Opłaty i Numer Konta

1. Zgłoszenia: tylko poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

Zgłoszenia można wysyłać do 28.02.2019, po tym terminie będą przyjmowane w przypadku wolnych miejsc.

2. Faktura proforma: po wysłaniu zgłoszenia on-line Uczestnik otrzymuje ją do 4 dni roboczych.

3. Płatności należy dokonywać przelewem, odbiorca przelewu:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie
Numer konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
Bardzo prosimy o umieszczenie w tytule wpłaty: nazwisko Uczestnika + skrótowy tytuł wybranego szkolenia.

4. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji spowoduje automatyczną anulację zgłoszenia.
Wyjątek: krótszy termin dokonania wpłaty może pojawić się w przypadku wczesnej rezerwacji (patrz pkt. 6) – wtedy obowiązuje termin wpłaty do 12.02.2018, aby Uczestnik mógł uzyskać niższą cenę udziału w szkoleniach.

 

5. Cena zawiera:
- identyfikator KRAKDENT-edu - upoważniający do udziału w wybranym szkoleniu, do wstępu przez 3 dni na Targi KRAKDENT® oraz na szkolenia i wykłady firm (z wyjątkiem szkoleń i wykładów, za które jest pobierane wpisowe przez firmy-organizatorów),
- materiały szkoleniowe,
- lunch / lunchpack,
- certyfikat imienny.
 
6. Wczesna rezerwacja: niższa cena za uczestnictwo w KRAKDENT-edu obowiązuje w przypadku wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty do 12.02.2019 (liczy się data wykonania przelewu). Od 13.02.2019 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo.

Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.

7. Zniżki i rabaty:
Kongres Dental Spaghetti:
- student jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej do 3 dni od dokonania rejestracji on-line,
- asystentki/higienistki stomatologiczne, technicy dentystyczni i specjaliści ds. techniki dentystycznej - są zobligowane do przesłania kopii dyplomu do 3 dni od dokonania rejestracji on-line
- lekarz stażysta - jest zobligowany do przesłania kopii tymczasowego prawa wykonania zawodu do 3 dni od dokonania rejestracji on-line
Kurs medyczny dla higienistek i asystentek stomatologicznych:
- osoba ucząca się w szkole policealnej jest zobligowany do przesłania skanu, kserokopii zaświadczenia ze szkoły do 3 dni od dokonania rejestracji on-line

8. Rezygnacja i zwrot wpłaty: w przypadku rezygnacji z udziału do dnia 12.02.2019 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji z udziału od dnia 13.02.2019 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 01.03.2019 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

 

9. Faktury końcowe: są wystawiane do 15 maja 2019 tylko na życzenie Uczestnika