Warsztaty dla techników dentystycznych i specjalistów ds. techniki dentystycznej - piątek, 9 marca 2018

Sala B, Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej10.00-16.00  |  WARSZTAT W5  |  Metalurgia w ortodoncji – lutowanie i zgrzewanie elementów metalowych

Prowadzący: tech. dent. Marcin Kozaczewski
Współorganizatorzy: Polkard, Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych 
Sponsor: Wyłączny przedstawiciel – światowego lidera w produkcji materiałów dla ortodoncji i protetyki

o prowadzącym >>>
tech. dent. Marcin Kozaczewski

Od 34 lat wykonujący aparaty ortodontyczne.
 
Uczestnik warsztatu wykona:
- lutowanie przerzutu podniebiennego do pierścienia
- dla chętnych lutowanie zapory metalowej z kolcami

​Stanowisko pracy:
̵ model roboczy
̵ materiały do wykonania pracy
Uczestnika warsztatu prosi się o posiadanie własnych przyrządów do opracowania i polerowania elementów lutowanych (gumki, trzymadełko do prostnicy, szczoteczka i bawełniak do polerowania metalu, kleszcze kramponowe, kleszcze wklęsło-wypukłe małe lub średnie, modelarz do wosku) oraz o posiadanie okularów ochronnych i obuwia ochronnego.

​Uczestnika warsztatu prosi się o posiadanie własnych przyrządów do opracowania i polerowania elementó1)w lutowanych (gumki, trzymadełko do prostnicy, szczoteczka i bawełniak do polerowania metalu, kleszcze kramponowe, kleszcze wklęsło-wypukłe małe lub średnie, modelarz do wosku) oraz o posiadanie okularów ochronnych i obuwia ochronnego .
Ilość uczestników: 10 osób 
Cena: 180 PLN
Formularz zgłoszeniowy: formularz online 

Sala A, Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej10.00-16.00  |  WARSZTAT W6  |  WARSZTAT DWUDNIOWY CZ. I  -  Overdenture na implantach - odpowiedź na rosnące wymagania pacjentów i lekarzy. Kompleksowe szkolenie w dwa dni. Uczestnik zostanie zapoznany z procedurami przygotowania wycisku do odlania oraz przygotowania modelu do pracy

Prowadzący: tech. dent. Tomasz Ciaputa, tech. dent. Krystyna Ciaputa
Współorganizatorzy: Zhermapol, Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych
Sponsor: 

Cel kursu:
 • Przybliżenie technologii wykonywania protez akrylowych na implantach.
 • Uczestnik zostanie zapoznany z procedurami przygotowania wycisku do odlania oraz przygotowania modelu do pracy. Następnie wykona protezę nakładową na lokatorze od momentu modelowania ustawki do gotowej pracy.
Stanowisko pracy i materiały:
Organizator zapewnia:
 • przygotowany model wraz z elementami implantologicznymi, ustawionymi zębami w wosku oraz niezbędnymi elementami implantologicznymi.
 • Wszystkie materiały pomocnicze oraz podstawowe potrzebne do wykonania pracy
(gips - Stodent, izolator - izol-sol, masa akrylowa - Villacryl H Plus, materiały do polerowania).
 
Uczestnik kursu powinien posiadać:
 • Narzędzia do modelowania w wosku
 • Frezy i przybory do opracowania masy akrylowej
 • Puszki polimeryzacyjne wraz z ramką
 
Ze względu na wymogi BHP prosimy o posiadanie obuwia, maseczki i okularów ochronnych.

Ilość uczestników: 10 osób 
Cena: 640 PLN (cena zawiera model z ustawką w wosku + dwa dni warsztatu)
Formularz zgłoszeniowyformularz online 

Sala C, Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej10.00-14.30  |  WARSZTAT W7  |  Szybkie, trwałe i precyzyjne spawanie protez dentystycznych z metalu w osłonie argonu z zastosowaniem urządzenia LAMPERT PUK D3

Prowadzący: tech. dent. Grzegorz Wołowiec, konsultant techniczny firmy Marrodent
Współorganizatorzy: Marrodent, Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych
Sponsor:

Cel kursu:

 • Szkolenie obejmie omówienie możliwości urządzenia PUK D3 przy pracach kombinowanych, aparatach ortodontycznych oraz naprawach konstrukcji metalowych
 • Kursant wykona naprawę płyty protezy szkieletowej , konstrukcji metalowej mostu i  połączeń w aparacie ortodontycznym
 
Stanowisko pracy:


 • protezy szkieletowe do naprawy
 • konstrukcja mostu protetycznego do naprawy
            - elementy metalowe aparatu ortodontycznego do naprawy
 • urządzenie PUK D3  urządzenie do precyzyjnego spawania wszystkich standardowych stopów dentystycznych w atmosferze gazu ochronnego z argonem
           
Ze względu na wymogi BHP prosimy uczestników o posiadanie obuwia ochronnego  i okularów ochronnych.

Ilość uczestników: 10 osób 
Cena: 160 PLN
Formularz zgłoszeniowy: formularz online