Stomatologia Dziecięca

Termin:

 

Miejsce:

 

Ilość uczestników:

 

Cena:

 

 

Współorganizator:

 

Kierownik naukowy:

 

 

Patronat prasowy:

10 marca 2018 (sobota), 10.00-17.00


EXPO Kraków, sala Budapeszt B+C


160 osób

 

480 PLN 


Anna Szymańska


lek. stom. Antonina Getsman specjalista stom. dziecięcej

 Za udział w kursie przewidziano 6 pkt edukacyjnych.
PROGRAM:dr n. med. Leszek Sawicki


Był wieloletnim pracownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (stanowisko adiunkta). Jest specjalistą w dziedzinie stomatologii dziecięcej, certyfikowanym lekarzem implantologiem PSI DGOI ICOI, aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Mikroskopowej, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, autorem publikacji polskich i zagranicznych, tłumaczem książek z zakresu urazów zębów i stomatologii dziecięcej. Zawodowo szczególnie pasjonuje się zagadnieniami traumatologii stomatologicznej, leczeniem implantologicznym, mikroperiochiorurgią oraz stomatologią estetyczną.dr n. med. Michał Sobczak


Ukończył studia stomatologiczne w 2000 roku na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, jest specjalistą stomatologii dziecięcej (2005r.). W 2007r. obronił pracę doktorską poświęconą̨ urazowym złamaniom koron stałych zębów siecznych u dzieci. W latach 2011/2012 ukończył curriculum implantologiczne na Uniwersytecie WJ Goethego we Frankfurcie n. Menem. W listopadzie 2016 roku uzyskał tytuł Fellow of the International Association of Dental Traumatology (FIADT). Jest autorem i współautorem publikacji oraz wystąpień́ na kongresach krajowych i zagranicznych poświęconych stomatologii dziecięcej oraz traumatologii. Jest także autorem i współautorem wielu szkoleń́ podyplomowych oraz programów edukacyjnych dla lekarzy dentystów z zakresu stomatologii dziecięcej. Jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej. Od 2016 roku jest redaktorem naczelnym Polskiej Stomatologii Dziecięcej (PSD). Dr Michał Sobczak jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej ( PASD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologów Dziecięcych (IAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Traumatologii Zębów (IADT) oraz Polskiego Towarzystwa Endodontynego (PTE). Od 2010 roku prowadzi Specjalistyczną Praktykę Dentystyczną w Warszawie. Wolny czas najchętniej spędza ze swoją rodziną. Jest zapalonym biegaczem.dr n. med. Agnieszka Wal-Adamczak


Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1996), specjalistą I stopnia stomatologii ogólnej oraz specjalisą stomatologii dziecięcej. W 2007 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, która dotyczyła analizy zmian w układzie stomatognatycznym u dzieci z wrodzoną cytomegalią. Od 2000 roku pracuje we własnej praktyce stomatologicznej zajmując się stomatologią dziecięcą, stomatologią zachowawczą, endodoncją i stomatologią estetyczną. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu stomatologii dziecięcej i zachowawczej dla lekarzy stomatologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Członek EAPD (European Akademy of Pediatric Dentistry), współzałożyciel PASD (Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej), członek Sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy PTBB (Polskiego Towarzystwa Badania Bólu).