Dla techników dentystycznych i specjalistów ds. techniki dentystycznej

UWAGA!


Warsztaty W1 oraz W2 odbędą się w EXPO Kraków, w sali S2


Pozostałe warsztaty W3-W8 odbędą się poza terenem targów  

Adres: Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiejw Krakowie, ul. Zamoyskiego 58