Artykulator Nastawny z Łukiem Twarzowym – Łatwo, Prosto i Przyjemnie z Bio-Art

Termin:

Miejsce:


Ilość uczestników:

Cena:

Zgłoszenia:

Współorganizator:


Sponsor:  Prowadzący:

10 marca 2017 (piątek), godz. 13.30-17.30
sala ćwiczeń – gabinet stomatologiczny, Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej w Krakowie, ul. Zamoyskiego 58
10 osób
155 zł
BRAK MIEJSC - lista uczestników została zamknięta
Holtrade, Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych


lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, kierownik Centrum Edukacyjne Holtrade
 Cel kursu:
- poznanie budowy artykulatora i zasady pracy
- zasady prawidłowego montażu łuku twarzowego na głowie pacjenta względem różnych płaszczyzn
- wskazania do „stosowania” łuku twarzowego i artykulatora w wykonawstwie uzupełnień stałych i ruchomych
- stosowanie łuku twarzowego i artykulatora w przypadku pacjentów bezzębnych
- przemieszczenie rejestracji łukiem twarzowym do artykulatora indywidualnie nastawianego
- montaż modeli w artykulatorze
- promień i nastawienie indywidualnego kąta prowadzenia „drogi stawowej” w artykulatorze przy użyciu rejestratorów protruzyjnych.


Uczestnik warsztatu wykona:
- montaż modeli szczęki w artykulatorze na podstawie danych zarejestrowanych łukiem twarzowym
- montaż modeli żuchwy w artykulatorze nastawnym
- analizę i ustawienie kątów Bennetta
- praca z artykulatorem – ustawienie indywidualnych kątów prowadzenia drogi stawowej przy użyciu rejestru protruzyjnego.


Ze względu na wymogi BHP prosimy uczestników o posiadanie obuwia ochronnego oraz maseczki i okularów ochronnych.


Warsztaty praktyczne są przewidziane dla praktykujących techników dentystycznych, studentów zapraszamy tylko i wyłącznie w razie wolnych miejsc od 1.03.2017.Opłaty i numer konta
Informacje organizacyjne