Informacje Organizacyjne

1. Rejestracja Uczestników do 10.04.2019 włącznie odbywa się tylko poprzez zalogowanie się i wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ON-LINE

2. Rejestracja Uczestników podczas targów 11-13.04.2019:
- kursy w EXPO Krakow: 11-13 kwietnia 2019 w punkcie rejestracji w lobby od godz. 9.00
- kursy w innych lokalizacjach: 11-13 kwietnia 2019 w punktach rejestracji 30 min. lub 1h przed danym szkoleniem (szczegółowe informacje organizacyjne zostaną wysłane do Uczestników pocztą wraz z fakturą oraz e-mailem przed targami).


3. Identyfikatory + materiały szkoleniowe:
- są wydawane w punktach rejestracji
w dniach 11-13.04.2019

- nie wysyłamy identyfikatorów ani materiałów szkoleniowych pocztą.

Identyfikator Uczestnika Krakdent-edu jest jednocześnie biletem wstępu na targi Krakdent ® w dniach 11-13.04.2019 w godzinach odbywania się targów oraz na bezpłatne
szkolenia i wykłady firm (więcej informacji o wstępie na szkolenia i wykłady firm znajduje się TUTAJ).

 

4. Punkty edukacyjne: punktacja jest podana w zakładkach dot. poszczególnych kursów medycznych.

5. Certyfikaty: po ukończonym szkoleniu Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Certyfikaty będą do odbioru w tym punkcie rejestracji, w którym były pobierane identyfikatory oraz materiały zjazdowe. Ewentualnie będzie możliwość odebrania certyfikatów kolejnego dnia w punkcie rejestracji w lobby EXPO Kraków.

6. Lunch: Uczestnicy Krakdent-edu na terenie EXPO Kraków mają zapewniony lunch w wyznaczonym miejscu w rejonie sali Praga. Lunch lub lunchpack dla uczestników kursów poza terenem EXPO będzie przygotowany w miejscu odbywania się szkoleń.

7. Wykłady obcojęzyczne: będą tłumaczone na język polski.

8. Faktury końcowe: każdy Uczestnik będzie miał możliwość wygenrowania faktury końcowej na swoim koncie w dniach 11.04-15.05 2019.

9. Wi-fi: dostępne w lobby EXPO Kraków, nazwa sieci: TWK_LOBBY, hasło: TargiKrakow.