Kurs medyczny dla higienistek i asystentek stomatologicznych


Sala WIEDEŃ 

Termin:


Miejsce:


Ilość uczestników:


Cena:Zgłoszenia:Współorganizator:Komitet naukowy:
Sponsorzy:
Patronat prasowy:

10 marca 2018 (sobota), 10.00-17.30


EXPO Kraków, sala Wiedeń


300 osób


300 PLN                   studenci/osoby uczące się - 200 PLN   formularz on-line 
Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych 

dr n. zdr. Danuta Kaczmarska, Prezydent Stowarzyszenia Polskich Higienistek Stomatologicznych
mgr Anna Szymańska, Esdent


      
    PROGRAM:10.00-10.05  |  Przedstawienie wykładowców i programu szkoleniowego

10.05–11.30  |  Choroby przyzębia i ich korelacja z niezakaźnymi chorobami przewlekłymi - wyzwania cywilizacyjne

Wykładowca: dr hab. n. med. Wojciech Bednarz - Medident Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Gorlice


11.30–12.30  |  Zadania pierwszej i drugiej asysty w zabiegach periochirurgicznych – podział na strefy pracy w postępowaniu klinicznym

Wykładowca: dr n. med. Marta Czownicka – Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna12.30-12.45  |  Przerwa12.45-13.45  |  Trafność przekazu w komunikacji z pacjentem gabinetu stomatologicznego

Wykładowca: dr Teresa Sławińska - UJ Kraków Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej


13.45-14.45  |  Bezpieczeństwo stosowania preparatów zawierających fluor

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk - UM w Warszawie

o wykładowcy >>>

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM. Pełni funkcje prodziekana ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM, redaktora naczelnego czasopisma „Nowa Stomatologia”, redaktora działu „Stomatologia Dziecięca” w Journal of Stomatology. Jest Koordynatorem Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF), vice prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej. 

Kierownik i wykonawca programów naukowych, grantów KBN/MNiSW, czynny wykładowca i kierownik naukowy kursów specjalizacyjnych dla lekarzy stomatologów. Prowadzi liczne wykłady w ramach kształcenia przeddyplomowego studentów kierunku lekarsko-dentystycznego i higieny stomatologicznej oraz szkoleń podyplomowych dla lekarzy dentystów, lekarzy medycyny i pielęgniarek.
Autorka licznych prac w recenzowanych czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym, 4 monografii i wielu rozdziałów w podręcznikach.
 14.45-15.30  |  Przerwa na lunch15.30-16.30  |  Dziecko jako pacjent w gabinecie stomatologicznym - aktualne zalecenia dietetyczne i profilaktyka fluorkowa

Wykładowca: dr n. med. Aneta Olszewska - UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu


16.30–17.25  |  Aktualne procedury postępowania w kontakcie z alertpatogenami w gabinecie dentystycznym oraz standardowe zabezpieczenie personelu w środki ochrony indywidualnej

Wykładowca: mgr Danuta Broncel-Czekaj – PTP Siemianowice

​o prowadzącym >>>

mgr Danuta Broncel-Czekaj

Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Przewodnicząca Zespołu ds. pielegniarek zatrudnionych w sterylizacji w OIPiP w Katowicach.

Kierownik Centralnej Sterylizatorni Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp z o.o. Pielęgniarka z 35-letnim doświadczeniem zawodowym. Od 2000 roku zajmuje się profesjonalną dekontaminacją wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych, a od 2010 roku prowadzi szkolenia w formie kursów kwalifikacyjnych dla osób  pracujących lub przygotowujących się do pracy w centralnych sterylizatorniach oraz dla kierowników centralnych sterylizatorni lub osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych lub innych zakładach świadczących usugi na rzecz podmiotów leczniczych.
Postęp w technologiach medycznych powoduje pojawianie się nowych, coraz bardziej, skomplikowanych wyrobów medycznych, które wymagają szczegółowych procedur mycia, oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji czyli dekontaminacji - jak definiuje Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku dekontaminacji. Dekontaminacja to procesy redukowania liczby czynników chorobotwórczych przez profesjonalnie wykształcony personelu, posiadający wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Szczególną trudność w opracowaniu stanowią te narzędzia, w których dostęp do przestrzeni niejawnych jest ograniczony wskutek geometrii kształtu oraz braku możliwości demontażu. 
W przypadku stosowania środków dezynfekcyjnych chemicznych należy zwrócić uwagę na ich właściwy dobór  pod kątem zakresu działania, stężenia preparatu oraz czasu działania. Nie bez znaczenia jest dobieranie środków dezynfekcyjnych pod kątem kontaktu z określonymi patogenami. Istotna jest również ochrona personelu, z jednej strony przed zagrożeniami biologicznymi, zaś z drugiej strony przed czynnikai chemicznymi i stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej.

​Stosowane środki dezynfekcyjne muszą:
- być dedykowane dla obszaru medycznego, 
- działać na bakterie grzyby i wirusy (B, F, V) w tym patogeny alarmowe ( MRSA, Tbc), 
- działanie sporobójcze (S) wymagane dla tych wyrobów medycznych, dla których dezynfekcja jest ostatnim etapem w dekontaminacji, 
- posiadać badania mikrobioloczne i wirusologiczne potwierdzone normami.

​Istotny jest również fakt, że drobnoustroje chorobotwórcze są oporne na antybiotyki, ale nie są oporne na środki dezynfekcyjne. Skuteczną ochroną przed zakażeniami są środki higieny i dezynfekcji oraz przestrzeganie obowiązujących procedur.

17.25-17.30  |  Upominki i zakończenie kursu