Opłaty i Numer Konta

1. Zgłoszenia: tylko poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE
Zgłoszenia można wysyłać do 28.02.2017, po tym terminie będą przyjmowane w przypadku wolnych miejsc.

2. Faktura proforma: po wysłaniu zgłoszenia on-line Uczestnik otrzymuje ją w trakcie 2 dni roboczych.

3. Płatności należy dokonywać przelewem, odbiorca przelewu:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie
Numer konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
Bardzo prosimy o umieszczenie w tytule wpłaty: nazwisko uczestnika + skrótowy tytuł kursu.

4. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji spowoduje automatyczną anulację zgłoszenia.
Wyjątek: krótszy termin dokonania wpłaty może pojawić się w przypadku wczesnej rezerwacji (pkt. 6) – wtedy obowiązuje termin wpłaty podany na fakturze proforma, aby Uczestnik mógł uzyskać niższą cenę udziału w kursach.


5. Cena zawiera: identyfikator - upoważniający do udziału w wybranym kursie medycznym oraz do wstępu przez 3 dni na Targi KRAKDENT® oraz na szkolenia i wykłady firm (z wyjątkiem szkoleń i wykładów, za które jest pobierane wpisowe przez firmy-organizatorów), materiały szkoleniowe, lunch lub lunchpack oraz certyfikat imienny.
 
6. Wczesna rezerwacja: niższa cena za uczestnictwo w Krakdent-edu obowiązuje w przypadku wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty do 12.02.2017 (liczy się data wykonania przelewu). Od 13.02.2017 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo.


Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.

7. Zniżki i rabaty: jako student / osoba ucząca się w szkole policealnej jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły, że jest uczniem - skan, kserokopia (dotyczy Kursu medycznego dla higienistek i asystentek stomatologicznych).

8. Rezygnacja i zwrot wpłaty: w przypadku rezygnacji z udziału do dnia 12.02.2017 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji z udziału od dnia 13.02.2017 uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 2.03.2017 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.


9. Faktury końcowe: są wystawiane do 15 kwietnia 2017 na życzenie Uczestnika.