Stomatologia Dziecięca

Termin:

Miejsce:

Ilość uczestników:

Cena:

Zgłoszenia:


Współorganizator:


Kierownik naukowy:Patronat medialny:

11 marca 2017 (sobota)
EXPO KRAKÓW, sala Budapeszt B+C
160 osób
do 12.02.2017 – 380 zł    od 13.02.2017 – 480 zł
BRAK MIEJSC - lista uczestników została zamknięta


Anna Szymańska


dr n. med. Michał Sobczak, FIADT
Za udział w kursie przewidziano 6 pkt. edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Program:    


10.00-12.00 Traumatologia uzębienia  - zapobieganie powikłaniom i droga do sukcesu. W jaki sposób możemy zapewnić trwały sukces i uniknąć porażki? Czy to jest możliwe?
dr n. med.  Leszek Sawicki


- wirtualny przewodnik postępowania - czy warto szukać pomocy online?
- ogólny zarys postępowania w traumatologii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych
- czy traumatologia uzębienia jest skomplikowana?
- statystyka w urazach zębów i jej znaczenie dla klinicysty
- następstwa i powikłania urazowych uszkodzeń zębów mlecznych i stałych jako ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji
- postępowanie w przypadkach urazowych uszkodzeń zębów mlecznych – najczęściej spotykane przypadki i dylematy 


Kliniczne aspekty urazów w uzębieniu stałym


Złamania korony
- postępowanie w przypadkach urazowych uszkodzeń zębów stałych – kliniczne wskazówki
- czy czas ma znaczenie - kiedy są ważne sekundy, a kiedy godziny?
- odbudowa korony zęba, czy wykorzystanie fragmentu korony – jak to zrobić? Kiedy i kto ma o to zapytać rodzica? Jak przechowywać fragment i ile czasu może być poza jamą ustną
- powikłane złamanie korony – bezpośrednie przykrycie miazgi czy może amputacja - fakty i mity
- uraz prowadzący do martwicy miazgi – czy CaOH jest nadal złotym środkiem? Nowe materiały i protokoły postępowania


Złamania korzeni zębów 
- rentgenodiagnostyka i analiza otrzymanego wyniku badania
- kiedy należy wdrożyć leczenie kanałowe, a kiedy dać szansę miazdze?
- jak i czym unieruchamiać zęby po złamaniu korzeni?


Zwichnięcia częściowe i całkowite
- diagnostyka, leczenie
- repozycja po zwichnięciu częściowym – technika wykonania zabiegu krok po kroku
- unieruchomienie po repozycji – jak długo? W jakim zakresie? Najczęstsze błędy i pomyłki
- kiedy repozycja chirurgiczna, a kiedy ortodontyczna?


12.00-13.00 Lunch


13.00-15.00 Leczenie chorób miazgi u dzieci. Diagnostyka i metody leczenia zębów mlecznych oraz stałych z niezakończonym rozwojem korzenia, powikłania
dr n. med. Agnieszka Wal-Adamczak


1. Diagnostyka stanu miazgi – obejmująca ocena objawów klinicznych, radiologicznych i śródzabiegowych i wynikające z nich możliwości leczenia

2. Diagnostyka radiologiczna w endodoncji wieku rozwojowego - czy należy bać się wykonywania zdjęć rtg u dzieci, jak je wykonać?

3. Izolacja pola zabiegowego koferdamem – bezpieczna technika zakładania koferdamu u dzieci

4. Przyżyciowe metody leczenia miazgi zębów mlecznych (amputacyjne):

a. dewitalizujące: formokrezol, elektrochirurgia, laser

b. podtrzymujące: aldehyd glutarowy, siarczan żelaza, podchloryn sodu

c. regenerujące: wodorotlenek wapnia, cement MTA, biodentyna

5. Leczenie kanałowe zębów mlecznych - omówienie wskazań i przeciwwskazań do leczenia kanałowego, płynów stosowanych do irygacji w endodoncji zębów mlecznych oraz materiałów do wypełnień kanałów

6. Przyżyciowe metody leczenia miazgi w zębach stałych rozwijających się (na czym polega praca zestawem jałowym)

a. pokrycie bezpośrednie, amputacja częściowa lub całkowita miazgi koronowej – postępowanie zalecane w odwracalnych stanach zapalnych miazgi

7. Leczenie kanałowe w zębach stałych niedojrzałych

a. apeksyfikacja -  zalety i wady procedury jednoetapowej (MTA, Biodentyna) nad wieloetapową (wodorotlenek wapnia)

b. rewaskularyzacja czy/i regeneracja – co potrafimy osiągnąć jako stomatolodzy?

