​Mikrochirurgia periodontologiczna / Implantoprotetyka


Sala WIEDEŃ A

Termin:


Miejsce:


Ilość uczestników:


Cena:Zgłoszenia:
Współorganizator:


Kierownik naukowy:Patronat prasowy:
Sponsor:

9 marca 2018 (piątek), 10.00-18.00


EXPO Kraków, sala Wiedeń A


150 osób

 

500 PLN

 

 

formularz on-line 


mgr Anna Szymańska

prof. dr Sofia Aroca
       


Za udział w kursie przewidziano 7 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
PROGRAM:Sesja I

10.00-11.00  |  Optymalizacja gojenia tkanek

prowadzący: dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska, specjalista periodontolog

​o prowadzącym >>>

dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska

Absolwentka Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005). Od 2006 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Wadowicach. W 2009 roku, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Jest specjalistą periodontologiem (Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie (2011-2015). Autorka i współautorka ponad 70 publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, periodontologii oraz nanotechnologii. Jest również współautorem trzech rozdziałów książki „Stomatologia” Medical Tribune 2013. Laureatka konkursów: Global University Case Contest (2005), Espertise Talent Award (2011), Soczewka Focusa (2013) za plaster dla pacjentów po chemioterapii przy zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej w kategorii otwartej. W latach 2012-2013 pełniła funkcję Opinion Leader w firmie 3M Poland. Od 2009 r. jest aktywnym członkiem The Japanese Society for Dental Materials and Devices (JSDMD), International Association for Dental Research (IADR) oraz European Federation of Periodontology (EFP). W 2014 ukończyła pełen cykl szkolenia podyplomowego Curriculum in Periodontology organizowane we współpracy z Uniwersytetem w Bern (Szwajcaria). Należy do rady naukowej czasopism: „Asystentka i higienistka stomatologiczna”, „Art of dentistry”, „Sztuka implantologii”. Aktywnie współpracuje z Działem Badawczym Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.


Zasady leczenia chirurgicznego i farmakologicznego: przed, podczas i po zabiegach mikrochirurgicznych. 
​Wpływ  procedury leczenia na szybkie gojenie się tkanek i w konsekwencji, na estetyczne skutki uboczne. 


11.00-12.00  |  W jaki sposób rekonstrukcja ubytków kostnych wyrostka może korzystnie wpływać na wynik leczenia odtwórczego. Techniki chirurgiczne, możliwości, ograniczenia.​

prowadzący: dr med. dent. Arkadius Kuczek, specjalista periodontolog

​o prowadzącym >>>
dr med. dent. Arkadiusz Kuczek 

Dr. med. dent. Arkadiusz J. Kuczek, specjalista periodontolog w 1998 ukończył studia oraz uzyskał prawo wykonywania zawodu w Niemczech na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster. W latach 1998-2002 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Münster u Prof. dr. h. c. D. Lange oraz Prof. dr. Th. Flemmiga. W 2000 obronił pracę doktorską. W 2001 uzyskał tytuł periodontologa oraz specjalisty Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego (DGP). Między 2002-2013 współpracował z dr. Gerdem Körnerem w perio-implantologicznej praktyce dentystycznej w Bielefeld, gdzie zajmował się głównie tematem kompleksowej rehabilitacji jamy ustnej w trudnych przypadkach klinicznych z punktu widzenia estetycznego oraz minimalnie inwazyjną periodontologią. Prowadzi od lat liczne międzynarodowe wykłady z zakresu periodontologii, perio-protetyki, implantologii oraz stomatologii estetycznej uhonorowane między innymi wyróżnieniem Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego w 2004. Do 2012 r wykładowca Międzynarodowego Uniwersytetu w Dreźnie w ramach studiów Master Studies z zakresu periodontologii.


12.00-13.00  |  Leczenie ubytków kostnych w strefie estetycznej

prowadzący: dr n. med. Martina Stefanini, Uniwersytet Boloński, Włochy

​o prowadzącym >>>

dr n. med. Martina Stefanini

Ukończył studia z zakresu stomatologii 2005 roku na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech W 2016 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech Członek Komitetu Redakcyjnego Włoskiego Towarzystwa Periodontologii w latach 2018-2019 Członek komisji naukowej Włoskiego Towarzystwa Periodontologii w 2016/2017 Od lutego 2017 r. Asystent ds. Badań na Uniwersytecie Bolońskim Profesor wizytujący na Uniwersytecie San Raffaele w Mediolanie w latach 2015-2016 Nauczyciel na studiach podyplomowych San Raffaele University Milan 2017 Nauczyciel na II Międzynarodowym Master of University Bolońskim 2017/2018 Od 2012 aktywny członek Włoskiego Stowarzyszenia Periodontologii (SIDP) od 2005 do 2013 przyznano jej granty badawcze, obecnie współpracujące z Prof. Giovanni Zucchelli od 2005 roku do chwili obecnej pracuje jako chirurg stomatolog w prywatnej praktyce i jako ekspert w dziedzinie periodontologii . Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych periodontologii.


