ESDENT 1 - kurs medyczny Endodoncja


Minimalnie inwazyjne podejście do procedur endodontycznych.

Wyzwania i problemy w leczeniu endodontycznym. 


Sala WIEDEŃ A

Termin:


Miejsce:


Ilość uczestników:


Cena:Zgłoszenia:Współorganizator:


Kierownik naukowy:


Patronat prasowy:

8 marca 2018 (czwartek), 10.00-18.00

 

EXPO Kraków, sala Wiedeń A

 

150 osób

 

460 PLN 

 

 

formularz on-line 

 

Anna Szymańska          

 

prof. zw. dr hab. n. med. Halina Pawlicka  

   

   


Za udział w kursie przewidziano 7 punktów edukacyjnych.
PROGRAM:SESJA I

10.00 -12.00  |  Standardy procedur współczesnej endodoncji z uwzględnieniem minimalnie inwazyjnego postępowania. 

prowadzący: prof. zw. dr hab. n. med. Halina Pawlicka    

​o prowadzącym >>>

prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka 

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Po przekształceniu Akademii Medycznej w Uniwersytet Medyczny  była inicjatorką  utworzenia Zakładu Endodoncji, w którym funkcję kierownika pełniła od 2003 do 2016 roku. Jednocześnie była  kierownikiem  Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji oraz ordynatorem Poradni Endodoncji Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie poza standardowym leczeniem kanałowym wykonywane są zabiegi w zakresie mikrochirurgii endodontycznej.
 
Na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w latach 2002 - 2008 pełniła funkcję Prodziekana. W latach 2008 – 2014  była  Wojewódzkim Konsultantem z zakresu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.
 
Dorobek naukowy profesor Haliny Pawlickiej obejmuje około 500 publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych, 10 książek (w dwóch współredaktorem, w dwóch redaktorem), 1 skryptu. Była promotorem 22 doktoratów, 4 dalsze przewody w toku, autorem 30 recenzji prac doktorskich i 5 recenzji habilitacyjnych i profesorskich. Laureatka kilku nagród Rektora za działalność naukową i dydaktyczną. Nagrody Ministra Zdrowia za pracę habilitacyjną oraz za podręcznik pt.: „Współczesna endodoncja w praktyce.”  Prowadzi liczne  wykłady i szkolenia z zakresu endodoncji (Curriculum Endodontyczne pod patronatem PTE). 
 
Wielokrotnie była na stypendiach zagranicznych, głównie w Niemczech. Współpracuje z Uniwersytetem w Erlangen, dokąd z  Jej inicjatywy, w ramach Programu Erasmus wyjeżdżają studenci stomatologii.
 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego
 (European Society of Endodontology - Country Representative) 
 
Profesor Halina Pawlicka jest członkiem komitetów redakcyjnych  polskich czasopismach naukowych i recenzentką wydawnictw naukowych.
 


 •  wywiad chorobowy, badanie kliniczne ( zewnątrz- i wewnątrzustne) i badania  dodatkowe w celu ustalenia rozpoznania 
 •  plan leczenia 
 •  wskazania i przeciwwskazania do leczenia kanałowego 
 •  dokumentacja 
 •  omówienie wszystkich etapów leczenia z uwzględnieniem minimalnie inwazyjnego postępowania 
 •  chirurgia endodontycza (omówiona w zakresie ogólnym)  

12.00-13.00  |  Rola tomografii komputerowej w zapobieganiu i rozwiązywaniu powikłań podczas leczenia endodontycznego. 

prowadzący: lek. dent. Bartłomiej Karaś 

o prowadzącym >>>
lek. dent. Bartłomiej Karaś

Bartłomiej Karaś - ukończył Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu.Głównym obszarem jego zainteresowania jest endodoncja/leczenie kanałowe/ z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. Jest członkiem, Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE. Jest uczestnikiem wielu konferencji i kursów praktycznych krajowychoraz ogólnoeuropejskich. Od 2013 roku współpracuje z firmą Esdent szkoląc lekarzy dentystów w temacie endodoncjaw praktyce zasady pracy z mikroskopem.


 •  obrazowanie anatomii w problematycznych przypadkach - nietypowe kanały, obliteracje 
 •  planowanie leczenia z powikłaniami - perforacje i resorpcje  
 •  leczenie powtórne i jego wyzwania 13.00-14.00  |  Przerwa na lunchSesja II

14.00- 15.30  |  Mikrochirurgiczna alternatywa dla ekstrakcji zębów.

prowadzący: lek. dent. Witold Popowicz 

o prowadzącym >>>
lek. stom. Witold Popowicz

Ze stomatologią związany od 1985 r. kiedy uzyskał dyplom higienisty stomatologicznego.Ukończył studia stomatologiczne w Akademii Medycznej w Gdańsku,specjalizacja z zakresu stomatologii ogólnej 1994 r., w 1998 r. specjalizacja z protetyki stomatologicznej. 
Endodonta z powołania, członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego od początku jego istnienia.
Od 1991 r prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną DENTAL-VIT. Od 1993 pracował i służył w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu stomatologii mikroskopowej oraz mikrochirurgii endodontycznej.


 •  ogólna charakterystyka  mikrochirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia 
 •  wskazania i przeciwwskazania do resekcji wierzchołka. 
 •  technika wykonania zabiegu 
 •  możliwości i ograniczenia 
 •  rokowanie  

15.30 -17.30  |  Leczenie endodontyczne vs. implanty.

prowadzący: lek. dent. Maxim Stošek, Słowacja 

o prowadzącym >>>
​lek.stom. Maxim Stosek

Absolwent Wydziału Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Koszycach, Słowacja Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu stomatologii estetycznej i endodoncji . Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe min. odbył staż we Włoszech w praktyce Dr Waltera Devoto i laboratorium technicznym Daniele Rondoniego, szkolenia w praktyce Dr Lorenzo Vaninego ,warsztaty z dr Christianem Coachmanem. Od kilku lat interesuje się ergonomią pracy i technikami pracy z mikroskopem oraz ergonomicznym . Właściciel Kliniki Stomatologicznej w miejscowości Presov (Słowacja) • czynniki ograniczające leczenie endodontyczne
 • powtórne leczenie endodontyczne czy implantancja - co jest prostsze i bardziej przewidywalne
 • endodoncja (garnitur szyty na mirę) vs. implant ("przebranie")
 • czym jest sukces w leczeniu endodontycznym 
 • wynik radiologiczny vs wynik kliniczny - jak to oceniamy
 • wady, zalety i ograniczenia obu rozwiązań w różnych sytuacjach klinicznych (od funkcjonalności po estetykę) 

17.30-18.00  |  Dyskusja