8. Powikłania leczenia - kiedy podejmujemy próby re-leczenia, a kiedy ząb kwalifikujemy do ekstrakcji


15.00-17.00 W jaki sposób trwale i estetycznie odbudowywać zęby mleczne? Od wypełnień do koron całkowitych
dr n. med. Michał Sobczak, FIADT


- stomatologia minimalnie inwazyjna
- czy istnieje właściwa preparacja ubytku?
- czy ubytek w zębie mlecznym należy opracować całkowicie, jeśli nie to gdzie jest granica częściowego opracowania ubytku?
- czy każdy ubytek próchnicowy należy opracować i wypełniać?
- co wiemy o materiałach stosowanych do odbudowy w zębach mlecznych: który materiał i kiedy stosować?
- które systemy wiążące nie zawodzą w zębach mlecznych?
- adhezyjne wypełnienia oraz odbudowy zębów przednich z zastosowaniem kształtek celuloidowych – wskazania i techniki pracy
- odbudowy zębów bocznych koronami stalowymi
- korony cyrkonowe u dzieci jako alternatywa dla kształtek celuloidowych i koron stalowych


17.00 Zakończenie kursuOpłaty i numer konta
Informacje organizacyjne
dr n. med. Leszek Sawicki


Był wieloletnim pracownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (stanowisko adiunkta). Jest specjalistą w dziedzinie stomatologii dziecięcej, certyfikowanym lekarzem implantologiem PSI DGOI ICOI, aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Mikroskopowej, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, autorem publikacji polskich i zagranicznych, tłumaczem książek z zakresu urazów zębów i stomatologii dziecięcej. Zawodowo szczególnie pasjonuje się zagadnieniami traumatologii stomatologicznej, leczeniem implantologicznym, mikroperiochiorurgią oraz stomatologią estetyczną.dr n. med. Michał Sobczak


Ukończył studia stomatologiczne w 2000 roku na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, jest specjalistą stomatologii dziecięcej (2005r.). W 2007r. obronił pracę doktorską poświęconą̨ urazowym złamaniom koron stałych zębów siecznych u dzieci. W latach 2011/2012 ukończył curriculum implantologiczne na Uniwersytecie WJ Goethego we Frankfurcie n. Menem. W listopadzie 2016 roku uzyskał tytuł Fellow of the International Association of Dental Traumatology (FIADT). Jest autorem i współautorem publikacji oraz wystąpień́ na kongresach krajowych i zagranicznych poświęconych stomatologii dziecięcej oraz traumatologii. Jest także autorem i współautorem wielu szkoleń́ podyplomowych oraz programów edukacyjnych dla lekarzy dentystów z zakresu stomatologii dziecięcej. Jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej. Od 2016 roku jest redaktorem naczelnym Polskiej Stomatologii Dziecięcej (PSD). Dr Michał Sobczak jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej ( PASD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologów Dziecięcych (IAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Traumatologii Zębów (IADT) oraz Polskiego Towarzystwa Endodontynego (PTE). Od 2010 roku prowadzi Specjalistyczną Praktykę Dentystyczną w Warszawie. Wolny czas najchętniej spędza ze swoją rodziną. Jest zapalonym biegaczem.dr n. med. Agnieszka Wal-Adamczak


Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1996), specjalistą I stopnia stomatologii ogólnej oraz specjalisą stomatologii dziecięcej. W 2007 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, która dotyczyła analizy zmian w układzie stomatognatycznym u dzieci z wrodzoną cytomegalią. Od 2000 roku pracuje we własnej praktyce stomatologicznej zajmując się stomatologią dziecięcą, stomatologią zachowawczą, endodoncją i stomatologią estetyczną. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu stomatologii dziecięcej i zachowawczej dla lekarzy stomatologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Członek EAPD (European Akademy of Pediatric Dentistry), współzałożyciel PASD (Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej), członek Sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy PTBB (Polskiego Towarzystwa Badania Bólu).