I Sesja Ortodoncji dla Dentystów Ogólnie Praktykujących

Termin:

Miejsce:

Ilość uczestników:

Cena:

Zgłoszenia:


Współorganizator:
Kierownik naukowy:


Patronat medialny:

9 marca 2017 (czwartek)
EXPO KRAKÓW, sala Budapeszt C
100 osób
do 12.02.2017 – 800 zł    od 13.02.2017 – 900 zł
w punkcie rejestracji Krakdent-edu od 9.00 codziennie 9-11.03

International Association for Orthodontics Polska Romuald Ciesielski

dr n. med. Piotr Czyrski
Za udział w kursie przewidziano 6 pkt. edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.Program:


10.00-12.00 Zatrzymane kły, diagnoza i leczenie – transmisja na żywo z Australii
dr Derek Mahony (Australia)Wprowadzenie:


Co by było, gdyby dentyści dysponowali wysoce przewidywalnym protokołem szacowania ścieżki erupcji górnego kła? Gdybyśmy byli w stanie „przechwycić” ektopiczną ścieżkę erupcji i przekierować ząb do normalnej pozycji erupcyjnej zapobiegając w ten sposób zatrzymaniu kła i możliwej resorpcji korzenia dwójki? Odpowiedzią na postawione pytanie jest wysoce przewidywalny protokół postępowania.

W większości przypadków możemy zapobiec zatrzymaniu kłów poprzez wykonanie pantomogramu w wieku pacjenta pomiędzy 8 a 10 lat i zastosowaniu protokołu leczenia opisanego przez Ericsona i Kurola – efektu badań klinicznych nad zatrzymanymi górnymi kłami. [1] 

 Dentyści ogólni są kluczowym ogniwem w utrzymaniu prawidłowego kształtu dróg oddechowych i zapobieganiu zatrzymania kłów. Celem tego wykładu jest zapoznanie słuchaczy z efektami badań klinicznych Ericsona i Kurola. Prawidłowo zastosowane, protokoły mają wilki wpływ na poprawę umiejętności diagnostycznych i planowania leczenia.

 Pantomogram to powszechnie stosowane narzędzie diagnostyczne. Jako dentyści – praktycy, jesteśmy wyszkoleni do używania go do wykrywania próchnicy, chorób przyzębia, patologii kostnych, złamań szczęk, anomalii i brakujących czy zatrzymanych zębów. Istnieje jeszcze jedno, często przeoczone zaburzenie widoczne na tym zdjęciu. Zaburzenie to jest widoczne u dzieci z uzębieniem mieszanym i może ono prowadzić do zatrzymania górnego kła i możliwej resorpcji korzenia bocznego siekacza. Na zdjęciu widać wówczas koronę górnego kła nachodzącą na korzeń bocznego lub centralnego siekacza. To pochylenie mezjalne kła może wyraźnie kontrastować z relatywnie normalną, wyprostowaną pozycją. Podczas wykładu omówimy sposób, w jaki powinno się identyfikować ów stan, jak powinien być korygowany poprzez wczesne leczenie ortodontyczne i w jaki sposób można promować normalną ścieżkę wyrzynania, co zapobiegnie ektopicznej erupcji i zatrzymaniu kła.

 Ektopiczne wyrzynanie i zatrzymanie górnego kła jest często spotykanym zaburzeniem. [2] Opublikowano wiele artykułów na ten temat – podczas pierwszej części wykładu dokonamy przeglądu tej literatury. Następnie, skupimy się na badaniach Ericsona i Kurola, ponieważ ich zastosowanie kliniczne może znacznie zmniejszyć częstość występowania przypadków zatrzymanych kłów. Szczegółowo omówimy ich przełomowe badanie pokazujące okres, w którym powinno się usuwać górne mleczne kły po ocenie pozycji stałych górnych kłów względem korzeni bocznych górnych siekaczy.

