Warsztaty

Sala warsztatowa S4   10.00-12.45 Warsztat z artykulatorem Panadent i analizatorem twarzowo-zębowym Koisa. Pacjenci z zaburzeniami estetycznymi i funkcjonalnymi narządu żucia
lek. stom. Mirosława Bartkowiak (Prywatna Praktyka Stomatologiczna Royal Dent, Wrocław), Hager Polonia


Kurs jest przeznaczony dla lekarzy, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat leczenia interdyscyplinarnego. W praktyce często okazuje się, że problemy pacjentów wykraczają poza jedną dziedzinę stomatologii  i wymagają współpracy kilku specjalistów. Dotyczy to szczególnie pacjentów z zaburzeniami funkcji i estetyki.


Wprowadzenie do okluzji

1. Terminologia dotycząca opisu okluzji

2. Kryteria prawidłowej okluzji

3. Koncepcja okluzji funkcjonalnej, koncepcja 3P wg Kois’a

4. System badania pacjentów:
    - zasady badania poszczególnych elementów narządu żucia
    - znaczenie wywiadu – jak formułować pytania, aby uzyskać jak najwięcej informacji

5. Diagnoza – interpretacja zaobserwowanych zmian pod kątem znaczenia w diagnozowaniu zaburzeń funkcji

6. Pojęcia opisujące stan funkcji narządu żucia:
    - akceptowalna funkcja
    - zawężający wzór żucia
    - dysfunkcja
    - parafunkcja
    - choroba neurologiczna

7. Różnicowanie pomiędzy poszczególnymi stanami:
    - wykorzystanie wywiadu i badania pacjenta
    - wykorzystanie deprogramatora jako „narzędzia” diagnostycznego

8. Estetyka twarzy/uzębienia w planowaniu leczenia

9. Sposoby oceny estetyki -  jak opisać urodę?

10. Planowanie leczenia w poszczególnych stanach, w powiązaniu z wymogami estetycznymi

11. Wymiar pionowy zwarcia, relacje horyzontalne – jak możemy to zmieniać

12. Sposoby rejestracji CR

13. Znaczenie artykulatora w planowaniu i prowadzeniu leczenia rekonstrukcyjnego

14. Artykulatory i łuki twarzowe - jak możemy zarejestrować przestrzenne relacje szczęk

15. Analizator zębowo-twarzowy Kois’a -  dlaczego jest to dobry nośnik informacji

16. Wykorzystanie Analizatora Kois’a

17. Pacjenci z rozpoznanym TMD


Warsztat praktyczny:

- rejestracja pozycji szczęki łukiem twarzowym
- rejestracja CR i MIP
- artykulacja modeli w artykulatorze
          - artykulacja modelu szczęki
          - artykulacja modelu żuchwy
- analiza zaartykułowanych modeli
- planowanie wyrównywania zwarcia
- planowanie wydłużenia siekaczy
- planowanie zmiany wymiaru pionowego

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie na kurs własnych modeli gipsowych.

BRAK WOLNYCH MIEJSC NA WARSZTACIE!
Cena: 600 PLN (nie zawiera biletu wstępu na targi).
Zapisy i więcej informacji: biuro@hager.com.pl, tel. 71 368 71 66, 368 71 37.


13.00-16.45 Ekstremalne naprawy bardzo zniszczonych zębów, czyli odbudowa za pomocą wkładów z włókien szklanych i materiałów kompozytowych
dr n. med. Michał Ganowicz, 3M Oral Care


Wykład – 1 godz. 15 min.:
- jak szybko odbudować nawet bardzo zniszczony ząb
- jak wykorzystać adhezję oraz wkłady z włókien szklanych
- jak wykorzystać właściwości uniwersalnych materiałów kompozytowych


Warsztat – 2 godz. 30 min.:
- cementowanie wkładu koronowo-korzeniowego w przednim zębie
- jednowarstwowa odbudowa korony przedniego zęba
- opracowanie i charakteryzacja powierzchni wargowej

