II sesja ortodoncji dla dentystów ogólnie praktykujących


Sala BUDAPESZT A

Termin:


Miejsce:


Ilość uczestników:


Cena:


Zgłoszenia:Współorganizator:Kierownik naukowy:


Patronat medialny:

9 marca 2018 (piątek), 10.30-17.00

EXPO Kraków, sala Budapeszt A

60 osób


informacje o cenach pojawią się wkrótce


formularz on-line - dostępny od 02.01.2018


International Association for Orthodontics Polska Romuald Ciesielski


dr n. med. i n. hum. Anna Dubojska-Gerber


 

 

Za udział w kursie przewidziano 6 pkt edukacyjnych.

 PROGRAM:10.30-12.30  |  Filozofia kliniczna prof. A. Gerbera w planowaniu leczenia ortodontycznego

dr n. med. i n. hum. Anna Dubojska-Gerber

o prowadzącym>>>
dr n. med. i n. hum. Anna Dubojska-Gerber

Posiada duże doświadczenie w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych, a także autorką i współautorką kilku książek. Wiedzę zdobywała w renomowanych polskich i zagranicznych ośrodkach klinicznych. Przez wiele lat współpracowała z zespołem klinicystów ze Szwajcarii reprezentujących metodę prof. Alberta Gerbera. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, uczestnicząc w sympozjach i zjazdach lekarskich. Jest autorką ponad 40 wykładów wygłoszonych podczas konferencji, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Holandii czy Rosji. Należy do Polskiego Towarzystwa Osteopatycznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a także do zagranicznych stowarzyszeń: The International College of Prosthodontists ICP oraz The European Academy of Craniomandibular Disorders EACD. Doktor Dubojska jest współzałożycielką Fundacji Medical Aid to Poland Fundation. Pani Doktor specjalizuje się w leczeniu dysfunkcji oraz chorób stawu skroniowo-żuchwowego.


Wśród zagadnień m.in.:

 • Estetyka twarzy
 • Przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki dynamicznej przed rozpoczęciem  leczenia ortodontycznego:
 • Planowaniu leczenia ortodontycznego
 • Zaburzenia równowagi ortopedycznej

szczegółowy program>>>
 •  Estetyka twarzy
Główny cel leczenia ortodontycznego pozostaje w ścisłym związku z czynnością narządu żucia. Stabilny i długotrwały efekt leczenia ortodontycznego zależy od tego, czy proces leczenia doprowadzi do równowagi ortopedycznej.
 •  Przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki dynamicznej przed rozpoczęciem  leczenia ortodontycznego
Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki dynamicznej. Możemy ją przeprowadzić Metodą Gerbera, dzięki której określimy jak daleko układ stomatognatyczny badanego pacjenta odbiega od równowagi ortopedycznej właściwej temu pacjentowi. Stosowane instrumentarium pozwala zaplanować przyszłe leczenie w sposób kompleksowy, przywracający równowagę zespołu stomatognatyczno-ortopedycznego.
 •  Planowaniu leczenia ortodontycznego
W planowaniu leczenia ortodontycznego, a przede wszystkim w uzyskaniu stabilnego efektu estetyczno-funkcyjnego, ważna jest ocena kiedy dochodzi do nadmiernego, destrukcyjnego napięcia mięśni oraz w jaki sposób zredukować nadmierne siły.
 •  Zaburzenia równowagi ortopedycznej
We wczesnych etapach rozwoju są przyczyną zaburzeń okluzyjno-artykulacyjnych, obstrukcyjnego bezdechu sennego, chrapania. Diagnostyka, kontrola i leczenie tych zaburzeń w okresie wzrostu wspomaga prawidłowy rozwój twarzy i dróg oddechowych. Po zakończonym okresie wzrostu podstawą leczenia ortodontycznego powinno być przywrócenie równowagi ortopedycznej i jej utrwalenie.12.30-13.15  |  Przerwa na lunch13.15-17.00  |  Ortodoncja skupiona na drogach oddechowych nastolatków - transmisja na żywo z USA

dr William M. Hang

o prowadzącym>>>
dr William M. Hang 

były adiunkt wydziału ortodoncji University of Minessota, prowadzi prywatną praktykę w Kalifornii, USA. Pionier ortodoncji ery post-retrakcyjnej, jest międzynarodowym wykładowcą w tematach Ortotropii, leczenia zatrzymanych kłów, estetyki twarzy, ponownego otwierania przestrzeni po leczeniu ekstrakcyjnym, a także związku bezdechu sennego z estetyką twarzy i przestrzenią dla języka.

Doktor Hang opublikował szereg artykułów, m. in. „Evaluation of the Posterior Airway Space Following Biobloc Therapy: Geometric Morphometrics” (Badanie tylnej przestrzeni dróg oddechowych po leczeniu Bioblockiem: Morfometria geometryczna) w Journal of Craniomandibular Practice, “Soft Tissue Facial Changes Using Biobloc Appliances: Geometric Morphometrics” (Zmiany w tkankach miękkich twarzy przy leczeniu Bioblockiem: Morfometria geometryczna) w International Journal of Orthodontics, “Obstructive Sleep Apnea: Dentistry’s Unique Role in Longevity Enhancement” (Obstrukcyjny bezdech senny: unikalna rola stomatologii w przedłużaniu życia) w Journal of the American Orthodontic Society.

Jest założycielem i byłym prezydentem North American Association for Facial Growth Guidance, członkiem zarządu American Association of Physiological Medicine and Dentistry, członkiem Academy of Applied Myofunctional Sciences, American Academy of Craniofascial Pain, California Association of Orthodontists i dożywotnim członkiem American Association of Orthodontist.

Ostatnio zdefiniował syndrom nazwany przez siebie Extraction Retraction Regret Syndrome® (Syndrom żalu po ekstrakcji i retrakcji) – E.R.R.S.® Jest on opisywny jako „konstelacja estetycznych, czynnościowych i emocjonalnych objawów spowodowanych przez zmniejszenie rozmiaru dróg oddechowych i miejsca dla języka na skutek retrakcji ortodontycznej… czemu można było zapobiec”.


Obserwując rozwój nastolatków, możemy zauważyć zmiany rysów twarzy, które nie zawsze są poprawne. Dlaczego te zmiany występują? Czy za to odpowiedzialna jest genetyka? Czy jednak powód jest inny? Czy dążenie do prostych zębów może przyczyniać się do zmniejszenia atrakcyjności twarzy? Co możemy jako lekarze dentyści/ortodonci zrobić aby dzieci były bardziej atrakcyjne? Czy bycie ładnym oznacza bycie zdrowym?

 • Dlaczego nastolatki mają krzywe zęby, daleką od równowagi twarz i problemy z oddychaniem?
 • Czy ortodoncja przyczynia się do powstawania czy też rozwiązania tych problemów?
 • Konsekwencje ortodoncji retrakcyjnej
 • Skutki ortodoncji nieretrakcyjnej (skupionej na drogach oddechowych)