522-728
michalgalaj@holdental.pl

14.15–15.00  |  Sala S7  |  Powtórne leczenia kanałowe – czy warto podejmować trudne leczenie?

HOL-DENTAL DEPOT - prowadzący: dr n. med. Agnieszka Kozuń

o prowadzącym >>>
dr n. med. Agnieszka Kozuń

Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - wydział lekarsko-dentystyczny (2003) . Studia ukończyła z wyróżnieniem (I lokata). Od 2004 roku piastuje stanowisko asystenta  w Zakładzie Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Łodzi. W marcu 2009 roku rozpoczęła prowadzenie prywatnej praktyki stomatologicznej zakładając Art-Dental Centrum Stomatologii Estetycznej w Łodzi. W maju 2011 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Powtórne leczenie endodontyczne. Badania in vitro". Autorka licznych publikacji naukowych. Mama Ali i Franka.
 • Wybór instrumentarium niezbędnego do powtórnego leczenia kanałowego
 • Przygotowanie korony zęba do leczenia kanałowego
 • Metody usuwania gutaperki (maszynowe narzędzia kanałowe GPR Mani, narzędzia ręczne RT Mani, rozpuszczalniki, ultradźwięki, maszynowe narzędzia stalowe)
 • Przypadki kliniczne - omówienie problematyki i przedstawienie strategii postępowania

Wymagana rejestracja

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®


zapisy >>>
Michał Gałaj
601-522-728
michalgalaj@holdental.pl

15.15-17.00  |  Sala S7  | 

- prowadzący:SALA WARSZTATOWA S10

10.15-12.00  |  Sala S10  |  Stomatologia zachowawcza  |  Estetyczna i funkcjonalna odbudowa zębów w odcinku bocznym - diagnoza, planowanie, narzędzia i dokumentacja medyczna

DENTSPLY SIRONA - prowadzący: lek. stom. Michał Snoch

o prowadzącym>>>

​lek. stom. Michał Snoch


Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praktykuje od ponad 10 lat. Od 3 lat jest właścicielem własnego gabinetu stomatologicznego. Naukowo realizuje się w Sekcji Bólu Ustno – Twarzowego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, w pracy dla Instytutu Spear’a oraz Spear Study Club Polska.  


Program kursu:

 • Diagnostyka ubytków II klasy
  -zdjęcia skrzydłowo zwarciowe, detektor próchnicy, izolacja
 • Preparacja adhezyjna
 • Procedury adhezyjne
 • Techniki aplikacyjne
  - prawidłowa odbudowa punktów stycznych – rekonstrukcja ścian interproksymalnych
  - techniki modelowania kompozytu
  - modelowanie powierzchni okluzyjnych – rozkład punktów kontaktu
 • Polerowanie – minimalne opracowanie, maksymalny efekt
 • Przypadki kliniczne okiem eksperta
 • Ćwiczenia praktyczne na modelach
WYMAGANA REJESTRACJA

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®

zapisy >>>>
Zapisy i kontakt:
Aneta Karpiuk
tel. 785 337 095
mail: aneta.karpiuk@dentsplysirona.com


12.30-14.30  |  Sala S10  |  Stomatologia zachowawcza  |  Estetyczna i funkcjonalna odbudowa zębów w odcinku bocznym - diagnoza, planowanie, narzędzia i dokumentacja medyczna

DENTSPLY SIRONA - prowadzący: lek. stom. Michał Snoch

o prowadzącym>>>

​lek. stom. Michał Snoch


Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praktykuje od ponad 10 lat. Od 3 lat jest właścicielem własnego gabinetu stomatologicznego. Naukowo realizuje się w Sekcji Bólu Ustno – Twarzowego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, w pracy dla Instytutu Spear’a oraz Spear Study Club Polska.  


Program kursu:

 • Diagnostyka ubytków II klasy
  -zdjęcia skrzydłowo zwarciowe, detektor próchnicy, izolacja
 • Preparacja adhezyjna
 • Procedury adhezyjne
 • Techniki aplikacyjne
  - prawidłowa odbudowa punktów stycznych – rekonstrukcja ścian interproksymalnych
  - techniki modelowania kompozytu
  - modelowanie powierzchni okluzyjnych – rozkład punktów kontaktu
 • Polerowanie – minimalne opracowanie, maksymalny efekt
 • Przypadki kliniczne okiem eksperta
 • Ćwiczenia praktyczne na modelach
WYMAGANA REJESTRACJA

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®

zapisy >>>>
Zapisy i kontakt:
Aneta Karpiuk
tel. 785 337 095
mail: aneta.karpiuk@dentsplysirona.com


15.00-17.00  |  Sala S10  |  Stomatologia zachowawcza  |  Estetyczna i funkcjonalna odbudowa zębów w odcinku bocznym - diagnoza, planowanie, narzędzia i dokumentacja medyczna

DENTSPLY SIRONA - prowadzący: lek. stom. Michał Snoch

o prowadzącym>>>

​lek. stom. Michał Snoch


Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praktykuje od ponad 10 lat. Od 3 lat jest właścicielem własnego gabinetu stomatologicznego. Naukowo realizuje się w Sekcji Bólu Ustno – Twarzowego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, w pracy dla Instytutu Spear’a oraz Spear Study Club Polska.  


Program kursu:

 • Diagnostyka ubytków II klasy
  -zdjęcia skrzydłowo zwarciowe, detektor próchnicy, izolacja
 • Preparacja adhezyjna
 • Procedury adhezyjne
 • Techniki aplikacyjne
  - prawidłowa odbudowa punktów stycznych – rekonstrukcja ścian interproksymalnych
  - techniki modelowania kompozytu
  - modelowanie powierzchni okluzyjnych – rozkład punktów kontaktu
 • Polerowanie – minimalne opracowanie, maksymalny efekt
 • Przypadki kliniczne okiem eksperta
 • Ćwiczenia praktyczne na modelach
WYMAGANA REJESTRACJA

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT®

zapisy >>>>
Zapisy i kontakt:
Aneta Karpiuk
tel. 785 337 095
mail: aneta.karpiuk@dentsplysirona.com