Obowiązkowe zapisy do 1 marca: Szymon Gajda, tel. 22 739 60 76 lub e-mail: sgajda.cw@mmm.com.
Udział w wykładzie i warsztacie bezpłatny!
Liczba miejsc ograniczona - 20 osób.Sala warsztatowa S610.00-17.00 Leczenie endodontyczne z zastosowaniem narzędzi WaveOne Gold krok po kroku

Organizator: 


Prowadzący: dr n. med. Michał Bednarski / Michał Kowalik


Celem warsztatów jest  demonstracja  skuteczności użycia systemu jednopilnikowego. Chcemy praktycznie zapoznać uczestników, w jaki sposób zaawansowana metalurgia oraz konstrukcja narzędzia wpływa na bezpieczeństwo, elastyczność, wytrzymałość oraz charakterystykę pracy narzędzia.


Agenda warsztatów:
- opracowanie drogi wprowadzania narzędzi „glide path”
- opracowanie i ukształtowanie kanałów najnowszej generacji narzędziami NiTi wykonanymi ze stopu GoldWire
- WaveOne Gold – technologia oscylacyjna w praktyce.


Godziny warsztatów:
I grupa - godz. 10.00
II grupa – godz. 12.30
III grupa – godz. 15.00

Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona, kolejność zgłoszeń decyduje o miejscu.
Informacje i zapisy: Natalia Szlązak, tel. 663 878 511, e-mail: natalia.szlazak@dentsplysirona.comSala warsztatowa S710.00-11.45 Opracowanie kanałów korzeniowych i retreatment
dr Grzegorz Witkowski, VDW

12.00-13.45 Całkowita proteza biofunkcyjna
mgr Ewa Pawłowska, właściciel Dental Professionals


Uczestnik warsztatu otrzyma informacje na temat: analizy modelu, modelowania protezy woskowej, ustawiania i preparacji kompozytowych zębów sztucznych PhysioStar, Bonartic, Condyloform, charakteryzacji protezy akrylowej (demonstracja), polimeryzacji, reokluzji. Dodatkowo uczestnik otrzyma próbki materiałów i broszurę na temat ustawiania zębów Condyloform metodą prof. Gerbera.


Ilość uczestników: 20 osób
Cena: 300 zł (nie zawiera biletu wstępu)
Rejestracja i zapisy: Ewa Pawłowska, tel. 511 559 289

14.00-15.45 Obrazowanie RTG bez tajemnic – kluczowe parametry, zlecanie i wykonywanie badań, analiza skanów (warsztat)
lek. dent. Mateusz Szkliniarz, Konsultant ds. aplikacji w radiologii, KAVO

- wielkość pola obrazowania oraz rozdzielczość skanu
- przeznaczenie oraz możliwości diagnostyczne skanów CBCT o różnych parametrach
- jak prawidłowo opisać zlecenie wykonania skanu CBCT
- podstawy analizy skanów CBCT – różne typy patologii w obrębie układu stomatognatycznego na wybranych przypadkach.

Warsztaty odbywają się z wykorzystaniem komputerów wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne.

Ilość uczestników: 12 osób
Cena: 150 zł (nie zawiera biletu wstępu na targi). Decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty.
Zapisy i informacje: Joanna Groszyńska, tel. 22 395 54 60 lub 600 335 024, biuro@kavo.com.
Rejestracja on-line: http://go.kavo.com/pl/rejestracja_krakdent-2017

16.00-17.45 Opracowanie kanałów korzeniowych i retreatment
dr Christoph Kaaden, VDWSala warsztatowa S810.00-17.00 Zobacz, jak łatwo można uzyskać trwałą, estetyczną i funkcjonalną odbudowę w odcinku bocznym

Organizator:  

Prowadzący: lek. stom. Piotr ChrzanowskiProgram:


- przegląd przypadków klinicznych
- praktyczny przewodnik
- ćwiczenia na fantomach

Godziny warsztatów:
I grupa - godz. 10.00
II grupa - godz. 12.30
III grupa - godz. 15.00


Czas trwania: 2h, 3 grupy dziennie

Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona, kolejność zgłoszeń decyduje o miejscu.
Informacje i zapisy: Natalia Szlązak, tel. 663 878 511, e-mail: natalia.szlazak@dentsplysirona.com