Błędy i Problemy w Leczeniu Endodontycznym

Termin:

Miejsce:

Ilość uczestników:

Cena:

Zgłoszenia:


Współorganizator:


Kierownik naukowy:


Patronat medialny:

9 marca 2017 (czwartek)

EXPO KRAKÓW, sala Wiedeń A

150 osób

do 12.02.2017 – 360 zł    od 13.02.2017 – 460 zł

BRAK MIEJSC - lista uczestników została zamknięta
 

Anna Szymańska    
 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, Pomorski Uniwersytet Medyczny
   

   Za udział w kursie przewidziano 7 pkt. edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.


Program:


10.00-12.00 Błędy w leczeniu endodontycznym
dr n. med. Wojciech Wilkoński


Na wykładzie zostaną poruszone istotne kwestie związane z leczeniem endodontycznym. Omówione zostaną najczęstsze błędy, ich następstwa i konsekwencje


12.00-13.00  Lunch


13.00-16.00 Usuwanie wkładów i zamykanie perforacji
dr n. med. Łukasz Suchodolski


Metody usuwania wkładów lanych, standardowych oraz wkładów z włókna szklanego. Zamykanie perforacji na różnych poziomach systemu kanałowego wraz z ich rokowaniem.


16.00-18.00 Błąd sztuki a powikłanie w endodoncji
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, Pomorski Uniwersytet Medyczny


- na czym polega różnica miedzy błędem sztuki a powikłaniem
- kiedy złamanie narzędzia, czy przepchnięcie podchlorynu sodu należy uznać za błąd sztuki, a kiedy jest to powikłanie, które mogło się zdarzyć w trakcie leczenia; jak uniknąć tych incydentów
- przykłady incydentów, które można uznać za powikłanie/błąd sztuki oraz sytuacji klinicznych, które zawsze zostaną uznane za postępowanie niezgodne ze sztuką
- interpretacja dokumentacji przez biegłego; przykłady wyroków sądowych
- kiedy typowe powikłanie staje się błędem sztuki


18.00 Zakończenie


Opłaty i numer konta
Informacje organizacyjneProf. dr hab. n. med. Mariusz Lipski


Specjalista w zakresie stomatologii ogólnej i zachowawczej, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Autor ponad 200 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Autor rozdziałów w monografiach i podręcznikach, tłumacz książek. Promotor w 10 zakończonych przewodach doktorskich. Członek Rad Naukowych: Dental and Medical Problems, TPS, Endodoncja w Praktyce oraz Annales Akademie Medicae Stetinensis. Redaktor naczelny Magazynu Stomatologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Termologicznego. Zainteresowania: endodoncja i stomatologia rekonstrukcyjna.

Dr n. med. Łukasz Suchodolski

Zajmuje się endodoncją – specjalistycznym leczeniem kanałowym pod mikroskopem i stomatologią zachowawczą. W 1997 roku rozpoczął studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2000-2002 był objęty Indywidualnym Tokiem Studiów z zakresu endodoncji i stomatologii zachowawczej. W latach 2003-2006 był asystentem w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi. W 2007 roku obronił pracę doktorską poświęconą badaniom nad nowoczesnymi materiałami używanymi do leczenia endodontycznego. Jego dotychczasowy dorobek stanowi kilkanaście publikacji i ponad 30 wystąpień. Jest autorem filmów szkoleniowych z zakresu endodoncji oraz 5-częściowego cyklu dla lekarzy praktyków poświęconego endodoncji wydanego przez wydawnictwo eForum. Jest czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontyczego (PTE), członkiem Działu Badawczego PTE oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). Swój wolny czas poświęca na podnoszenie zawodowych kwalifikacji biorąc udział w licznych kursach krajowych, jak i zagranicznych.

Dr n. med. Wojciech Wilkoński

Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych z zakresu stomatologii oraz jest uznanym wykładowcą. Jego głównym zainteresowaniem jest stomatologia zachowawcza i endodoncja. Ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku. Już w trakcie studiów aktywnie uczestniczył w Studenckim Towarzystwie Naukowym przy Katedrze Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, a wyniki jego pierwszych badań naukowych zostały opublikowane w 2003 roku w prasie oraz zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej IADR. Od tamtej pory stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z endodoncji. W 2011 z jego inicjatywy oficjalnie powołano do życia Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, w obrębie którego zajmuje się prowadzeniem badań naukowych z zakresu endodoncji. Wojciech Wilkoński praktykuje w prywatnym gabinecie stomatologicznym w Wadowicach. Poza pracą kliniczną oraz badawczą zajmuje się prowadzeniem kursów oraz wykładów w Polsce i za granicą. Jest zwolennikiem i krzewicielem EBD, czyli stomatologii opartej na dowodach i faktach naukowych.