Podczas prezentacji przedstawione zostaną częstotliwość i następstwa, a także uwarunkowania chirurgiczne, periodontologiczne i ortodontyczne leczenia zatrzymanych kłów. Lekarze powinni znać różnice w postępowaniu chirurgicznym wobec kłów zatrzymanych podniebiennie i przedsionkowo, najlepsze metody przyczepu do kła w celu przyłożenia sił ortodontycznych, zalety leczenie jedołukowego i dwułukowego i implikacje po ekstrakcji kła. Omówimy różne czynniki, które mają wpływ na wszystkie te decyzje, w tym uwarunkowania wpływające na sposób zastosowanej retencji.- wskazanie technik, którymi może posłużyć się stomatolog mając na celu zapobieganie problemowi zatrzymanych kłów wśród dzieci, zwłaszcza z uzębieniem mieszanym
- zrozumienie znaków ostrzegawczych widocznych na panoramicznym zdjęciu RTG, które posłużą lekarzowi do uzyskania poprawnej ścieżki erupcji zatrzymanych kłów i prewencji
- diagnoza kliniczna według Ericsona i Kurol’a – protokół postępowania
- przegląd występowania i następstw związanych z zatrzymanymi kłami, zarówno z punktu widzenia chirurgii, periodontologii, jak i ortodoncji
- różnica postępowania w przypadku zatrzymania kłów podniebiennie lub przedsionkowo z punktu widzenia leczenia ortodontycznego
- wybór metody leczenia a retencja


12.00-13.00 Lunch


13.00-15.00 Stabilizacja stawu skroniowo-żuchwowego a retencja – transmisja na żywo z Kanady
dr Brock Rondeau (Kanada)


- użycie dolnej szyny do repozycji stawu skroniowo-żuchwowego na dzień
- użycie górnego przedniego deprogramatora na noc zapobiegającego zgrzytaniu zębów i ich ścieraniu


15.00-15.30 Przerwa


15.30-17.30 Wczesne leczenie wad zgryzu
dr Jim Poyak (USA)


- zalety wczesnego leczenia wad zgryzu
- wpływ wczesnego leczenia a rozwój dróg oddechowych
- wpływ wczesnego leczenia a rozwój twarzy
- diagnoza wczesnego leczenia wad zgryzu
- sposoby wczesnego leczenia wad zgryzu


17.30 Zakończenie


Kurs tłumaczony na język polski.Opłaty i numer konta
Informacje organizacyjne


Doktor Derek Mahony (Australia) jest specjalistą ortodontą prowadzącym praktykę w Sydney. Wykłada na temat szeroko pojętych korzyści z leczenia ortodontycznego, również z punktu widzenia zarządzania praktyką, w swojej filozofii łącząc aparaty stałe z czynnościowymi; grupa absolwentów jego kursów liczy tysiące lekarzy z całego świata.

Doktor Mahony podchodzi do diagnozy ortodontycznej z perspektywy profilu twarzy, za cel leczenia przyjmując nie tylko proste zęby, ale piękno twarzy oraz prawidłowy stan stawów skroniowo-żuchwowych. Na przestrzeni ostatniej dekady tygodniowo przyjmuje ok. 250 pacjentów. Obecnie ma pod opieką ponad 3 tys. osób w trakcie leczenia, a także wykłada jako jeden z głównych gości na spotkaniach International Orthodontic Summit, International Association for Orthodontics oraz American Association of Functional Orthodontics. Przez niektórych uważany jest za następcę obecnie najważniejszych wykładowców z dziedziny ortodoncji specjalizującej się w łączeniu aparatów czynnościowych ze stałymi. Prezentacje doktora Mahony’ego to stymulujący, przystępnie przekazany krok po kroku materiał dla lekarzy chcących udoskonalać efekty prowadzonego leczenia.

Wykształcenie:
- tytuł zawodowy University of Sydney w zakresie stomatologii
- studia drugiego stopnia (Masters Degree) w Eastman Dental Hospital, Institute of Dental Surgery (Londyn)
- Diploma in Orthodontics w Royal College of Surgeons (Edynburg)
- egzaminy podyplomowe z dziedziny ortodoncji w Royal College of Dentists (Kanada)
- egzaminy podyplomowe z ortopedii szczękowo-twarzowej w Royal College of Physicians and Surgeons (Glasgow)
- członek angielskiego Royal College of Surgeons (Membership in Orthodontics).

