Warsztaty dla techników dentystycznych i specjalistów ds. techniki dentystycznej - sobota, 10 marca 2018

Sala A, Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej9.00-16.00  |  WARSZTAT W6  |  WARSZTAT DWUDNIOWY CZ. II  -  Overdenture na implantach - odpowiedź na rosnące wymagania pacjentów i lekarzy. Kompleksowe szkolenie w dwa dni. Uczestnik zostanie zapoznany z procedurami przygotowania wycisku do odlania oraz przygotowania modelu do pracy

Prowadzący: tech. dent. Tomasz Ciaputa, tech. dent. Krystyna Ciaputa
Współorganizatorzy: Zhermapol, Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych
Sponsorzy: 

Cel kursu:
 • Przybliżenie technologii wykonywania protez akrylowych na implantach.
 • Uczestnik zostanie zapoznany z procedurami przygotowania wycisku do odlania oraz przygotowania modelu do pracy. Następnie wykona protezę nakładową na lokatorze od momentu modelowania ustawki do gotowej pracy.
Stanowisko pracy i materiały:
Organizator zapewnia:
 • przygotowany model wraz z elementami implantologicznymi, ustawionymi zębami w wosku oraz niezbędnymi elementami implantologicznymi.
 • Wszystkie materiały pomocnicze oraz podstawowe potrzebne do wykonania pracy
(gips - Stodent, izolator - izol-sol, masa akrylowa - Villacryl H Plus, materiały do polerowania).
 
Uczestnik kursu powinien posiadać:
 • Narzędzia do modelowania w wosku
 • Frezy i przybory do opracowania masy akrylowej
 • Puszki polimeryzacyjne wraz z ramką
 
Ze względu na wymogi BHP prosimy o posiadanie obuwia, maseczki i okularów ochronnych.

Informacje o kosztach i zapisach są podane w rozpisce na piątek przy cz. I warsztatu. 

Sala B, Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej10.00-16.00  |  WARSZTAT W8  |  Playsafe Triple vs. Playsafe heavy-pro różnice w wykonaniu ochraniacza dla sportowców z pełnym uzębieniem oraz brakami międzyzębowymi.​​UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC – ZAPISY TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ – PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁATY

Prowadzący: lic. tech. dent. Piotr Moś, konsultant techniczny firmy Marrodent i Erkodent
Współorganizatorzy: Marrodent, Erkodent, Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych
Sponsorzy:     

Cel kursu:

 • Kursant wykona dwa ochraniacze z wykorzystaniem Occluform-3 metodą łączenia folii oraz stosując folię trójwarstwową

Stanowisko pracy:


 • 6x Erkoform z Occluform
 • Modele szkoleniowe
 • Folie termoplastyczne
 • 6x Playsafe Chuck&Bite Spacer

Uczestnika kursu prosi się o:

 • Frezy i przybory do opracowywania materiałów termoplastycznych
 • Własny mikrosilnik mile widziany
 • Dopuszczalne są własne modele (warunek precyzyjny wycisk przedsionka) narzędzi do modelowania w wosku.

Ze względu na wymogi BHP prosimy uczestników o posiadanie obuwia ochronnego i okularów ochronnych.
Ilość uczestników: 10 osób 
Cena: 230 PLN
Formularz zgłoszeniowy: formularz online