Wynikami terapii regeneracyjnej w strefie estetycznej jest nie tylko rezolucja ubytków śródkostnych ale również poprawa estetyki tkanek miękkich. Proponowana procedura łącząca technikę oszczędzającą brodawki z przeszczepem podnabłonkowej tkanki łącznej i płata przesuniętego dokoronowo, które mają zapewnić powstanie policzkowej „ściany miękkotkankowej” ponad ubytkiem śród kostnym wypełnionym uprzednio EMD zwiększających stabilność skrzepu krwi ma na celu uzyskanie regeneracji przyzębia i po-prawę estetyki.

Celem tej prezentacji jest przedstawienie krok po kroku nowej techniki chirurgicznej oraz odpowiedź na pytanie: w jaki sposób przeprowadzić leczenie przyczynowe w obrębie ubytku śród kostnego? Który rodzaj płata oszczędzającego brodawki musimy wybrać w leczeniu ubytków śród kostnych w strefie estetycznej? Kiedy wskazane jest dokoronowe przesunięcie płata i przeszczep podnabłonkowej tkanki łącznej w procedurach regeneracyjnych? Jakich biomateriałów używać? Czy możliwa jest poprawa estetycznych wyników leczenia w chirurgii regeneracyjnej? 

  13.00-14.00  |  Przerwa na lunchSesja II

14.00-15.00  |  Zwiększenie strefy dziąsła zrogowaciałego wokół implantów

prowadzący: prof. dr Sofia Aroca, Prywatna Praktyka – Francja, Katedra Periodontologii Uniwersytetu w Bernie – Szwajcaria

​o prowadzącym >>>
prof dr n.med. Sofia Aroca 

Ukończyła studia stomatologiczne na Uniwersytecie w Szeged, wydział stomatologii Węgry.
W roku 1991 ukończyła Podyplomowe studia z zakresu biomateriałów stomatologicznych na Uniwersytecie Paris VII, Francja.
 W 1996 ukończyła studia podyplomowe z zakresu periodontologii i Implantologii na Uniwersytecie Paris VII, Francja.
W 2010 uzyskała tytuł doktora. W roku 2012 uzyskała tytuł honorowego profesora Uniwersytetu w Szeged.
 
Obecnie wykładowca w na Wydziale Stomatologii w Zakładzie Periodontologii, Uniwersytetu   Bern w Szwajcarii.  Prowadzi również prywatną praktykę w Saint Germain en Laye we Francji.
Od wielu lat prowadzi wykłady z zakresu periodontologii zarówno w Europie jak i na świecie.Jest autorem wielu publikacji .


15.00-16.00  |  Długoterminowa opieka stomatologa nad pacjentem perio-implantologicznym

prowadzący: dr med. dent. Gregor Chmiel, Berlin

​o prowadzącym >>>
​dr med. dent. Gregor Chmiel

Ukończył studia na wydziale stomatologii Goethe University Frankfurt oraz studia podyplomowe na  uniwersytetach Harvard Boston, Columbia University, New York University. 
Katowiczanin, obecnie mieszka w Berlinie. Prowadzi specjalistyczny zespól stomatologiczny w zakresie periochirurgii, implantologii, endodoncji z złożonego leczenia pacjentów w pełnej narkozie w Berlin-Mitte. 
​Wieloletni wykładowca w zakresie periodontologii i periochirurgi. 

Społeczeństwo staje się coraz starsze. Wzrasta zapotrzebowanie na leczenie periodontologiczne i implantologiczne. Jak reagować jako stomatolog na to zapotrzebowanie? Dr. Chmiel przedstawi metody leczenia pacjentów w swoim gabinecie. Zwróci też uwagę na fakt, że wzrasta liczba pacjentów, która z wiekiem przestaje być mobilna, co stawia przed nami nowe wyzwanie przygotowania odpowiednich strategii leczenia.  


16.00-17.30  |  Wykorzystanie technologii CAD/CAM w rekonstrukcjach implantoprotetycznych wolnych od powikłań 

prowadzący: dr n. med. Grzegorz Wasiluk

​o prowadzącym >>>

​dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Współprowadzący Klinikę Stomatologiczno-Medyczną Med-Oral w Rumi. Pracownik Zakładu Protetyki i Implantoprotetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją edukację podyplomową kontynuował głównie poza granicami kraju m.in. w Niemczech, Hiszpanii oraz USA. Ukończył pierwszą edycję Programu Implantologicznego odbywającego się w Mediterranean Prosthodontic Institute (Hiszpania) oraz w University of North Carolina (USA). Uczestniczył w kursach podnoszących kwalifikacje w University of Southern California w Los Angeles (USA) oraz w klinice dr John’a Kois’a w Seattle (USA). Jako pierwszy Polak ukończył prestiżowy program P3 dla międzynarodowych wykładowców organizowany przez Dentsply Implants we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). Fellowship ICOI. Autor licznych publikacji o tematyce protetycznej i implantoprotetycznej ukierunkowanych na rozwiązania w systemie CAD/CAM. Wykładowca krajowy i międzynarodowy. Aktywny członek PASE. Pasjonat nowoczesnej stomatologii, stale dążący do idealnego uśmiechu swoich pacjentów.


17.30-18.00  |  Dyskusja