Artykuły doktora Mahony’ego ukazują się w czasopismach specjalistycznych, m.in. „Journal of Clinical Paediatric Dentistry”, „International Orthodontic Journal” oraz „Spanish Journal of Dentofacial Orthopaedics”.

Więcej informacji pod adresem: http://www.fullfaceglobal.com/login.asp

Dr Brock Rondeau (Kanada) DDS, IBO, DABCP, D-A.C.S.D.D., D.A.B.D.S.M., D.A.B.C.D.S.M.

Jest zasłużonym współpracownikiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ortopedii Szczękowej i autorem wielu publikacji, nagrodzonym za swoją działalność między innymi najwyższym wyróżnieniem w strukturach organizacji IAO - The Leon Pinsker Award oraz Duane Stanford, a także wybrany klinicystą roku 1993. Swoją pracę zawodową z blisko 750 aktywnymi pacjentami koncentruje na przypadkach ortodontycznych, ortopedii szczękowej oraz zaburzeniach funkcjonowania stawu skroniowo-żuchwowego. Szkolenia w zakresie ortopedii szczękowej prowadzi od blisko 22 lat, głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Hong Kongu, Australii, Wielkiej Brytanii i Polsce.

Dbając nieprzerwanie o rozwój zawodowy, jest absolwentem programów szkoleniowych m.in.:

  • International Board of Orthodontics,
  • American Board of Craniofacial Pain
  • American Board of Dental Sleep Medicine,
  • Academy of Clinical Sleep Disorders Disciplines
  • American Board of Craniofacial Dental Sleep Medicine,
  • Master Senior Certified Instructor for the International Association for Orthodontics IAO


Brock Rondeau, DDS, IBO, DABCP, D-A.C.S.D.D., D.A.B.D.S.M., D.A.B.C.D.S.M.– „Moje kursy pomogły stomatologom ogólnym w całej Ameryce Północnej zwiększyć przychody z ich praktyk nawet do 100 000 dolarów rocznie. Aby odnieść sukces w swej praktyce, musisz dać matkom to, czego pragną: proste zęby ich dzieci!”

Od 1998 r. Rondeau Seminars jest obecne w Polsce i współtworzy serię kursów prowadzonych przez dr Marcina Doleckiego: „Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących”.

Więcej informacji pod adresem: http://www.rondeauseminars.com/index.php/contact-us/about-dr-rondeau


James (Jim) Poyak, DDS, IAO Diplomate, IBO (USA)

Jest absolwentem Case Western Reserve University School of Dentistry. Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczął jako dentysta wojskowy w US Navy, a następnie otworzył praktykę prywatną, od roku 1985 zlokalizowaną w Scottsdale, stan Arizona.

Specjalizuje się w stomatologii odtwórczej i kosmetycznej oraz ortodoncji dla dentystów ogólnie praktykujących, przeszedł również podyplomowy kurs endodontyczny organizowany przez Harvard University. Dbając nieprzerwanie o rozwój zawodowy, jest absolwentem programów szkoleniowych m.in. Pankey Institute, Dawson Center oraz Spear Institute (3 z grupy wiodących w światowych rankingach instytucji kształcenia podyplomowego), a także Center for Advanced Dental Studies stanu Floryda. W International Association for Orthodontics (IAO) uzyskał stopień Diplomate. W samej dziedzinie ortodoncji zgromadził dotychczas ponad 600 godzin szkoleniowych.

Aktywnie zaangażowany w działalność stanowych stowarzyszeń stomatologicznych, doktor Poyak udziela się m.in. w kwestiach etyki, edukacji oraz jako recenzent. W IAO natomiast pełni funkcję wiceprezesa oraz prezesa-elekta (stanowisko objął na rok w kwietniu 2016 r.).

Więcej informacji pod adresem www.drpoyak.com